Flyers voor de patiënt

Informatieflyers om naar patiënten te mailen of mee te geven

1. Installeren en activeren VIP app (mailen of meegeven voor consult)


2. VIP webportaal activeren en metingen invullen op de VIP app (meegeven na consult)


3. Spiekbriefje huisartsenpraktijk