Inclusiecriteria filter instellen patiëntervaringsmetingen

Optioneel: via onderstaande stappen kunt u een inclusiecriteria filter instellen om na te gaan welke patiënten mogelijk in aanmerking komen om een patiëntervaringsmetingen vragenlijst te ontvangen.

 

Stap 1 Start een beveiligde sessie in VIPLive

De beveiligde sessie is nodig om de NAW-gegevens zichtbaar te maken

·        Start de beveiligde sessie door op het geopende slotje rechtsboven te klikken

Er opent een venster “Start beveiligde sessie”

·        Voer uw wachtwoord in en klik op “Start beveiligde sessie”

 

De beveiligde sessie is gestart. Dit is te zien aan het gesloten slotje rechtsboven

Stap 2 Ga naar de Patiënten selecteren functionaliteit in VIPLive

·        Selecteer het menu-item “Inzicht” en kies voor “Patiënten selecteren”

De pagina VIPLive – Inzicht – Patiënten selecteren opent

·        Selecteer het meest recente kwartaal in het menu rechtsboven naast ‘Kwartaal’

Stap 3 Stel het inclusiecriteria filter in

In het voorbeeld hieronder worden patiënten geselecteerd op basis van de inclusiecriteria:

  • Ingeschreven gelijk aan Ja

  • Leeftijd groter of gelijk aan 18

  • Deelname ketenzorgprogramma Astma en/of COPD en/of CVRM en/of DM

Dit filter kan worden ingesteld door onderstaande stappen te doorlopen. Let daarbij op dat de filters worden toegevoegd op het juiste niveau, aangeduid met de cijfers 1, 2 of 3

·        Stel het filter in onder ‘Toon patiënten waar:’

·        Automatisch staat het filter Ingeschreven gelijk aan Ja ingesteld. Dit filter moet blijven staan want hiermee worden patiënten geselecteerd die op de peildatum staan ingeschreven als actieve, vaste patiënt.

·        Voeg een extra filter toe. Klik hiervoor op 'en' op het 1ste niveau

  • Voeg het filter Leeftijd toe

·        Stel in dat Leeftijd groter of gelijk aan 18 jaar moet zijn

·        Voeg een extra filter toe. Klik hiervoor op 'en' op het 1ste niveau

·        Voeg het filter Deelname ketenzorgprogramma Astma (3828) toe

·        Stel in dat Deelname ketenzorgprogramma Astma (3828) gelijk aan ja moet zijn

·        Voeg een extra filter toe. Klik hiervoor op ‘of’  op het 2e niveau

·        Voeg het filter Deelname ketenzorgprogramma COPD (3829) toe

·        Stel in dat Deelname ketenzorgprogramma COPD (3829) gelijk aan ja moet zijn

·        Voeg een extra filter toe. Klik hiervoor op ‘of’ op het 2e niveau

·        Voeg het filter Deelname ketenzorgprogramma CVRM (3830) toe

·        Stel in dat Deelname ketenzorgprogramma CVRM (3830) gelijk aan ja moet zijn

·        Voeg een extra filter toe. Klik hiervoor op 'of' op het 2e niveau

·        Voeg het filter Deelname ketenzorgprogramma DM (3827) toe

·        Stel in dat Deelname ketenzorgprogramma DM (3827) gelijk aan ja moet zijn

Het inclusiecriteria filter is nu ingesteld. Bij ‘Resultaat’ kan gecontroleerd worden of het filter goed staat ingesteld.

Het e-mailadres kan nu worden toegevoegd als kolom.

·        Klik op “Kolom toevoegen” onder ‘Kolommen’

·        Voeg de kolom Emailadres toe

Het inclusiecriteria filter kan nu worden uitgevoerd.

·        Klik op “Filter uitvoeren”

Er verschijnt nu een lijst met patiënten. Deze lijst kan ook geopend worden in Excel door op “Resultaat exporteren” te klikken.