Oproepagenda - HZD

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patiënten die de juiste ICPC codes hebben (Een overzicht van deze ICPC codes per zorgstraat is te vinden in de handleidingen “Kwartaalrapport indicatoren”), hoofdbehandelaar huisarts of geen hoofdbehandelaar hebben, en geen zorgweigeraar zijn. In dit rapport wordt bij deze patiënten aangegeven of ze opgeroepen dienen te worden.

De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken of de datum van de laatste controle in de afgelopen 12 maanden valt.


Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest wordt per zorgstraat gekeken naar een aantal meetwaarden (zie tabel). Er wordt naar de laatste datum van de meetwaarden gekeken. Is deze langer dan 12 maanden geleden, dan krijgt deze patiënt een roodgekleurde ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen’, met daarachter de controle waarvoor de patient nog opgeroepen dient te worden. De datum van de laatste uitslag van deze meetwaarde wordt getoond in de kolommen rechts van de kolom 'Oproepen’.

Zorgstraat

Controle

Controlefrequentie

Meetwaarden

COPDFunctioneren

1 x per jaar

2402, CCQT RQ of 2210, MRCD RQ


Rookgedrag1 x per jaar1739, ROOK AQ

Inhalatietechniek1x per jaar voor patienten met inhalatiemedicatie

1608, ASIT RQ

Minimaal 1 voorschrift R03A of R03B <12mnd

DM

eGFR

1 x per jaar

524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB


Voetonderzoek

1 x per jaar

Laatste voetonderzoek: 1641, DBLO LV LI of 1642, DBLO LV RE of 1697, INSP LV LI of 1698, INSP LV RE of 1710, MOFV NS LI of 1711, MOFV NS RE of 2196, RIVU SQ

Oogonderzoek

Afhankelijk van advies follow-up fundusscreening DM2: 2717, FSFU FZ en de berekende controlefrequentie volgens de nieuwe richtlijn funduscontrole. Indien regie funduscontrole (DMRF TZ) onder de specialist valt, dan hoeft de patiënt niet opgeroepen te worden voor de funduscontrole.

Advies follow-up fundusscreening DM2 is hierbij leidend.

Nieuwe richtlijn funduscontrole:

 • Patiënt ouder dan 80 jaar EN geen retino- of maculapathie:
  • 'Overwegen of controle nog noodzakelijk is'.
 • Geen retino- of maculapathie bij laatste meting en voorlaatste meting >22mnd geleden met antw. geen retino- of maculapathie:
  • '1x per 3 jaar'.
 • Beide ogen R1 of een van beide ogen R2, R3 of M1:
  • '1x per 2 jaar door huisarts en verwijzing naar oogarts'
 • R1 bij ene oog en geen retino- of maculopathie aan het andere oog:
  • '1x per jaar'.
 • Geen retino- of maculopathie aan het ene oog en uitslag bij andere oog is 'niet te bepalen' of 'onduidelijk':
  • '1x per jaar'.
 • Geen retino- of maculopathie aan het ene oog en een ontbrekende registratie bij andere oog.
  • '1x per jaar'.
 • Overige situaties:
  • '1x per 2 jaar'.

Laatste funduscontrole: 1638, DAFU FZ of 2129, FUFO FA of 1652, DMRP FA LI of 1653, DMRP FA RE of 2717, FSFU FZ of 3923, DMR7 FA LI of 3924, DMR7 FA RE of 3925, DMMA FA LI of 3926, DMMA FA RE


CVRMBloeddruk1 x per jaar1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 2658, RR24 KA MH of 2659, RRGS KA MH of 3326, RRS7KA MH of 3336, RR3S KA

LDL1 x per 5 jaar542, LDL B of 2683, LDLD B of 3854, LDL


Rookgedrag

1 x per jaar

1739, ROOK AQ

Schildklierproblemen (T86, A91.06, T85 of A91.07)

TSH

FT4

FT3

 • Indien de meetwaarden TSH B, FT3 B EN FT4 B in de afgelopen 12 maanden ontbreken
 •  Indien de meetwaarden TSH B, FT3 B of FT4 B in de afgelopen 12 maanden bekend zijn maar:

- de laatste uitslag is afwijkend en ligt langer dan 6 weken voor de peildatum.

- de laatste uitslag is goed, maar de een na laatste uitslag is afwijkend.

1385, TSH B, referentiewaarden: 0.4-4.0 mU/l

348, FT4 B, referentiewaarden: 9-24 pmol/l

347, FT3 B, referentiewaarden: 3-8 pmol/l


OuderenzorgControlebeleid ouderenzorg

Afhankelijk van de uitslag controlebeleid ouderenzorg (OZCB)

3453, OZCB AZ

Vervolgconsult ouderenzorgAfhankelijk van de uitslag termijn vervolgconsult ouderenzorg (OZTV)2787, OZTV AZ

GFI1 x per 2 jaar2793, GFIT AQ

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).

Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda' staan. Als u hierop klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan. U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2019. De controlefrequentie voor DM is 1x per jaar, het rapport kijkt dan of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2018 en 01-01-2019. Is de patiënt voor 01-01-2018 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor een controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2020). Bij een controlefrequentie van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2019 en 01-01-2020 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2020 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met uw controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'.


De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet dan naast 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie hieronder).


Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat voor iedere zorgstraat een tabblad waarop de patiënten binnen de betreffende zorgstraat te vinden zijn (zie afbeelding). De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.

Deze handleiding gebruikt de zorgstraat DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor de andere zorgstraten op de andere tabbladen werkt de oproepagenda nagenoeg hetzelfde.
Hier volgt een voorbeeld van een DM patiënt die opgeroepen moet worden. 

In de afbeelding hierboven ziet u vier patiënten. Bij alle vier de patienten ziet u de data van de laatste controle eGFR, voetonderzoek en funduscontrole.

Met een peildatum van 01-01-2019 valt bij de eerste patiënt zowel voetonderzoek als funduscontrole binnen de controletermijn (advies follow-up fundusscreening is niet bekend, dus de nieuwe richtlijn funduscontrole wordt hier aangehouden). De laatste eGFR controle is echter langer dan een jaar geleden. De eerste patiënt dient dus opgeroepen te worden voor controle van de eGFR.

Bij de tweede patient vallen zowel de eGFR als de funduscontrole niet binnen de controletermijn. Bij de fundus is de meetwaarde advies follow-up fundusscreening ingevuld met antwoord 1x per jaar (reguliere controle). De controlefrequentie op basis van de nieuwe richtlijn funduscontrole geeft een controlefrequentie van 1x per 2 jaar aan. Omdat follow-up fundusscreening leidend is, wordt er gekeken naar registratie in het afgelopen jaar. Met een laatste controle op 01-11-2017 dient de patiënt dus ook opgeroepen te worden voor de funduscontrole.

Bij de derde patiënt valt de datum van het laatste voetonderzoek niet in het afgelopen jaar. Deze zal daarom opgeroepen moeten worden voor voetonderzoek.

De vierde patiënt hoeft niet opgeroepen te worden. De eGFR en het voetonderzoek zijn in het afgelopen jaar geregistreerd en de patiënt was ouder dan 80 jaar bij de laatste funduscontrole met uitslag geen retino- of maculopathie.

Alle patiënten die binnen een zorgstraat moeten worden opgeroepen

Het uiteindelijke doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden gebaseerd op de laatste datum van bepaalde meetwaarden (zie tabel bovenaan de handleiding). De patienten die opgeroepen dienen te worden staan standaard bovenaan in het rapport. Onderaan staan de patienten die niet opgeroepen hoeven te worden.

Om een lijst te krijgen van alleen patienten die terug dienen te komen voor een controle, kunt u ook de filterfunctie binnen Excel gebruiken. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen voor COPD en CVRM patiënten). Om te zien welke DM patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle, klikt u op het pijltje naast de kolom ‘Oproepen DM’. Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt opent een filter waarbij u ‘nee’ uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een ‘ja’ hebben in de kolom Oproepen DM en dus allen opgeroepen dienen te worden voor een of meerdere DM controles.

U kunt er in dit filter ook voor kiezen om alle patiënten van 1 controle weer te geven. Hiervoor vinkt u alleen de antwoorden aan met de controles die u wil zien. Alle andere antwoorden en het antwoord 'nee' vinkt u uit. Als u bijvoorbeeld alle patiënten wil zien die voor een funduscontrole langs moeten komen voert u het filter als volgt uit:

U houdt zo enkel de patiënten over die langs moeten komen voor een funduscontrole.