Inloggen + navigatie

Inloggen

Datahub’ is een onderdeel in VIPLive die verschillende dashboards bevat om inzicht te geven. U kunt Datahub vinden door in te loggen in VIPLive en te navigeren naar Inzicht - Datahub.

Indien de optie Datahub niet beschikbaar is, dan wordt deze dienst (nog) niet afgenomen door uw zorggroep of praktijk.

U ziet op de overzichtspagina onder Datahub alleen de dashboards waar u toegang tot heeft.

Navigatie

Door in Datahub op de overzichtspagina op een dashboard te klikken (bijv. H&Z Doelmatig handelen dashboard) en vervolgens op het ‘Overzicht’, wordt het dashboard geladen.

Filteren

Met behulp van de filters aan de rechterkant kunt u specifieke selecties maken. De grafieken en tabellen worden automatisch aangepast aan de filtering. Het is ook mogelijk om direct op de grafieken zelf te klikken en te filteren.

Tabbladen in de grafieken

Bij sommige grafieken zijn meerdere 'tabbladen' beschikbaar met ander soort informatie over hetzelfde onderwerp. Informatie per praktijk of informatie met betrekking tot de kosten wordt zichtbaar door op de 'tabbladen' in de grafiek zelf te klikken.

Doorklikken (downdrillen) in de grafieken

In de grafieken is het tevens mogelijk om door te klikken naar meer gedetailleerde informatie. Als u bijv. in de grafiek '#Voorschriften' een voorschrift selecteert, kunt u op het groene vinkje klikken om op een dieper niveau de informatie te bekijken. De meeste informatie heeft meerdere niveaus waarop doorgeklikt kan worden.