Aanvragen nieuwe accounts in de huisartsenpraktijk

Let op! Deze handleiding is alleen voor het aanvragen of wijzigen van VIPLive account(s) van medewerkers van de huisartsenpraktijk die werken met het Virtuele KIS en/of zorgmanagementrapporten.

Aanvragen account in VIPLive

Via de volgende stappen kunnen de huisartsen via www.viplive.nl accounts aanvragen voor andere medewerkers van de praktijk

1. Kies voor praktijkinstellingen

Gebruikers met de rol ‘Huisarts’ loggen in op VIPLive en kiezen voor Praktijkinstellingen (door
op de naam rechtsboven te klikken) en vervolgens in het linker menu kiezen voor het tabblad
‘Medewerkersbeheer’.

2. Medewerkersbeheer

In Medewerkersbeheer kunnen zij inzien welke gebruikers reeds een account hebben in hun
praktijk en of zij gemachtigd zijn voor patiëntdata en de status hiervan inzien. Dit kan de
huisarts ten alle tijden aanpassen.

3. Klik op + vraag account medewerker aan

Met de knop ‘Vraag account medewerker aan’, wordt het formulier rechts in beeld geschoven.

4. Aanvraag invullen en opslaan

Nadat de huisarts de verplichte velden heeft gevuld, kan het formulier worden opgeslagen.

Let op! In het telefoonnummer veld dient een mobiel telefoonnummer ingevuld te worden, wij gebruiken dit uitsluitend voor de SMS-authenticatie ter beveiliging van uw VIPLive omgeving.

In het medewerkersbeheer komen onderaan de aanvragen te staan, deze blijven 30 dagen zichtbaar. Op het opgegeven mailadres zal de medewerker zo snel mogelijk de inloggegevens ontvangen.

Verkrijgen toegang HIS extractie

Voor de huisartsenpraktijken die aan de slag willen met ons Virtuele KIS of de zorgmanagementrapporten bij ons afnemen is het belangrijk dat de medewerkers met de rol Huisarts/POH (zonder financieel) toegang patiëntendata krijgen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld patiëntenlijsten inzien/aanleveren bij de zorggroep of meetwaarden delen met een ketenpartner bij het verwijzen.

1. Gemachtigd worden door de huisarts

Wanneer de gebruikers zijn aangemaakt door ons, hebben zij nog geen toegang patiëntendata, de huisarts kan hiervoor weer inloggen op VIPLive en de medewerkers machtigen hiervoor door naar Medewerkerbeheer te gaan, op de gebruiker te klikken en een vinkje zetten bij Medewerker heeft toegang tot patiëntdata:

2. Starten beveiligde sessie

Het icoontje met het slotje verschijnt rechtsboven in de VIPLive omgeving van de gemachtigde gebruiker, zij mogen inloggen www.viplive.nl en hierop klikken. Voer het wachtwoord nogmaals in en klik vervolgens op de blauwe knop Start beveiligde sessie. Het slotje rechts bovenin zit dan dicht en de beveiligde sessie is gestart. U heeft nu met uw wachtwoord van VIP een sleutel aangemaakt om later encrypted (versleutelde) data mee in te zien.

SSO koppeling HIS-VIPLive tot stand brengen

Om via uw HIS rechtstreeks vanuit het patiëntendossier naar de patiëntenkaart in VIPLive te gaan, is een zogeheten SSO (Single Sign On) koppeling noodzakelijk tussen het HIS en uw nieuwe VIPLive account.
Onze collega’s van de afdeling Zorggroepen kunnen dit voor u instellen, u kunt hiervoor een afspraak met hen plannen

Overzicht rollen

Rol

Omschrijving

Rol

Omschrijving

Huisarts

Deze rol mag alle functies van VIPLive gebruiken waar de praktijk recht op heeft.

Assistent

Deze rol kan bij: 'Aandacht nodig', handmatige facturen, COV en ION.

Assistent FIN

Deze rol kan de praktijk- en zorggroepdeclaraties inzien en uitvoeren.

POH-S

Deze rol kan de zorggroepdeclaraties inzien en uitvoeren en alle ketenzorgacties rondom de patiënt inzien en uitvoeren ('Samenwerken'): o.a. patiëntenoverzicht, verwijzen en consulteren.

POH-S zonder financieel

Deze rol kan de zorggroepdeclaraties uitvoeren (zonder financiën in te zien) en alle ketenzorgacties rondom de patiënt inzien en uitvoeren ('Samenwerken'): o.a. patiëntenoverzicht, verwijzen en consulteren.

Kwaliteitsmedewerker

Deze rol geeft toegang tot de rapporten, ketenzorgdashboard en ketenzorgdeclaraties (aantallen).

AIOS

Deze rol geeft toegang tot het AIOS- en populatiedashboard.

Waarnemer

Deze rol kan alle ketenzorgacties rondom de patiënt uitvoeren ('Samenwerken'): o.a. patiëntenoverzicht, verwijzen en consulteren.

POH-GGZ Medewerker

Deze rol kan alle acties rondom de GGZ (declaratie, E-health aanvragen) uitvoeren en inzien.


Let op! Dit formulier is alleen voor het aanvragen of wijzigen van VIPLive account(s) van medewerkers van de huisartsenpraktijk