Oproepagenda - HUS

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgprogramma (DM en COPD) de patiënten die reeds gedeclareerd zijn. Op basis van deze patiëntenlijst wordt in de oproepagenda aangegeven of een patiënt al dan niet opgeroepen dient te worden.

Omdat voor de HUS in VIPLive geen CVRM-declaratie plaatsvindt, werkt de oproepagenda voor CVRM iets anders dan voor DM en COPD (zie onderste paragraaf).

 De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

 1. de controlefrequentie
 2. datum van de laatste controle

Een controlebeleid van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 7 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. De extra maand dient om enige marge in te bouwen met bijvoorbeeld vakanties. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 7 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle.

Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest, wordt per zorgprogramma gekeken naar een of meerdere meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarde wordt vergeleken met de controlefrequentie. Is deze datum langer geleden dan dat de controlefrequentie vereist, dan krijgt de patiënt een roodgekleurde 'ja' in de kolom 'Oproepen'. De datum van de laatste uitslag van deze meetwaarde wordt getoond in de kolom ‘Datum laatste controle’.

Zorgprogramma

Controle

Controlefrequentie

Meetwaarden

DM

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1775, DMCB TZ

Indien controlebeleid leeg: 2x per jaar (met speling van een maand)

eGFR EN (Albumine OF Roken):

 • eGFR: 524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB
 • Albumine: 38, ALB U of 40, ALBK U MI
 • Roken: 1739, ROOK AQ

COPD

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1785, COCB RZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar (met speling van een maand)

CCQ totaal OF Mate van dyspneu (MRC-schaal) OF Ziektelast:

 • CCQ: 2402, CCQT RQ
 • MRC: 2210, MCRD RQ
 • Ziektelast: 3013, ZLCP RA

CVRM

Algemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 2413, HVCB KZ

Indien controlebeleid leeg: 1x per jaar (met speling van een maand)

Lichaamsbeweging (3239) OF Roken (1739):

 • Lichaamsbeweging: 3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ
 • Roken: 1739, ROOK AQ

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).


 
Vervolgens ziet u in het scherm de zoekmethode 'Categorie' staan met daaronder een dropdown. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan zijn gezet. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda zorgprogramma's HUS' staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda in uw 'Zoekresultaten' te staan.


U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2018. Is de controlefrequentie voor de algemene controle voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2017 en 01-01-2018. Is de patiënt voor 01-01-2017 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2019). Bij een controlefrequentie van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2018 en 01-01-2019 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2019 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie onderstaande afbeelding). De 'Peildatum' in beeld (zie onderstaande afbeelding). De peildatum kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum heeft geselecteerd, klikt u op de knop '1 rapport genereren'.


De oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet naast 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie onderstaande afbeelding).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie onderstaande afbeelding). De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.

Deze handleiding gebruikt het zorgprogramma DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor COPD werkt de oproepagenda vrijwel hetzelfde, op de meetwaarden na. Hieronder volgt een voorbeeld van een DM-patiënt die opgeroepen moet worden.

In bovenstaande afbeelding is de controlefrequentie van de patiënt 4x per jaar. De datum waarop de laatste controle heeft plaatsgevonden, is 20-07-2016 voor de eGFR, 20-07-2016 voor albumine en 19-10-2016 voor roken. We kijken voor de controle naar de eGFR én naar de laatste datum van albumine óf roken. In dit geval is rookgedrag het laatst geregistreerd en kijken we dus naar de registratie van de eGFR én roken.

Met een peildatum van 01-01-2018 betekent dit dat de patiënt langer dan 4 maanden geleden (3 maanden met speling van een maand) voor het laatst langs is geweest voor de controle van de eGFR én roken. Dit voldoet niet aan de controlefrequentie van 4x per jaar. De patiënt moet dus opgeroepen worden. U ziet daarom dat voor deze patiënt de kolom ‘Oproepen’ roodgekleurd is met de tekst 'ja’.

Alle patiënten die binnen een zorgprogramma moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden, gebaseerd op het controlebeleid. Om te zien welke patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle kunt u de filterfunctie in Excel gebruiken. We nemen weer de DM-patiënten als voorbeeld. Om te zien welke DM-patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen’ (zie onderstaande afbeelding). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom ‘Oproepen’ en dus allen opgeroepen dienen te worden voor de DM-controle. 

Als u in het tabblad van het zorgprogramma DM zit, kunt u ook zien of de patiënt in meerdere zorgprogramma's valt. Als dit het geval is, dan kleurt de cel in de kolom 'Zorgstra(t)at(en)' rood (zie onderstaande afbeelding).

Oproepagenda CVRM

De oproepagenda CVRM bevat zowel de HVZ als de VVR patiënten en werkt iets anders dan voor DM en COPD. Dit omdat er bij de HUS in VIPLive geen declaratie plaatsvindt voor CVRM.

Voor CVRM kijken we in plaats van naar de gedeclareerde patiënten naar de InEen criteria.

HVZ:

 • K74 OF K75 OF K76 OF K89 OF K90.03 OF K92.01 OF K99.01 EN
 • Niet in ketenzorg DM

VVR:

 • (K86 OF K87 i.c.m. CO2, C03, C07, C08 en/of C09) OF (T93 i.c.m. C10) OF (Risico score rood EN leeftijd <70 jaar) EN
 • Geen doorgemaakte episode HVZ EN
 • Niet in ketenzorg DM

Hoofdbehandelaarschap is geen inclusiecriterium voor de oproeplijst CVRM. Om op opgeroepen ‘ja’ te komen moet hoofdbehandelaar 'huisarts' geregistreerd zijn. Patiënten met hoofdbehandelaar 'specialist' komen op oproepen ‘nee’ te staan. Wanneer hoofdbehandelaarschap niet is ingevuld of op overig/onbekend staat, dan blijft het veld onder oproepen leeg (zie onderstaande afbeelding).

Zorgweigeraar is geen exclusiecriterium voor de oproeplijst CVRM. Wel zijnde patiënten die als zorgweigeraars gereistreerd staan onderaan de lijst geplaatst. Bij zorgweigeraar kijken we naar de volgende registraties: Geen vast controlebeleid OF reden geen ketenzorg OF deelname ketenzorg ‘nee’.

Met behulp van het filter bij 'Oproepen' kunt u aangeven welke patiënten u op de lijst wilt zien. Wilt u bijvoorbeeld alleen de op te roepen HVZ-patiënten zien, dan klikt u het filter open en vinkt u alle opties behalve 'ja (HVZ)' uit.

Met behulp van het filter bij 'Hoofdbehandelaar' kunt aangeven dat u bijvoorbeeld enkel de patiënten wilt zien die bij de huisarts lopen. Dit doet u door het filter 'Hoofdbehandelaar' te openen en de opties 'specialist' en '(Lege cellen)' uit te vinken.