Zorgactiviteiten

Onder zorgactiviteiten kunt u de zorgactiviteiten die door de ketenpartners gedeclareerd kunnen worden (denk aan huisartsen, pedicures, podologen of diëtisten) inzien, beheren of wijzigen.

Als u naar de optie zorgactiviteiten gaat, komt u in het volgende scherm. Hier kunt u de verschillende zorgactiviteiten beheren of wijzigen. 

Als u op nieuwe zorgactiviteit drukt, krijgt u de mogelijkheid om een zorgactiviteit toe te voegen:

Een zorgactiviteit wijzigen gaat op dezelfde manier, hiervoor drukt u op het potloodje achter de zorgactiviteit.