Oproepagenda - Unicum

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patienten die de juiste ICPC codes hebben, met als hoofdbehandelaar huisarts. De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

 1. Het controlebeleid
 2. Datum van de laatste controle

Een controlebeleid van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 6 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 6 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest, wordt per zorgprogramma gekeken naar een of meerdere meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarde wordt vergeleken met het controlebeleid. Is deze datum langer geleden dan dat het controlebeleid vereist, dan krijgt de patiënt een roodgekleurde 'ja' in de kolom 'Oproepen'. In de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' worden de meetwaarden getoond, die niet binnen het controlebeleid zijn gemeten. 

Zorgstraat

ControleControlefrequentieMeetwaarden
DMAlgemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1775, DMCB TZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Registratie van twee van de volgende meetwaarden: HbA1C, eGFR, gewicht, glucose, systolische bloeddruk:

 • HbA1c: 3266 (HBAP B) OF 3754 (HBAP B PO) OF 2816 (HBAC B);
 • eGFR: 1918 (KREA O FB) OF 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB)
 • Gewicht: 357 (GEW AO)
 • Glucose Nuchter: 372 (GLUC B NU) OF 382 (GLUC BC NU) OF 3710 (GLUP BC NU) OF 3208 (GLUC BA NU)
 • Systolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

Voetcontrole1x per 12 maanden

Laatste voetonderzoek:

2196 (RIVU SQ B) OF 1710 (MOFV NS LI) OF 1711 (MOFV NS RE) OF 1641 (DBLO LV LI) OF 1642 (DBLO LV RE) OF 1697 (INSP LV LI) OF 1698 (INSP LV RE)


Funduscontrole1x per 36 maanden

Laatste funduscontrole:

2129 (FUFO FA B) OF 1638 (DAFU FZ B) OF 2717 (FSFU FZ B) OF 1652 (DMRP FA LI) OF 1653 (DMRP FA RE)

COPDAlgemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1785, COCB RZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Rookgedrag EN (CCQ OF MRC)

 • Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ)
 • CCQ: 2402 (CCQT RQ)
 • MRC: 2210 (MRCD RQ)
CVRMAlgemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 2413 (HVCB KZ)

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Registratie van twee van de volgende meetwaarden: eGFR, systolische bloeddruk, rookgedrag, gewicht of lichaamsbeweging:

 • eGFR: 1918 (KREA O FB) OF 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB)
 • Systolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)
 • Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ B)
 • Gewicht: 357 (GEW AO)
 • Lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen: 3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).


 
Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda zorgprogramma's Unicum' staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2018. Is het controlebeleid voor de algemene controle voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2017 en 01-01-2018. Is de patiënt voor 01-01-2017 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2019). Bij een controlebeleid van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2018 en 01-01-2019 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2019 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'.
 


De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan naast 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie hieronder).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie onderstaande afbeelding). De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.

Deze handleiding gebruikt de zorgstraat DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde.

Hier volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden. 

In de afbeelding hierboven ziet u dat het controlebeleid leeg is. Dat betekent dat het controlebeleid voor deze patiënt niet is ingevuld in het HIS. In dat geval gaan we ervan uit dat de patiënt 1x per jaar opgeroepen dient te worden. In de kolom Oproepen staat dat de patiënt dient te worden opgeroepen voor de algemene controle en het voetonderzoek. Voor het voetonderzoek wordt gekeken naar registratie in de afgelopen 12 maanden en voor de funduscontrole wordt gekeken naar de registratie in de afgelopen 24 maanden (let op: inmiddels gewijzigd naar 36 maanden). In de kolom missende meetwaarden worden de meetwaarden genoemd van de algemene controle die niet binnen het afgelopen jaar gemeten zijn voor deze patiënt. In dit geval is de eGFR niet gemeten in het afgelopen jaar.

In onderstaande afbeelding volgt een ander voorbeeld, waarbij het controlebeleid wel is ingevuld. In de kolom Controlebeleid DM2 is te zien dat het controlebeleid 2x per jaar is. Dit betekent dat de patiënt 2x per jaar, oftewel na 6 maanden opgeroepen dient te worden voor de algemene controle. In de kolom Oproepen staat dat de patiënt opgeroepen dient te worden voor de algemene controle. In de kolom Missende meetwaarden binnen het controlebeleid is te zien dat voor deze patiënt de eGFR niet gemeten is de afgelopen 6 maanden. 

Om te bekijken op welke data de meetwaarden geregistreerd zijn, kunt u op het plusje boven de kolom 'Missende meetwaarden binnen controlebeleid' klikken. De data van de laatst gemeten waarden worden dan getoond, zoals in het voorbeeld hieronder. In het voorbeeld is als peildatum '01-01-2018' genomen. Het controlebeleid is '2x per jaar'. In de kolom Datum laatste HbA1c is te zien dat op 30-10-2017 de HbA1c is gemeten, dit valt binnen het controlebeleid van 6 maanden. De eGFR is voor het laatst gemeten op 03-05-2017, dit valt buiten het controlebeleid van 6 maanden. Dit is terug te zien in de kolom Oproepen en Missende meetwaarden. In de kolom 'Datum laatste voetonderzoek' is te zien dat op 27-10-2017 voor het laatst het voetonderzoek is uitgevoerd. Voor het voetonderzoek wordt gekeken naar registratie in de afgelopen 12 maanden, waardoor de patiënt niet hoeft te worden opgeroepen. In de kolom 'Datum laatste funduscontrole' is te zien dat op 25-11-2016 voor het laatst een funduscontrole is uitgevoerd. Voor de funduscontrole wordt gekeken naar registratie in de afgelopen 24 maanden (let op: inmiddels gewijzigd naar 36 maanden), waardoor de patiënt niet hoeft te worden opgeroepen. 

Alle patiënten die binnen een zorgprogramma moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen dienen te worden, gebaseerd op het controlebeleid. Om te zien welke patiënten opgeroepen dienen te worden voor controle, kunt u de filterfunctie in Excel gebruiken. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen voor de COPD en CVRM keten). Om te zien welke DM patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen' (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom Oproepen en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een DM controle. 


U kunt er in dit filter ook voor kiezen om alle patiënten voor één soort controle weer te geven. Hiervoor vinkt u alleen de antwoorden aan met de controles die u wilt zien. Alle andere antwoorden en het antwoord 'nee' vinkt u uit. Als u bijvoorbeeld alle patiënten wilt zien die voor een funduscontrole langs moeten komen voert u het filter als volgt uit:

U ziet nu enkel de patiënten die voor de funduscontrole opgeroepen moeten worden.

Als u in het tabblad van het zorgprogramma DM zit, kunt u ook zien of de patiënt in meerdere zorgprogramma's valt. Als dit het geval is, dan kleurt de cel in de kolom 'Zorgstraat' rood (zie afbeelding hieronder).