Vragenlijsten beschikbaar in VIPLive


(lege) VragenlijstenVoorbeeld rapportenWat kan teruggekoppeld worden?
Rapport_4DBDI-II-NL (Beck's Depression Inventory - Nederlandse Versie) (6)
COPD meter

Rapport_COPD Meter

Rapport_COPDmeter_patient

CV DiabetesgesprekRapport_CV-Diabetes
CV Diabetesgesprek - kort _ rapport
CV__intensieve_behandelfase_CVRMRapport_CVintensieve behandelfase CVRM
Dalez

Easycare Trap 1Rapport_Easycare trap 1
Easycare Trap 2Rapport_Easycare trap 2
EDIZ_Ervaren Druk Informele Zorg
EQ5D_ EuroQol 5 Dimensional QuestionnaireRapport_EQ-5-D
GAD7_General Anxiety Disorder Questionnaire)Rapport_GAD7
GDS 15_Geriatric Depression Scale 15
GFI_Groningen Frailty IndicatorRapport_GFI

GLI leefstijlcoach vragenlijst

Rapport GLI leefstijlcoach vragenlijst

INTERMED Self-Assessment vragenlijst


Medicatiereview vragenlijst

MMSE_Mini-Mental State Examination.Rapport_Meting MMSE
MRC Scorelijst longfunctie-onderzoek


PHQ-9_Patiënten gezondheidsvragenlijst-9
Positieve_Gezondheid - volwassenentoolRapport_Positieve gezondheid
Positieve_Gezondheid_-_eenvoudigRapport_Positieve gezondheid
SDQ_Strenghts_and_Difficulties_Questionnaire_jongeren_11-17_jaarRapport_Meting SDQ jongeren 11-17 jaar
SDQ_Strenghts_and_Difficulties_Questionnaire_leerkrachten_4-16_jarigenRapport_Meting SDQ leerkrachten 4-16 jarigen

SQ-48 (Symptom Questionnaire)

SWAN Rating Scale voor ADHDRapport_SWAN
Tilburg Frailty IndicatorTFI rapport
TraZAG Startlijst (Patienten versie)

Ultrakorte Vragenlijst voor ADHD bij volwassenen

USD_utrechts symptoom dagboek

Vragenlijst Huisartsondersteuner Jeugd (patiëntervaring)

Vragenlijst_controlebezoek_CVRM-spreekuurRapport_Vragenlijst controlebezoek CVRM-spreekuur (CVRM-spreekuur)
(prototype) SMR0 intake