Patiëntervaringsmetingen versturen, overzicht en resultaten

Patiëntervaringsmetingen versturen

Via onderstaande stappen kunt u als huisartsenpraktijk vanuit VIPLive de patiëntervaringsmetingen vragenlijsten versturen naar patiënten.

De informatie in VIPLive is afkomstig uit het Huisartsen Informatie Systeem door middel van een extractie. Een extractie is niet volledig actueel, houdt u hier rekening mee. Indien u de meest recente informatie wil tonen in VIPLive is het advies om een nieuwe extractie te uploaden voordat u de patiëntervaringsmetingen verstuurt.

Stap 1 Ga naar menu-item Patiëntervaringsmetingen via Samenwerken – Communicatie

De Patiëntervaringsmetingen overzichtspagina wordt nu geopend

Stap 2 Klik op de knop ‘Patiëntervaringsmetingen versturen’

Stap 3 Start een beveiligde sessie

·        Indien u al een beveiligde sessie had gestart kunt u verder naar stap 4

·        Indien u nog geen beveiligde sessie heeft gestart verschijnt onderstaand venster

·        Vul uw wachtwoord in en klik op de knop ‘Start beveiligde sessie’

Er verschijnt een venster ‘Patiëntervaringsmetingen versturen’

Stap 4 Selecteer de vragenlijst die u wil versturen

·        Klik op ‘Selecteer vragenlijst’ en maak een keuze uit één van de vragenlijst opties

·        Indien er maar één optie is wordt de vragenlijst automatisch geselecteerd

Stap 5 Controleer of de inclusiecriteria voor de geselecteerde vragenlijst juist zijn

·        In onderstaand voorbeeld is de PREM Chronische Zorg vragenlijst geselecteerd

·        De inclusiecriteria voor de PREM Chronische Zorg verschijnen nu in beeld

De informatie in VIPLive is afkomstig uit het Huisartsen Informatie Systeem door middel van een extractie. Een extractie is niet volledig actueel, houdt u hier rekening mee. Indien u de meest recente informatie wil tonen in VIPLive is het advies om een nieuwe extractie te uploaden voordat u de patiëntervaringsmetingen verstuurt.

VIPLive heeft geen informatie over welke patiënten toestemming hebben gegeven om benaderd te mogen worden voor kwaliteitsonderzoek. De huisartspraktijk is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van patiënten die de vragenlijst mogen ontvangen.

Stap 6 Klik op de knop ‘Patiënten selecteren’ om door te gaan naar de volgende stap

Er verschijnt nu een lijst met patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria voor de geselecteerde vragenlijst. De huisartspraktijk kan vervolgens zelf patiënten selecteren uit de lijst naar wie ze de vragenlijsten willen versturen (of verwijderen uit de lijst als de patiënten geen vragenlijst mogen ontvangen)

Stap 7 Selecteer patiënten die de vragenlijst mogen ontvangen

·       U kunt patiënten op elke pagina één voor één selecteren door een vinkje in het vierkantje voor een patiënt te zetten
·       U kunt alle patiënten tegelijk selecteren door een vinkje in het bovenste vierkantje van de tabel te zetten
·       U kunt patiënten ook weer uit de lijst met ontvangers verwijderen (de-selecteren) door nogmaals op het vinkje te klikken waardoor het vinkje weer verdwijnt

Stap 8 Klik op ‘Selectie voltooien’ indien u alle patiënten hebt geselecteerd die de vragenlijst mogen ontvangen

Stap 9 Controleer of alles juist is en klik op de knop ‘Patiëntervaringsmetingen versturen’ om de vragenlijsten te versturen

Er verschijnt een pop-up melding ‘Weet u het zeker?’ ter controle of u de vragenlijsten definitief wil verzenden

Stap 10 Indien u zeker weet dat u de geselecteerde patiënten de vragenlijsten wilt toezenden dan klikt u op de knop ‘Ja, ik weet het zeker’

·        De patiënten ontvangen nu een e-mail met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. In de e-mail staat een link naar de vragenlijst.

·        Op de overzichtspagina kunt u nu inzien dat u de patiëntervaringsmetingen heeft verzonden.

VIPLive slaat niet op naar welke patiënten de vragenlijsten zijn verstuurd. Alleen informatie over op welke datum de vragenlijsten zijn verstuurd, welke patiëntervaringsmetingen vragenlijst is verstuurd, door wie de vragenlijsten zijn verstuurd, voor welke praktijk-AGB de vragenlijsten zijn verstuurd, het aantal patiënten dat de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen hebben ontvangen en op basis van welke inclusiecriteria de patiënten zijn voorgeselecteerd wordt opgeslagen.

Overzichtspagina verstuurde patiëntervaringsmetingen inzien

De Patiëntervaringsmetingen overzichtspagina kunt u bereiken door te klikken op het menu-item Patiëntervaringsmetingen via Samenwerken – Communicatie.

Op de overzichtspagina kunt u zien welke patiëntervaringsmetingen er verstuurd zijn door de praktijk. De tabel geeft weer op welke datum de vragenlijsten zijn verstuurd, welke vragenlijst is verstuurd, door wie de vragenlijsten zijn verstuurd, voor welke praktijk AGB de vragenlijsten zijn verstuurd, hoeveel patiënten de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen hebben ontvangen en op basis van welke inclusiecriteria de patiënten zijn geselecteerd. De huisartspraktijk kan na het versturen van de patiëntervaringsmetingen niet meer inzien welke patiënten de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen hebben ontvangen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten worden niet op individueel niveau teruggekoppeld naar de patiënt in VIPLive.

Resultaten patiëntervaringsmetingen

De resultaten worden op zorggroep- en/of praktijkniveau teruggekoppeld door middel van een geanalyseerd rapport. De ingevulde resultaten worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten worden niet op individueel niveau teruggekoppeld naar de patiënt. De huisartspraktijk kan niet inzien welke patiënten de vragenlijst hebben ingevuld.