Chronische nierschade 2018

Calculus verzorgt het rapport Chronische nierschade 2018 en sluit aan op de nieuwe standaard Chronische nierschade versie 2018 (https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-chronische-nierschade ). Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren en patiëntenlijsten.

Wijzigingen t.o.v. het vorige rapport

 1. Chronische nierschade wordt gedefinieerd en gestadieerd met behulp van nierfunctie en albuminurie.
 2. Voor het bepalen van de mate van albuminurie wordt de albumine-creatinineratio gebruikt.
 3. Er wordt geen leeftijdscriterium meer gehanteerd.
 4. Voor de vier risicocategorieën (Geen CNS, Mild verhoogd risico, Matig verhoogd risico en Sterk verhoogd risico) bevat het rapport een doorklik naar een patiëntenlijst met de betreffende patiënten.
 5. Verder is er een doorklik naar de volgende patiëntenlijsten:
  1. Patiënten met een eGFR <60
  2. Patiënten met een eGFR <60 nieuw ten opzichte van 3 maanden geleden
  3. Patiënten met progressie van nierfunctieverlies
  4. Patiënten met albuminurie zonder ACE-remmer of ARB
  5. Patiënten met chronische nierschade en een verhoogd risico op HVZ zonder ketenzorg DM/CVRM
  6. Patiënten met U99.00/U99.01 en geen RR, albuminurie en/of eGFR controle
  7. Patiënten waarbij Cystatine C bepaling relevant is
  8. Patiënten waarbij screenen nierfunctie nodig is
  9. Patiënten met een missende ICPC
  10. Patiënten met chronische nierschade waarbij hoofdbehandelaar CNS ontbreekt
  11. Patiënten met U99.00/U99.01 waarbij contra-indicatie ontbreekt
  12. Patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) niet is geregistreerd of afwijkt van risicocategorie op basis van lab (albuminurie/eGFR)

Voor eGFR kijken we naar de meest recente uitslag van de volgende 6 bepalingen: 3907, EGCC O FB of 3908, EGFC O FB of 3583, KREC O FB of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK samengevat onder "eGFR". Voor de gehele rapportage geldt dat patiënten jonger dan 18 jaar zijn geëxcludeerd.

Start

Op de startpagina van het rapport vindt u de tabel stadiëring van chronische nierschade op basis van eGFR, albumine-creatinineratio (lab) en risicocat. door nierschade (RCNS) en daaraan gekoppelde risicoschatting op cardiovasculaire schade, progressie van nierschade en mortaliteit. Vanuit dit tabblad kunt u verder klikken naar de gewenste patiëntenlijst.

NB 1. Het landelijk gemiddelde percentage met patiënten met een mild (geel), matig (oranje) of sterk verhoogd (rood) risico HVZ op basis van CNS is 12%. Als uw praktijk hier ver onder zit (aantallen geel + oranje + rood * 100 / praktijkpopulatie), dan heeft uw praktijk mogelijk niet voldoende patiënten in beeld. Wij verwijzen u in dit geval naar het blokje "Screenen nierfunctie nodig" wat u kan helpen om patiënten met CNS op te sporen.

NB 2. De cijfers per kleur in de RCNS-tabel zijn geen optelsom van de cijfers in diezelfde kleur in de eGFR/albuminurie-tabel. Voor de RCNS-tabel wordt gekeken naar de meest recente uitslag van het lab óf de RCNS meetwaarde. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat patiënten o.b.v. de lab-uitslag een sterk verhoogd risico (rood) hebben, maar o.b.v. RCNS een matig verhoogd risico (oranje) hebben. Als de RCNS-uitslag dan de meest recente uitslag is, zal de betreffende patiënt in de oranje categorie weergegeven worden.

In de tabel hieronder vindt u de definities terug per patiëntenlijst.

PatiëntenlijstOmschrijving

Codes

Pat.lijst Geen CNS vastgesteld in het HISPatiëntenlijst bevat patiënten bekend met geen CNS.

Meest recente uitslag van

(40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥60)

OF

3934, RCNS UN FB met antw. 'geen CNS'

Pat.lijst Mild verh. risico HVZ op basis van CNSPatiëntenlijst bevat patiënten bekend met een mild verhoogd risico op chronische nierschade.

Meest recente uitslag van

(40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥45 en <60

of

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥60)

OF

3934, RCNS UN FB met antw. 'mild verhoogd'

Pat.lijst Matig verh. risico HVZ op basis van CNSPatiëntenlijst bevat patiënten bekend met een matig verhoogd risico op chronische nierschade.

Meest recente uitslag van

(40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥30 en <45

of

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥45 en <60

of

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR ≥60

)

OF

3934, RCNS UN FB met antw. 'matig verhoogd'

Pat.lijst Sterk verh. risico HVZ op basis van CNSPatiëntenlijst bevat patiënten bekend met een sterk verhoogd risico op chronische nierschade.

Meest recente uitslag van

(40, ALBK U MI <3 EN

eGFR <30

of

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR <45

of

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR <60

)

OF

3934, RCNS UN FB met antw. 'sterk verhoogd'

Pat.lijst eGFR <60Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een eGFR <60.eGFR <60
Pat.lijst eGFR <60 nieuwPatiëntenlijst bevat patiënten bekend met een eGFR <60 t.o.v. 3 maanden geleden.

eGFR <60 nieuw t.o.v. 3 maanden geleden

Pat.lijst Progr. nierf. verlies

Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een daling van de eGFR van 25% t.o.v. de eerste meting in de afgelopen 5 jaar in combinatie met een stijging in stadium van nierschade of een daling van de eGFR van ten minste 5 ml/min/1,73 m2/jaar.

(Laatste eGFR <5jr minus eerste eGFR <5jr / eerste eGFR <5jr) maal 100 ≤ minus 25* EN stijging stadium in nierschade (naar rechts of naar onder in de tabel)

of

daling eGFR ≥5 per jaar*

*bij de berekeningen worden de eGFR bepalingen los van elkaar gebruikt

Pat.lijst Albuminurie z. C09Patiëntenlijst bevat patiënten met albuminurie (>=3 mg/mmol) op basis van de laatste 3 metingen zonder C09 voorschriften in de afgelopen 12 maanden.

40, ALBK U MI ≥3 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

GEEN C09 <12mnd EN

GEEN allergie ACE-remmers EN

GEEN allergie angiotensine-2-antagonisten

Pat.lijst Ris. HVZ z. ketenzorgPatiëntenlijst bevat patiënten met een mild verhoogd risico, een matig verhoogd risico of een sterk verhoogd risico waarbij CVRM/DM hoofdbehandelaar ontbreekt of met overig/onbekend.

(Mild verhoogd risico

of

Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

2815, CVHB KZ ontbreekt of overig/onbekend EN

2206, DMHB TZ ontbreekt of overig/onbekend

Pat.lijst Cystatine-c relevantPatiëntenlijst bevat patiënten waarbij Cystatine C bepaling relevant is: een eGFR (o.b.v. nhgnummer 524, 1918/9, 3583) tussen de 45 en 60 met een HVZ risico groen of geel.

eGFR (o.b.v. 3583, KREC O FB of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 1918, KREA O FB) ≥45 en <60

EN

(3241, RH12 KQ FB = groen of geel

of

3953, RH19 KQ FB = groen)

Pat.lijst Screenen nierfunctie

Patiëntenlijst bevat patiënten zonder eGFR in de afgelopen 13 maanden:

 • ≥70 jaar met mild, matig of sterk verhoogd risico en recent gebruik van relevante medicatie zonder eGFR in de afgelopen 13 maanden en/of
 • Bekend met U75/U76/U77/U79/U85/U88/U98/U99.02/U99.03/U99.04 episode.
 • Laatste eGFR <60.
 • VVR episode met C03/C09 én LDL stabiel, of
  • VVR episode met C03/C09 én C10, of
  • VVR episode met LDL én RRsyst niet stabiel, of
  • HVZ, of
  • Reumatoïde arthritis, of 
  • DM2, of
  • M04AA01 voorschrift, of
  • C01AA voorschrift of
  • NOAC (B01AE/B01AF) met eGFR ≥60.

Exclusie: patiënten met U99.00/U99.01 en patiënten met hoofdbehandelaar huisarts.

(

≥70 jaar EN

Mild, matig of verhoogd risico EN

Relevante medicatie (zie tabel A) <3mnd

of

U75, U76, U77, U79, U80, U80.01, U80.02, U85, U85.01, U88, U98.01, U98.03, U99.02, U99.03, U99.04

of

laatste eGFR <60

of

VVR (InEen definitie) EN
C03 of C09 voorschriften <12mnd EN
542, LDL B of 2683, LDLD B <=2.5

of

VVR (InEen definitie) EN
C03 of C09 voorschriften <12mnd EN
C10 voorschriften <12mnd

of

VVR (InEen definitie) EN
542, LDL B of 2683, LDLD B >2.5 EN
1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 2659, RRGS KA MH >140 (indien 80 jaar of ouder, >160)

of

HVZ (InEen definitie) 

of

L88

of

T90.02

of

M04AA01 voorschriften <12mnd

of

C01AA voorschriften <12mnd

of

B01AE of B01AF voorschriften <12mnd met laatste eGFR>=60

) EN

GEEN eGFR <13mnd

EN GEEN U99.00/U99.01

EN GEEN 2815, CVHB KZ huisarts

Pat.lijst Missende ICPC

Patiëntenlijst bevat patiënten met albuminurie op basis van de laatste 3 metingen en/of eGFR <60 op basis van de laatste 3 metingen zonder passende ICPC: U98.03 bij matige albuminurie, U99.00 bij ernstige albuminurie, U99.01 bij eGFR <60 (volgens registratie-advies bij NHG Standaard Chronische nierschade)

(40, ALBK U MI >=3 en <=30 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

eGFR ≥60 EN

GEEN U98.03)

OF

(40, ALBK U MI >30 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

eGFR ≥60 EN

GEEN U99.00)

OF

(eGFR <60 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

GEEN U99.01)

Pat.lijst Geen controle

Patiëntenlijst bevat patiënten met U99.00/U99/01 waarbij geen RRsyst, albuminurie en/of eGFR controle in de afgelopen 13 maanden is geweest.

(U99.00 of U99.01) EN

(

GEEN 1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 2659, RRGS KA MH <13mnd

OF

GEEN 40, ALBK U MI <13mnd

OF

GEEN eGFR <13mnd

)

Pat.lijst Hoofdbeh. ontbreektPatiëntenlijst bevat patiënten met mild verhoogd risico, matig verhoogd risico of sterk verhoogd risico op chronische nierschade, waarbij de hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig is.

(Mild verhoogd risico

of

Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

3353, NFHB UZ ontbreekt

Pat.lijst CI ontbreektPatiëntenlijst bevat patiënten met U99.00/U99.01 waarbij contra-indicatie ontbreekt.

(U99.00 of U99.01) EN

contra-indicatie CNS (CI code = 137) ontbreekt

Pat.lijst RCNSPatiëntenlijst bevat patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) niet is geregistreerd of afwijkt van risicocategorie op basis van lab (albuminurie/eGFR).

GEEN 3934, RCNS UN FB OF

stadium op basis van laatste 40, ALBK U MI en eGFR wijkt af van uitslag 3934, RCNS UN FB


Indicatoren Chr. nierschade

In de tabel hieronder vindt u de definities terug per indicator.

NrOmschrijvingCodes

PraktijkpopulatieVaste, ingeschreven patiënten op peildatum
1eGFR, albuminurie en/of RCNS niet geregistreerd in het HIS

GEEN (

40, ALBK U MI EN

eGFR EN

3934, RCNS UN FB)

2Geen CNS vastgesteld in het HIS

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥60

3Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en eGFR normaal of hoog (≥90 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥90

4Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en eGFR mild afgenomen (60-89 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥60 en <90

5Mild verhoogd risico HVZ op basis van CNS

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥45 en <60

of

40, ALBK U MI ≥3 en <30 EN

eGFR ≥60

6Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en eGFR mild tot matig afgenomen (45-59 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥45 en <60

7Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en eGFR normaal of hoog (≥90 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥90

8Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en eGFR mild afgenomen (60-89 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥60 en <90

9Matig verhoogd risico HVZ op basis van CNS

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥30 en <45

of

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥45 en <60

of

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR ≥60
10Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en eGFR matig tot ernstig afgenomen (30-44 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥30 en <45

11Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en eGFR mild tot matig afgenomen (45-59 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥45 en <60

12Albuminurie ernstig verhoogd (>30 mg/mmol) en eGFR normaal of hoog (≥90 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≤30 EN

eGFR ≥90

13Albuminurie ernstig verhoogd (>30 mg/mmol) en eGFR mild afgenomen (60-89 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≤30 EN

eGFR ≥60 en <90

14Sterk verhoogd risico HVZ op basis van CNS

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR <30

of

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR <45

of

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR <60
15Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en eGFR ernstig afgenomen (15-29 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥15 en <30

16Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en nierfalen (<15 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR <15

17Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en eGFR matig tot ernstig afgenomen (30-44 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥30 en <45

18Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en eGFR ernstig afgenomen (15-30 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥15 en <30

19Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en nierfalen (<15 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR <15

20Albuminurie ernstig verhoogd (≤30 mg/mmol) en eGFR mild tot matig afgenomen (45-59 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR ≥45 en <60

21Albuminurie ernstig verhoogd (≤30 mg/mmol) en eGFR matig tot ernstig afgenomen (30-44 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR ≥30 en <45

22Albuminurie ernstig verhoogd (≤30 mg/mmol) en eGFR ernstig afgenomen (15-29 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR ≥15 en <30

23Albuminurie ernstig verhoogd (≤30 mg/mmol) en nierfalen (<15 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR <30

24% patiënten met eGFR <60 ml/min/1,73 m2eGFR <60
25% nieuwe patiënten met eGFR <60 ml/min/1,73 m2 t.o.v. 3 maanden geledeneGFR <60 t.o.v. 3 maanden geleden
26% patiënten met progressie nierfunctieverlies

(Laatste eGFR <5jr minus eerste eGFR <5jr / eerste eGFR <5jr) maal 100 ≤ minus 25* EN stijging stadium in nierschade (naar rechts of naar onder in de tabel)

of

daling eGFR ≥5 per jaar*

*bij de berekeningen worden de eGFR bepalingen los van elkaar gebruikt
27% patiënten met albuminurie o.b.v. de laatste 3 metingen zonder ACE-remmer of ARB

40, ALBK U MI ≥3 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

GEEN C09 <12mnd EN

GEEN allergie ACE-remmers EN

GEEN allergie angiotensine-2-antagonisten

28% patiënten met albuminurie o.b.v. de laatste 3 metingen zonder ACE-remmer of ARB met indicatie voor ACE-remmer

40, ALBK U MI ≥3 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

GEEN C09 <12mnd EN

(1744, RRSY KA ≥140 <12mnd

of K86

of K87) EN

GEEN overgevoeligheid voor ACE-remmer

29% patiënten met verhoogd risico op HVZ zonder ketenzorg CVRM/DM

(Mild verhoogd risico

of

Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

2815, CVHB KZ ontbreekt of overig/onbekend EN

2206, DMHB TZ ontbreekt of overig/onbekend

30% patiënten waarbij Cystatine C bepaling relevant is

eGFR (o.b.v. 3583, KREC O FB of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 1918, KREA O FB) ≥45 en <60

EN

(3241, RH12 KQ FB = groen of geel

of

3953, RH19 KQ FB = groen)

31

% patiënten waarbij een screening gedaan moet worden

Exclusie: patiënten met U99.00/U99.01 en patiënten met hoofdbehandelaar huisarts

Patiënten die voldoen aan IND 31.1, 31.2, 31.3 of 31.4

Exclusie: patiënten met U99.00/U99.01 en patiënten met hoofdbehandelaar huisarts

31.1% patiënten ≥70 jaar met mild, matig of sterk verhoogd risico en recent gebruik relevante medicatie zonder eGFR in de afgelopen 13 maanden

≥70 jaar EN

Mild, matig of verhoogd risico EN

Relevante medicatie (zie tabel A) <3mnd EN

GEEN eGFR <13mnd

EN GEEN U99.00/U99.01

EN GEEN 2815, CVHB KZ huisarts

31.2% patiënten bekend met ICPC Urinewegen (excl. U99.00, U99.01) zonder eGFR in de afgelopen 13 maanden

U75, U76, U77, U79, U80, U80.01, U80.02, U85, U85.01, U88, U98.01, U98.03, U99.02, U99.03, U99.04 EN

GEEN eGFR <13mnd

EN GEEN U99.00/U99.01

EN GEEN 2815, CVHB KZ huisarts

31.3% patiënten met laatste eGFR <60 ml/min/1,73 waarbij deze laatste meting NIET in de afgelopen 13 maanden ligt

laatste eGFR <60 EN

GEEN eGFR <13mnd

EN GEEN U99.00/U99.01

EN GEEN 2815, CVHB KZ huisarts

31.4% patiënten waarbij screening om een andere reden relevant is zonder eGFR in de afgelopen 13 maanden

(

VVR (InEen definitie) EN
C03 of C09 voorschriften <12mnd EN
542, LDL B of 2683, LDLD B <=2.5

of

VVR (InEen definitie) EN
C03 of C09 voorschriften <12mnd EN
C10 voorschriften <12mnd

of

VVR (InEen definitie) EN
542, LDL B of 2683, LDLD B >2.5 EN
1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 2659, RRGS KA MH >140 (indien 80 jaar of ouder, >160)

of

HVZ (InEen definitie) 

of

L88

of

T90.02

of

M04AA01 voorschriften <12mnd

of

C01AA voorschriften <12mnd

of

B01AE of B01AF voorschriften <12mnd met laatste eGFR>=60

) EN

GEEN eGFR <13mnd

EN GEEN U99.00/U99.01

EN GEEN 2815, CVHB KZ huisarts

32% patiënten met albuminurie / verlaagd eGFR o.b.v. 3 metingen op een rij zonder passende ICPC

(40, ALBK U MI >=3 en <=30 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

eGFR ≥60 EN

GEEN U98.03)

OF

(40, ALBK U MI >30 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

eGFR ≥60 EN

GEEN U99.00)

OF

(eGFR <60 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

GEEN U99.01)

33% patiënten met U99.00/U99.01 en RR, albuminurie en eGFR controle in de afgelopen 13 maanden

(U99.00 of U99.01) EN

(

GEEN 1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 2659, RRGS KA MH <13mnd

OF

GEEN 40, ALBK U MI <13mnd

OF

GEEN eGFR <13mnd

)

34% patiënten met chronische nierschade waarbij registratie Hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig is

(Mild verhoogd risico

of

Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

3353, NFHB UZ ontbreekt

35% patiënten met U99.00/U99.01 waarbij contra-indicatie ontbreekt

(U99.00 of U99.01) EN

contra-indicatie CNS (CI code = 137) ontbreekt

36% patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) is geregistreerd met antwoord 'geen CNS'3934, RCNS UN FB met antw. 'geen CNS'
37% patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) is geregistreerd met antwoord 'mild verhoogd'3934, RCNS UN FB met antw. 'mild verhoogd'
38% patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) is geregistreerd met antwoord 'matig verhoogd'3934, RCNS UN FB met antw. 'matig verhoogd'
39% patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) is geregistreerd met antwoord 'sterk verhoogd'3934, RCNS UN FB met antw. 'sterk verhoogd'
40% patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) niet is geregistreerd of afwijkt van risicocategorie op basis van lab

GEEN 3934, RCNS UN FB OF

stadium op basis van laatste 40, ALBK U MI en eGFR wijkt af van uitslag 3934, RCNS UN FB

Tabel A: Relevante medicatie m.b.t. screenen nierfunctie bij ≥70 jaar

OmschrijvingATC code
(Levo)cetirizine R06AE07 en R06AE09
FexofenadineR06AX26
TerfenadineR06AX12
Aciclovir J05AB01
Allopurinol M04AA01 en M04AA51
Amiloride C03DB01
Amoxicilline/clavulaanzuurJ01CR02
Atenolol C07AB03 en C07FB03 en C07BB03 en C07DB01
Benzbromaron M04AB03
BisfosfonatenM05BA
Bisoprolol C07AB07 en C07FX04 en C07FB07 en C07BB07 en C09BX02
Ciprofloxacine J01MA02
ClozapineN05AH02
Claritromycine J01FA09
Colchicine M04AC01
Co-trimoxazol J01EE01 en J01EA01
Digoxine C01AA05
ErythromycineJ01FA01
EthambutolJ04AK02 en J04AM03 en J04AM06
Famciclovir J05AB09
Foliumzuur antagonistenL04AX
Fluconazol J02AC01
LMWHB01AB
DiureticaC03
H-antagonisten A02BA
Lithiumzouten N05AN
Metformine A10BA02 en A10BD17 en A10BD13, A10BD16, A10BD15, A10BD20, A10BD22, A10BD18, A10BD11, A10BD05, A10BD14, A10BD03, A10BD10, A10BD07, A10BD02, A10BD08
Metoclopramide A03FA01
MetronidazolJ01XD01
Midazolam N05CD08
Morfine N02AA01 en N02AA05
NOACsB01AE en B01AF
Gabapentine/NeurontinN03AX12
NitrofurantoineJ01XE01
Monuril/fosfomycineJ01XX01
Norfloxacine J01MA06
NSAID’s M01A
Ofloxacine J01MA01
PregabalineN03AX16
Pyrazinamide J04AK01 en J04AM05 en J04AM06
rifampicineJ04AB02 en J04AM02
RAS-remmers C09
atypische antipsychoticaN05A
Sotalol C07AA07
AminosalicylatenA07EC
Sulfonylureum-derivaten A10BB
Tetracycline J01AA07
Valaciclovir J05AB11
SGLT2 remmersA10BK
GLP1 agonistenA10BJ