Digitalisering - VIP App

Algemeen

Het Samenwerken-dashboard Digitalisering voor de VIP App geeft inzicht in het aantal geactiveerde apps per praktijk voor patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Ook wordt er getoond hoeveel apps er per jaar zijn geactiveerd, wordt er informatie gegeven over de leeftijd van de patiënten en het aantal logins per maand (tot zes maanden terug).

1. Dashboard opties

1.1 Filteren

Met behulp van de filters aan de rechterkant kunt u specifieke selecties maken op bijv. praktijk AGB of een periode zoals kwartaal. De grafieken en tabel worden automatisch aangepast aan de filtering. Het is ook mogelijk om direct op de grafieken zelf te klikken en te filteren.

1.2 Tabbladen in de grafieken

Bij de grafieken zijn meerdere ‘tabbladen' beschikbaar zoals ‘Geactiveerde apps’ en ‘Geactiveerd over tijd’.

2. Grafieken/tabellen

2.1 Aantallen

Aan de linkerkant worden, onder het logo van de VIP App, in het dashboard vier verschillende aantallen (KPI’s) getoond.

 • #Praktijken: het aantal praktijken dat onder de zorggroep valt. Indien er een selectie/filter wordt ingesteld, wordt hier het aantal praktijken getoond dat onder de selectie valt.

 • #Patiënten met app: het aantal unieke patiënten waarvoor de app is geactiveerd*.

 • #Mantelzorgers met app: het aantal unieke mantelzorgers waarvoor de app is geactiveerd*.

 • #Zorgverleners met app: het aantal unieke zorgverleners waarvoor de app is geactiveerd*.

*Er wordt hier alleen naar unieke geactiveerde apps gekeken. Het is mogelijk dat sommige gebruikers inmiddels de app niet meer hebben/gebruiken omdat ze deze van hun telefoon hebben verwijderd.

2.2 Patiënten

In de visualisatie ‘Patiënten’ zijn vier verschillende tabbladen beschikbaar:

 1. Geactiveerde apps: in dit overzicht wordt per praktijk het aantal geactiveerde apps getoond per 1000 patiënten. Elk bolletje is een praktijk en als met de muis over een bolletje wordt genavigeerd, worden de praktijknaam en het aantal patiënten met de app per 1000 patiënten zichtbaar.

  1. Berekening: (unieke patiënten met de app/praktijkpopulatie)*1000

 2. Geactiveerd over tijd: in dit staafdiagram wordt per jaar getoond hoeveel apps er voor patiënten zijn geactiveerd. Het is mogelijk dat voor dezelfde patiënt de VIP App vaker wordt geactiveerd, bijv. omdat de patiënt een nieuwe telefoon heeft. Als voor een patiënt de App zowel in 2020 als 2021 wordt geactiveerd, wordt deze in beide jaren apart geteld.

 3. Leeftijd: in dit staafdiagram wordt getoond onder welke leeftijdscategorie patiënten vallen waarbij de VIP App is geactiveerd.

 4. Laatste gebruik <6 mnd: in dit staafdiagram wordt per maand het aantal patiënten getoond die in het afgelopen half jaar de VIP App voor het laatst hebben gebruikt (aantal logins per maand).

  1. Voorbeeld: een zorggroep-medewerker kijkt begin september naar deze visualisatie, de maanden april t/m augustus worden getoond. Als er bijv. in mei 12 patiënten voor het laatst zijn ingelogd, dan betekent dit dat deze 12 patiënten sinds mei de VIP App niet meer hebben gebruikt.

Data over patiënten wordt in dit dashboard altijd in een oranje kleur getoond. Dit dashboard bevat alleen geaggregeerde patiëntdata.

2.3 Mantelzorgers

In de visualisatie ‘Mantelzorger’ zijn drie verschillende tabbladen beschikbaar:

 1. Geactiveerde apps: in dit overzicht wordt per praktijk het aantal geactiveerde apps bij mantelzorgers getoond per 1000 patiënten. Elk bolletje is een praktijk en als met de muis over een bolletje wordt genavigeerd, worden de praktijknaam en het aantal mantelzorgers met de app per 1000 patiënten zichtbaar.

  1. Berekening: (unieke mantelzorgers met de app/praktijkpopulatie)*1000

 2. Geactiveerd over tijd: er wordt per jaar getoond hoeveel apps er voor mantelzorgers zijn geactiveerd. Het is mogelijk dat voor dezelfde mantelzorger de VIP App vaker wordt geactiveerd, bijv. omdat de mantelzorger een nieuwe telefoon heeft. Als voor een mantelzorger de App zowel in 2020 als 2021 wordt geactiveerd, wordt deze in beide jaren apart geteld.

 3. Laatste gebruik <6 mnd: in dit staafdiagram wordt per maand het aantal mantelzorgers getoond dat in het afgelopen half jaar de VIP App voor het laatst hebben gebruikt (aantal logins per maand).

  1. Voorbeeld: een zorggroep-medewerker kijkt begin september naar deze visualisatie, de maanden april t/m augustus worden getoond. Als er bijv. in mei 8 mantelzorgers voor het laatst zijn ingelogd, dan betekent dit dat deze 8 mantelzorgers sinds mei de VIP App niet meer hebben gebruikt.

De data over mantelzorgers wordt in dit dashboard altijd in een blauwe kleur getoond.

2.4 Praktijkoverzicht

In de tabel ‘Praktijkoverzicht’ worden alle praktijken die onder de Zorggroep vallen getoond. Per praktijk wordt in de verschillende kolommen informatie getoond die in onderstaand overzicht worden toegelicht:

Kolom

Toelichting

Kolom

Toelichting

AGB - Praktijknaam

AGB-code van de praktijk en de praktijknaam.

Praktijkpopulatie

De praktijkpopulatie van de praktijk zoals bekend in de laatste HIS-extractie.

#Patiënten met app

Aantal unieke patiënten waarbij de VIP App is geactiveerd.

#Patiënten met app per 1000 pt

Aantal unieke patiënten waarbij de VIP App is geactiveerd per 1000 patiënten.

Berekening: (unieke patiënten met de app/praktijkpopulatie)*1000

#Mantelzorgers met app

Aantal unieke mantelzorgers waarbij de VIP App is geactiveerd.

#Mantelzorgers met app per 1000 pt

Aantal unieke mantelzorgers waarbij de VIP App is geactiveerd per 1000 patiënten.

Berekening: (unieke mantelzorgers met de app/praktijkpopulatie)*1000

#Zorgverleners met app

Aantal unieke zorgverleners waarbij de VIP App is geactiveerd.