Mijn profiel

U komt bij uw profielinstellingen door rechtsboven in VIPLive op uw naam te klikken en te kiezen voor ‘Mijn profiel’.

Profiel

Onder het tabblad ‘Profiel’ kunt u uw eigen algemene informatie, functie en werkdagen instellen.

Algemene informatie
Bij uw algemene informatie kan u eventueel uw naam aanpassen wanneer dit nodig zou zijn.

Functie
In de startpagina van uw profiel ziet u aan de rechterkant de optie functie. Wanneer u op deze balk klikt opent er een lijst met een aantal functies. U kunt uit deze lijst een functie kiezen die het best bij uw functie past. U kunt er ook voor kiezen om meerdere functies toe te voegen aan uw profiel (max. drie functies).

Werkdagen en afwezigheid
Klik hier voor een instructievideo voor het instellen van de werkdagen en afwezigheid.
In VIPLive kunt u uw afwezigheid toevoegen aan uw profiel. Wanneer u dit doet is het voor andere zorgverleners zichtbaar dat u op dat moment niet aan het werk bent.

Inloggegevens

Onder het tabblad ‘Inloggegevens’ kunt u uw wachtwoord aanpassen en uw twee-factor authenticatie.

Twee-factor authenticatie (opnieuw) instellen

Onder “Inloggegevens” in Mijn Profiel kunt u uw Twee-factor authenticatie ook opnieuw instellen door te klikken op de blauwe knop “Twee-factor authenticatie opnieuw instellen”.

Dit onderdeel bestaat uit 2 stappen:

  1. Kiezen van ontvangst methode

  2. Invullen van gegevens

Voor het ontvangen van de code kunt u kiezen uit twee manieren:

  1. Het ontvangen van de authenticatiecode via SMS

  2. Het ontvangen van de authenticatiecode via Email

1 Ontvangen van authenticatiecode via SMS

Vul hier uw (werk)telefoonnummer in en klik op “Stuur verificatiecode”.

In de regel “Verificatiecode” vult u de code in die u hebt ontvangen op het door u gekozen telefoonnummer via SMS hebt ontvangen. Klik hierna op Opslaan. Het instellen van twee-factor authenticatie via SMS is voltooid.

2 Ontvangen van authenticatiecode via Email

Let op! Twee-factor-authenticatie via e-mail is minder veilig.

Vul hier uw (werk)email-adres in en klik op “Stuur verificatiecode”.

In de regel “Verificatiecode” vult u de code in die u hebt ontvangen op het door u gekozen email adres. Klik hierna op Opslaan. Het instellen van Twee-factor authenticatie via e-mail is voltooid.

Notificaties

Onder het tabblad kunt u aangeven welke notificaties u wilt ontvangen en op welk emailadres u deze wilt ontvangen.