Vragenlijsten beschikbaar in VIPLive


(lege) VragenlijstenVoorbeeld rapportenWat kan teruggekoppeld worden?
Rapport_4D

 Klik hier voor de metingen van de 4DKL vragenlijst
 • NHG – 2811; 4DAN PQ 4DKL angstscore
 • NHG – 2812; 4DDE PQ 4DKL depressie-score
 • NHG- 2813;  4DDI PQ 4DKL distress-score
 • NHG – 2814; 4DSO PQ 4DKL somatisatie-score


 Klik hier voor de metingen van de BAI vragenlijst
 • NHG 3029; BAI PQ score Beck Anxiety Inventory (BAI)
BDI-II-NL (Beck's Depression Inventory - Nederlandse Versie) (6)
 Klik hier voor de metingen van de BDI vragenlijst
 •  NHG 3028; BDI2 PQ score Beck Depression Inventory (BDI) II BDI-II
 • NHG 3027; BDI1 PQ score Amend BeckDepressionInvent(BDI-IA) BDI-IA 
Checklijst bij_inhalatiebegeleidingChecklijst bij inhalatiebegeleiding
COPD meter

Rapport_COPD Meter

Rapport_COPDmeter_patient

 Klik hier voor de metingen van de COPD meter
 • NHG 2377; CCQ1 RQ hoe vaak kortademig in rust (CCQ1)
 • NHG 2378; CCQ2 RQ hoe vaak kortademig bij inspanning (CCQ2)
 • NHG 2379; CCQ3 RQ hoe vaak angst benauwdheidsaanval (CCQ3)
 • NHG 2380; CCQ4 RQ hoe vaak neerslachtig door ademh. (CCQ4)
 • NHG 2381; CCQ5 RQ hoe vaak gehoest (CCQ5)
 • NHG 2382;  CCQ6 RQ hoe vaak slijm opgehoest (CCQ6)
 • NHG 2383; CCQ7 RQ beperkt bij zware activiteit (CCQ7)
 • NHG 2384; CCQ 8RQ beperkt bij matige activiteit (CCQ8)
 • NHG 2385; CCQ9 RQ beperkt bij ADL (CCQ9)
 • NHG 2386; CCQX RQ beperkt bij sociale activiteiten (CCQ10)
 • NHG 2400; CCQF RQ gem. score functionele beperk.COPD (CCQ)
 • NHG 2401; CCQM RQ gem. score mentale klacht/bep. COPD(CCQ)
 • NHG 2399; CCQS RQ gemiddelde symptoomscore COPD (CCQ)
 • NHG 2402; CCQT RQ gem. score alle klacht/beperk. COPD(CCQ)
 • NHG 2210; MRCD RQ mate van dyspneu (MRC-schaal)
 • NHG 3717; ZLC1 RQ hoe vaak piekeren (ZiektelastmCOPD-11)
 • NHG 3718; ZLC2 RQ hoe vaak lusteloosheid (ZiektelastmCOPD-12)
 • NHG 3719; ZLC3 RQ hoe vaak spanningen (ZiektelastmCOPD-13)
 • NHG 3720; ZLC4 RQ hoe vaak vermoeidheid (ZiektelastmCOPD-14)
CV_Consultvoorbereiding_Ketenzorg_def.pdfCV Consultvoorbereiding Ketenzorg voorbeeld rapport.pdfKlik hier voor de metingen van de CV vragenlijst.pdf
CV DiabetesgesprekRapport_CV-Diabetes
 Klik hier voor de metingen van de CV Diabetes gesprek

Klachten

 • NHG 1766: VSHR verschijnselen hyperglycaemie
 • NHG 1765: VSHO verschijnselen hypoglycaemie
 • NHG 1749: SENB sensibiliteitsstoornis benen (anamnese)
 • NHG 1752: SKST seksuele stoornissen
 • NHG 1595: ANGK angineuze klachten
 • NHG 1632: CLKL claudicatio klachten
 • NHG 1644: DETK tekenen van hartfalen (anamnese)
 • NHG 3955: HF19 hart-/vaatziekte in familie (CVRM 2019)
 • NHG 3238: HF65 hart-/vaatziekte in naaste familie <65jr
 • NHG 2131: HVZF hart-/vaatziekte in naaste familie <60jr
 • NHG 1648: DMFM DM2 bij naaste familie
 • NHG 2156: FHCF familiaire hypercholesterolemie in fam.

Roken

 • NHG 1739: ROOK roken
 • NHG 1719: PAKJ rookhistorie (pakjaren)
 • NHG 1997: STPG aantal stoppogingen (roken)

Bewegen

 • NHG  560: LNGP lengte patiënt
 • NHG  357: GEW Gewicht patiënt
 • NHG 1872: OMVA buikomvang (middelomtrek)
 • NHG 3239 NNGB lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen            

Alcohol 

 • NHG 1591: ALCO alcoholgebruik
 • fiveshot:
  • NHG 2418: 5SH1 hoe vaak drinken van alcohol (FiveShot1)
  • NHG 2419: 5SH2 aantal alcoh. dranken op dag (FiveShot2)
  • NHG 2420: 5SH3 geërgerd aan opm. drankgew. (FiveShot3)
  • NHG 2421: 5SH4 schuldig over drankgewoonten (FiveShot4)
  • NHG 2422: 5SH5 's ochts drinken tegen kater (FiveShot5)
  • NHG 2423: 5SHT totaalscore FiveShot vragnlijst(alcohol)

(SRDA→ datum kan niet worden teruggekoppeld)

CV__intensieve_behandelfase_CVRMRapport_CVintensieve behandelfase CVRM
Dalez

Easycare Trap 1Rapport_Easycare trap 1
Easycare Trap 2Rapport_Easycare trap 2
EDIZ_Ervaren Druk Informele Zorg
 Klik hier voor de metingen van de EDIZ vragenlijst
 • NHG 3872EDIZ AQ Ervaren Druk Informele Zorg score (EDIZ)
EQ5D_ EuroQol 5 Dimensional QuestionnaireRapport_EQ-5-D
GAD7_General Anxiety Disorder Questionnaire)Rapport_GAD7
 Klik hier voor de metingen van de GAD 7 vragenlijst
 • NHG 3959;    GAD7 PQ score GAD-7 (general.anxiety disorder)         
GDS 15_Geriatric Depression Scale 15
 Klik hier voor de metingen van de GDS 15 vragenlijst
 • NHG 2810; GDST PQ score Getriatric Depression Scale15(GDS)         
GFI_Groningen Frailty IndicatorRapport_GFI
 Klik hier voor de metingen van de GFI vragenlijst
 • NHG 2793;  GFIT AQ score Groningen Frailty Indicator

GLI leefstijlcoach vragenlijst

Rapport GLI leefstijlcoach vragenlijst

 Klik hier voor de metingen van de GLI leefstijlcoach vragenlijst
 • NHG 560;   LNGPAO lengte patiënt lengte m 0 5
 • NHG 2408; GEWAO MH gewicht patiënt (thuismeting) 1 kg 0 500
 • NHG 1872; OMVADH buikomvang (middelomtrek) 0 cm 0 500
 • NHG 1272;  QUETAO Quetelet-index (BMI) patiënt 1 kg/m2 0 100
Holland Sleep Disorders Questionnaire (HSDQ)

INTERMED Self-Assessment vragenlijst
 Klik hier voor de metingen van de INTERMED vragenlijst
 • NHG 3876;   IMSA  AQ Intermed (IM-SA) vragenlijst eindscore IMSA B


Medicatiereview vragenlijst

MMSE_Mini-Mental State Examination.Rapport_Meting MMSE
 Klik hier voor de metingen van de MMSE vragenlijst
 • NHG- 2424; MMS1 PQ weet wanneer we nu leven
 • NHG- 2425; MMS2 PQ weet waar we nu zijn
 • NHG- 2426; MMS3 PQ weet voorwerpen te herhalen
 • NHG- 2427; MMS4 PQ uitvoering rekensom/spellingsopdracht
 • NHG- 2428;M MS5 PQ weet voorwerpen te herinneren
 • NHG- 2429; MMS6 PQ weet voorwerpen te benoemen
 • NHG- 2430; MMS7 PQ weet zin te herhalen
 • NHG- 2431; MMS8 PQ uitvoering opdracht van papier
 • NHG- 2432; MMS9 PQ uitvoering mondelinge opdracht
 • NHG- 2433; MM10 PQ kan volledige zin opschrijven
 • NHG- 2434; MM11 PQ kan figuur natekenen
 • NHG- 2435; MMST PQ totaalscore MMSE
MRC Scorelijst longfunctie-onderzoek
 Klik hier voor de metingen van de MRC vragenlijst
 • NHG 2210; MRCD RQ mate van dyspneu (MRC-schaal) dyspn.MRC


PHQ-9_Patiënten gezondheidsvragenlijst-9
 Klik hier voor de metingen van de PHQ-9 vragenlijst

NHG 3331; PHQ9 PQ sco depressie PatientHealthQuest9(PHQ-9)-score

Positieve_Gezondheid - volwassenentoolRapport_Positieve gezondheid
 Klik hier voor de metingen van de Positieve gezond vragenlijst
 • NHG 3886; MPG1 AZ MPG score lichaamsfuncties  MPGLich    
 • NHG 3887; MPG2 AZ MPG score mentaal welbevinden MPGMent       
 • NHG 3888; MPG3 AZ MPG score zingeving MPGZing             
 • NHG 3889; MPG4   AZ MPG score kwaliteit van leven MPGKwaLv      
 • NHG 3890; MPG5 AZ MPG score meedoen MPGMeedn        
 • NHG 3891; MPG6 AZ MPG score dagelijks functioneren MPGDagFun
 • NHG 3892; MPGT AZ MPG totaal, gezondheidsoppervlakte
Positieve_Gezondheid_-_eenvoudigRapport_Positieve gezondheid
SDQ_Strenghts_and_Difficulties_Questionnaire_jongeren_11-17_jaarRapport_Meting SDQ jongeren 11-17 jaar
 Klik hier voor de metingen van de SDQ jongeren 11-17 jaar vragenlijst
 • NHG 3495;    NHG-SDJ1PQ SDQ-jongere emotionele problemen
 • NHG 3496;    NHG-SDJ2PQ SDQ-jongere gedragsproblemen
 • NHG 3497;    NHG-SDJ3PQ SDQ-jongere hyperactiviteit
 • NHG 3498;    NHG-SDJ4PQ SDQ-jongere problemen leeftijdsgenoten
 • NHG 3499;    NHG-SDJ5PQ SDQ-jongere pro-sociaal gedrag
 • NHG 3500;    NHG-SDJPPQ SDQ-jongere totale probleemscore
 • NHG 3501;    NHG-SDJIPQ SDQ-jongere totale impactscore
SDQ_Strenghts_and_Difficulties_Questionnaire_leerkrachten_4-16_jarigenRapport_Meting SDQ leerkrachten 4-16 jarigen

 Klik hier voor de metingen van de SDQ ouders 4-16 jaar vragenlijst
 • NHG 3488;    NHG-SDO1PQ SDQ-ouder emotionele problemen
 • NHG 3489;    NHG-SDO2PQ SDQ-ouder gedragsproblemen
 • NHG 3490;    NHG-SDO3PQ SDQ-ouder hyperactiviteit
 • NHG 3491;    NHG-SDO4PQ SDQ-ouder problemen leeftijdsgenoten
 • NHG 3492;    NHG-SDO5PQ SDQ-ouder pro-sociaal gedrag
 • NHG 3493;    NHG-SDOPPQ SDQ-ouder totale probleemscore
 • NHG 3494;    NHG-SDOIPQ SDQ-ouder totale impactscore
SQ-48 (Symptom Questionnaire)

SWAN Rating Scale voor ADHDRapport_SWAN
Tilburg Frailty IndicatorTFI rapport
 Klik hier voor de metingen van de TFI vragenlijst
 • NHG 3325; TFI AQ  score Tilburg Frailty Indicator (TFI) B
TraZAG Startlijst (Patienten versie)

TRAZAG_-_V6.2 volledig.pdf

Ultrakorte Vragenlijst voor ADHD bij volwassenen

USD_utrechts symptoom dagboek

Vragenlijst Huisartsondersteuner Jeugd (patiëntervaring)

Vragenlijst_controlebezoek_CVRM-spreekuurRapport_Vragenlijst controlebezoek CVRM-spreekuur (CVRM-spreekuur)


 Klik hier voor de metingen van de GDS 15 vragenlijst
 • NHG 2810; GDST PQ score Getriatric Depression Scale15(GDS)