DBC overzicht

Maakt uw zorggroep gebruik van VIPLive voor zorggroepen, dan krijgt u een nieuw kopje Zorggroepdeclaraties in de menubalk ertussen.

Daar kunt u op Bundeloverzicht klikken.

 

Het volgende overzicht verschijnt:

 

Hier kunt u zien hoeveel patiënten er door de zorggroep zijn gedeclareerd voor u, het door de zorgverzekeraar goedgekeurde aantal en de status van de betaling van de zorggroep aan u. Met dit laatste kunt u controleren of het bedrag dat u op de rekening krijgt gestort van de zorggroep overeenkomt met wat u zou moeten krijgen.

 

Zodra er patiënten afgekeurd worden door de zorgverzekeraar, verschijnt er een melding onder de bundel:

 

Als u op de knopdrukt, verschijnen de details van de afwijzing:

 

Nb. Deze declaraties kunt u niet aanpassen. De Zorggroep heeft deze reeds gecontroleerd. Deze regels worden u ter informatie getoond zodat u uw HIS kunt opschonen