Declareren ketenzorg

Inleiding

In deze handleiding vindt u de uitleg over het declareren van de ketenzorg via het virtueel KIS van VIPLive. Deze handleiding is opgesteld voor de huisartspraktijken.

Bundeloverzicht

Maakt uw zorggroep gebruik van VIPLive voor zorggroepen, dan krijgt u een het kopje ‘Zorggroepdeclaraties’ in de menubalk te zien. Daar kunt u op ‘Bundeloverzicht’ klikken.

 

Het bundeloverzicht verschijnt:

 

Hier krijgt u inzicht in de reeds gedane declaraties en kunt u uw nieuwe declaraties indienen. Per kwartaal krijgt u te zien hoeveel patiënten er door u aangeleverd zijn, hoeveel daarvan gedeclareerd zijn, hoeveel daadwerkelijk zijn goedgekeurd en u ziet de status van de betaling van de zorggroep. Met dit laatste kunt u controleren of het bedrag dat u op uw rekening gestort krijgt overeenkomt met wat u zou moeten krijgen.

Wanneer er patiënten worden afgekeurd door de zorgverzekeraar, verschijnt er een melding onder de bundel:

 

Als u op de knop ‘details’ klikt, verschijnen de details van de afwijzing.

Nieuwe declaratie starten

Om te starten met de declaratie van het nieuwe kwartaal, klikt u bovenaan de pagina op de knop ‘Verwerk patiëntenlijsten’. Deze knop krijgt u te zien nadat uw extractie is ingelezen en u een beveiligde sessie heeft gestart.

Zodra de patiëntenlijsten verwerkt zijn verschijnt het nieuwe kwartaal in het bundeloverzicht:

Indien er patiënten op de lijst staan waarbij geen of een dubbele hoofdbehandelaar bekend is, dan kunt u tijdens het declaratieproces aangeven of deze patiënten gedeclareerd moeten worden of niet.

Het aanleveren van de patiëntenlijst is pas mogelijk nadat u de hoofdbehandelaar heeft bepaald. Dit doet u door achter de regel ‘Er zijn <aantal> bepalingen hoofdbehandelaar vereist’ op de knop ‘Bewerken’ te klikken.

Het volgende overzicht verschijnt:

 

Bovenaan ziet u de patiënten waarvan geen hoofdbehandelaar bekend is. Loopt een patiënt bij de huisarts, includeer deze dan door onder de kolom ‘Status’ de optie ‘Inclusie’ aan te vinken. Loopt de patiënt bij de specialist, selecteer dan de optie ‘Exclusie’.

Onder de te bepalen patiënten ziet u de patiënten die al op exclusie staan, met daarachter de reden (SPEC: specialist of ZW: zorgweigeraar).

Controleer of deze lijst klopt en pas indien nodig de status aan. Zodra de lijst doorlopen en correct is klikt u op de knop ‘Opslaan en terugkeren’.

Na het opslaan en terugkeren komt u terug bij het bundeloverzicht:

U ziet nu hoeveel patiënten de aan te leveren patiëntenlijst bevat. Deze lijst kunt u aanleveren door op de knop ‘Aanleveren’ te klikken. Eenmaal aangeleverde lijsten kunt u niet meer bewerken.

De controle en het aanleveren van de lijsten dient u voor de verschillende zorgstraten apart uit te voeren.