Oproepagenda - Rijnmond Dokters

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. De oproepagenda bevat patiënten per zorgprogramma die bij de huisarts onder behandeling zijn. Alle patiënten die in de zorgprogramma's vallen, zitten ook in de oproepagenda. 

De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

  1. het controlebeleid per zorgprogramma OF de controlefrequentie voor specifieke controles 
  2. datum van de laatste controle

Een controlebeleid van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 6 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. Als de laatste controle langer dan 6 maanden geleden is, dan dient de patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest, wordt per zorgprogramma gekeken naar een aantal meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarden wordt vergeleken met het controlebeleid. Is deze datum langer geleden dan dat het controlebeleid vereist, dan krijgt de patiënt een roodgekleurde 'ja' in de kolom 'Oproepen' (Voor DM staat erbij voor welke controle de patiënt opgeroepen dient te worden). De datum van de laatste uitslag van deze meetwaarde wordt getoond in de kolom 'Laatste datum controle'.

Zorgprogramma

Controle

Controlefrequentie

Meetwaarden

COPD

Algemene controle

Afhankelijk van frequentie controlebeleid COPD: 1785, COCB RZ
Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Functioneren: 2402, CCQT RQ, 2210, MRCD RQ
Spirometrie: zie hieronder
Ziektelast (COPD) 3013: ZLCP RA
Inhalatietechniek: 1608, ASIT RQ


Spirometrie

Afhankelijk van controlefrequentie; 3607, SCFQ RL
Indien controlefrequentie leeg: 1x per 3 jaar

Spirometrie: 1677, FVNB RL; 1864, FCNB RL; 3649, FCNB RL MI; 1866, FRNB RL MI; 3651, FRNZ RL MI; 1681, FVPB RL; 1672, FCPB RL;
1675, FRPB RL MI; 3687, FCEM RL; 3688, FCEM RL MI; 3689, FVEM RL; 3690, FVEM RL MP; 3691, FVEM RL MI; 3692, FREM RL MI; 3693, FREZ RL MI;

AstmaAlgemene controleAfhankelijk van frequentie controlebeleid Astma: 1776, ASCB RZ
Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar
Functioneren: 2762, ACQT RQ, 3602, ACQK RQ, 3555, ACT RQ
Spirometrie: zie hieronder
Inhalatietechniek: 1608, ASIT RQ

SpirometrieAfhankelijk van controlefrequentie; 3607, SCFQ RL
Indien controlefrequentie leeg: 1x per 3 jaar
Spirometrie: 1677, FVNB RL; 1864, FCNB RL; 3649, FCNB RL MI; 1866, FRNB RL MI; 3651, FRNZ RL MI; 1681, FVPB RL; 1672, FCPB RL;
1675, FRPB RL MI; 3687, FCEM RL; 3688, FCEM RL MI; 3689, FVEM RL; 3690, FVEM RL MP; 3691, FVEM RL MI; 3692, FREM RL MI; 3693, FREZ RL MI;

DM

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid; 1775, DMCB TZ
Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

HbA1c: (3266, HBAP B of 3754, HBAP B PO of 2816, HBAC B) OF
eGFR: (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB) OF
Systolische bloeddruk: (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 2668, RRDS KA MH of 2666, RRNS KA MH of 2659, RRGS KA MH of 2189, RRSY KA PS of 1745, RRSY KA PL of 3336, RR3S KA) OF
Rookgedrag: 1739, ROOK AQ OF
Simm's: 2196, RIVU SQ OF
Zorgprofiel: 3609, ZPVU SQ


Voetonderzoek

Afhankelijk van termijn follow-up voetonderzoek; 2449 DMTV LZ
Indien termijn follow-up leeg: 1x per jaar

Voetonderzoek: 1641, DBLO LV LI; 1642, DBLO LV RE; 1697, INSP LV LI; 1698, INSP LV RE; 1710, MOFV NS LI; 1711, MOFV NS RE; 2196, RIVU SQ, 3609, ZPVU SQ


Oogonderzoek

Afhankelijk van termijn follow-up oogonderzoek; 1851, DMTO FZ
Indien termijn follow-up leeg: 1x per 3 jaar

Funduscontrole: 1638, DAFU FZ; 2129, FUFO FA; 1652, DMRP FA LI; 1653, DMRP FA RE; 2717, FSFU FZ; 3923, DMR7 FA LI; 3924, DMR7 FA RE; 3925, DMMA FA LI; 3926, DMMA FA RE
 
 

CVRM

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid; 2413, HVCB KZ
Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar

Registratie van 2 van de volgende meetwaarden:

Systolische bloeddruk: (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 2668, RRDS KA MH of 2666, RRNS KA MH of 2659, RRGS KA MH of 2189, RRSY KA PL of 1745, RRSY KA PL of 3336, RR3S KA) OF
Rookgedrag: 1739, ROOK AQ OF
eGFR: (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB)

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive bij Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie afbeelding hieronder).

Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan (zie afbeelding hieronder). U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda zorgprogramma's IZER' staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda bij de Zoekresultaten te staan.


U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'. (zie afbeelding hieronder).

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-10-2017. Is het controlebeleid voor de algemene controle voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-10-2016 en 01-10-2017. Is de patiënt voor 01-10-2016 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2018). Bij een controlebeleid van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2017 en 01-01-2018 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn om te weten wie u nog voor 01-01-2018 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan onder 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie afbeelding hieronder).


Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie afbeelding).De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.


Deze handleiding gebruikt het zorgprogramma DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgprogramma's op de andere tabbladen werkt de oproepagenda hetzelfde.Hieronder volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden. 


In de afbeelding hierboven ziet u dat het controlebeleid DM2 leeg is. Dat betekent dat het controlebeleid DM2 voor deze patiënt niet is ingevuld in het HIS. In dat geval gaan we er vanuit dat de patiënt 1x per jaar opgeroepen moet worden. De datum waarop de laatste controle heeft plaatsgevonden, is 22-04-2016. Met een peildatum van 01-10-2017 betekent dit dat de patiënt ongeveer 1,5 jaar geleden voor het laatst is langs geweest. Dit voldoet niet aan het controlebeleid van 1x per jaar. De patiënt moet dus opgeroepen worden. U ziet daarom dat voor deze patiënt de kolom Oproepen DM rood gekleurd is en er onder andere een 'ja (controle)' in staat.
Deze patiënt dient tevens opgeroepen te worden voor het voetonderzoek. Dit is te zien aan de 'ja (voet)' in de kolom Oproepen DM. De kolom follow-up voetonderzoek is leeg en het laatste voetonderzoek is geregistreerd op 30-09-2015. Dit is met peildatum 01-10-2017 ruim 2 jaar geleden, dus de patiënt moet worden opgeroepen. De patiënt hoeft echter niet opgeroepen te worden voor de funduscontrole. De kolom 'Follow-up oogonderzoek' is leeg en kijkt dus naar 2 jaar (let op: inmiddels gewijzigd naar 3 jaar). De laatste registratie van funduscontrole was 31-01-2017, dit is korter dan 2 jaar geleden.

Alle patiënten die binnen een zorgprogramma moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden, gebaseerd op het controlebeleid. Om te zien welke patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle kunt u de filter functie in Excel gebruiken. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen met de COPD/Astma, CVRM en Astma ketenzorg patiënten). Om te zien welke DM patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen DM' (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom Oproepen DM en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een of meerdere DM controles.

U kunt er in dit filter ook voor kiezen om alle patiënten van 1 controle weer te geven. Hiervoor vinkt u alleen de antwoorden aan met de controles die u wilt zien. Alle andere antwoorden en het antwoord 'nee' vinkt u uit. Als u bijvoorbeeld alle patiënten wilt zien die voor een funduscontrole langs moeten komen voert u het filter als volgt uit:


U houdt zo enkel de patiënten over die opgeroepen moeten worden voor een funduscontrole.
Als u in het tabblad van het zorgprogramma DM zit, kunt u ook zien of de patiënt in meerdere zorgprogramma's valt. Als dit het geval is, dan kleurt de cel in de kolom 'Zorgstraat' rood (zie afbeelding hieronder).

Patiënten met een registratie Deelname Ketenzorg 'ja' of 'nee'

De oproepagenda laat ook zien of een patiënt deelneemt aan de ketenzorg. Dit wordt getoond in de kolom 'Deelname Ketenzorg' (zie onderstaande afbeelding). Staat er 'nee' in deze kolom, dan betekent dat dat een patiënt Hoofdbehandelaar huisarts heeft, maar tevens Deelname Ketenzorg 'nee'.  Indien de cel leeg is, betekent dit dat er geen registratie Deelname Ketenzorg is.


U kunt met behulp van het filter (hierboven beschreven) ook alle patiënten met Deelname Ketenzorg 'nee' naar boven halen. U kunt hiervoor op de filterknop klikken in de kolom van 'Deelname Ketenzorg'. Vervolgens kunt u de antwoorden 'ja; en 'lege cellen' uitvinken (zie onderstaande afbeelding).  Klik vervolgens op de knop 'OK''. U krijgt nu een lijst te zien met patiënten die een registratie Deelname Ketenzorg 'nee' hebben.