Doelmatig voorschrijven

Nr

Indicator

Teller

Noemer

Doel VGZ

1

Aantal diabetes patiënten met hoofdbehandelaar huisarts die geen zorgweigeraar zijn

Aantal patiënten met T90.02 en hoofdbehandelaar huisarts die geen zorgweigeraar zijn.

Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk op de peildatum.


2

Aantal DM  patiënten dat insuline gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift A10A heeft ontvangen

Teller indicator 1


3

Aantal DM patiënten dat NPH gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift A10AC heeft ontvangen

Teller indicator 2


4

Aantal DM patiënten dat Abasaglar gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Abasaglar (A10AE04) heeft ontvangen

Teller indicator 2


5

Aantal DM patiënten dat Lantus gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Lantus (A10AE04) heeft ontvangen

Teller indicator 2.

Voor 53530231: minimaal 1 voorschrift A10AE


6

Aantal DM patiënten dat Tresiba gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Tresiba (A10AE06) heeft ontvangen

Teller indicator 2.

Voor 53530231: minimaal 1 voorschrift A10AE


7

Aantal DM patiënten dat Toujeo gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Toujeo (A10AE04) heeft ontvangen

Teller indicator 2

Voor 53530231: minimaal 1 voorschrift A10AE


8

Aantal DM patiënten dat Xultophy gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Xultophy (A10AE56) heeft ontvangen

Teller indicator 2

Voor 53530231: minimaal 1 voorschrift A10AE


9

Aantal DM patiënten dat Novomix gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Novomix (A10AD05) heeft ontvangen

Teller indicator 2


10

Aantal DM patiënten dat Novorapid gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Novorapid (A10AB05) heeft ontvangen

Teller indicator 2


10.1Aantal DM patiënten dat Ryzodeg gebruiktAantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Ryzodeg (A10AD06) heeft ontvangenTeller indicator 2

11

Aantal DM patiënten dat gestart is met NPH in de groep nieuwe insuline gebruikers

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden nieuwe gebruiker A10A en A10AC is

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden nieuwe gebruiker A10A is

Start met NPH voor nieuwe insuline gebruikers conform de NHG-Standaard.

12

Aantal DM patiënten dat gestart is met Abasaglar  in de groep nieuwe gebruikers van langwerkende insuline

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 3 maanden nieuwe gebruiker Abasaglar (A10AE04) is en in afgelopen 12 maanden nieuwe gebruiker A10AE04

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden nieuwe gebruiker A10AE04 is

Start met Abasaglar ® voor nieuwe gebruikers van langwerkende insuline (glargine)

13

Aantal bestaande gebruikers Abasaglar in de groep gebruikers van langwerkende insuline (glargine)

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Abasaglar (A10AE04) heeft ontvangen, maar geen nieuwe gebruiker Abasaglar (A10AE04) is.

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift A10AE04 heeft ontvangen

Bestaande gebruikers van langwerkende insulines (glargine) worden begeleid omgezet naar Abasaglar

14

Aantal patiënten met Tresiba, Toujeo, Soliqua, Xultophy of Ryzodeg in de groep gebruikers van langwerkende insuline

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Tresiba, Toujeo, Soliqua, Xultophy of Ryzodeg heeft ontvangen, maar in de afgelopen 3 maanden geen nieuwe gebruiker van Tresiba, Toujeo, Soliqua, Xultophy of Ryzodeg is.

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift A10AE of A10AD06 heeft ontvangen. 


14.1Aantal patiënten dat gestart is met 

Tresiba, Toujeo, Soliqua, Xultophy of Ryzodeg in de groep nieuwe gebruikers van langwerkende insuline


Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 3 maanden nieuwe gebruiker van Tresiba, Toujeo, Soliqua, Xultophy of Ryzodeg is en in de afgelopen 12 maanden nieuwe gebruiker langwerkende insuline (A10AE of A10AD) is.Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden nieuwe gebruiker A10AE of A10AD isHet minimaliseren van de inzet van dure langwerkende insulines (Tresiba®, Toujeo® , Soliqua®, Xultophy® en Ryzodeg®) 
15Aantal patiënten dat gestart is insuline Isofaan– Lispro- Aspart in de groep nieuwe gebruikers van (ultra) kortwerkende insulineAantal DM patiënten dat in de afgelopen 3 maanden nieuwe gebruiker is van insuline Isofaan-Lispro-Aspart en in de afgelopen 12 maanden nieuwe gebruiker kortwerkende insuline (A10AC01/A10AE04/A10AE05)Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden nieuwe gebruiker kortwerkende insuline (A10AC01/A10AE04/A10AE05)
16Aantal bestaande gebruikers van insuline Isofaan– Lispro- Aspart in de groep gebruikers van (ultra) kortwerkende insulineAantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Isofaan (Insulatard) (A10AC01), Lispro (A10AE04) of Aspart (A10AE05) heeft ontvangen, maar geen nieuwe gebruiker (A10AC01/A10AE04/A10AE05) is.Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift  (A10AC01/A10AE04/A10AE05) heeft ontvangen
16.1Aantal bestaande gebruikers van insuline Isofaan - InsulatardAantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Isofaan (Insulatard) (A10AC01), maar geen nieuwe gebruiker (A10AC01/A10AE04/A10AE05) is.Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Isofaan (Insulatard) (A10AC01), Lispro (A10AE04) of Aspart (A10AE05) heeft ontvangen, maar geen nieuwe gebruiker (A10AC01/A10AE04/A10AE05) is.
16.2Aantal bestaande gebruikers van insuline LisproAantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Lispro (A10AE04), maar geen nieuwe gebruiker (A10AC01/A10AE04/A10AE05) is.Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Isofaan (Insulatard) (A10AC01), Lispro (A10AE04) of Aspart (A10AE05) heeft ontvangen, maar geen nieuwe gebruiker (A10AC01/A10AE04/A10AE05) is.
16.3Aantal bestaande gebruikers van insuline AspartAantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Lispro (A10AE04), maar geen nieuwe gebruiker (A10AC01/A10AE04/A10AE05) is.Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift Isofaan (Insulatard) (A10AC01), Lispro (A10AE04) of Aspart (A10AE05) heeft ontvangen, maar geen nieuwe gebruiker (A10AC01/A10AE04/A10AE05) is.
17Nieuwe gebruikers van insuline Isofaan– Lispro- Aspart in de groep bestaande gebruikers van (ultra) kortwerkende insulineAantal DM patiënten dat in de afgelopen 3 maanden nieuwe gebruiker is van insuline Isofaan-Lispro-Aspart en in de afgelopen 12 maanden gebruiker kortwerkende insuline (A10AC01/A10AE04/A10AE05), en geen nieuwe gebruiker is.Aantal DM patiënten dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift  (A10AC01),(A10AE04) of  (A10AE05) heeft ontvangen
NRIndicatorTellerNoemer

1

Aantal COPD patiënten met hoofdbehandelaar huisarts die geen zorgweigeraar zijn

Aantal patiënten met COPD (R95) en hoofdbehandelaar huisarts die geen zorgweigeraar zijn.

Alle vaste, ingeschreven patiënten in de praktijk op de peildatum.


2

Aantal COPD patiënten met hoofdbehandelaar huisarts die geen zorgweigeraar zijn, die ook Astma hebben

Aantal patiënten met COPD (R95) en hoofdbehandelaar huisarts, die geen zorgweigeraar zijn, die ook Astma (R96) hebben

Teller indicator 1


3

Aantal COPD met medicatie

Aantal COPD patiënten met in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift R03

Teller indicator 1


4

Aantal COPD patiënten die nieuwe gebruiker is van salbutamol in de groep COPD patiënten die nieuwe gebruiker zijn van R03 medicatie

Aantal COPD patiënten dat in het afgelopen jaar nieuwe gebruiker R03 en R03AC02 is en geen voorschrift R03D heeft.

Voor 53530231: in het afgelopen jaar nieuwe gebruiker R03 en minimaal 1 voorschrift (R03AC02 of R03BB01) en geen voorschrift R03D.

Aantal COPD patiënten dat in het afgelopen jaar nieuwe gebruiker R03 is

Bij nieuwe gebruikers met COPD wordt gestart met salbutamol als  kortwerkende luchtwegverwijder.

5

Aantal COPD patiënten dat ICS gebruikt in de groep COPD patiënten die R03 medicatie gebruiken

Aantal COPD patiënten met in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift ICS (R03BA01, R03BA02, R03BA05, R03BA08, R03AL08, R03BAL09) of ICS-LABA (R03AK) en geen voorschrift R03D en R03CC02.

Voor 53530231; minimaal 1 voorschrift Combi LABA/ICS of (LAMA en ICS) en geen voorschrift R03D en R03CC02.

Aantal COPD patiënten met in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift R03

Het terugdringen van de inzet van inhalatiecorticosteroïden bij COPD (alle gebruikers).

6

Aantal COPD patiënten met Astma dat ICS gebruikt in de groep COPD patiënten die R03 medicatie gebruiken

Aantal COPD patiënten met Astma met in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift ICS. Voor 53530231: minimaal 1 voorschrift Combi LABA/ICS of (LAMA en ICS) en geen voorschrift R03D en R03CC02.

Teller indicator 5


7

Aantal COPD patiënten dat LABA, LAMA en ICS gebruikt in de groep COPD patiënten die R03 medicatie gebruiken

Aantal COPD patiënten met in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift LABA, LAMA en ICS (R03BA01, R03BA02, R03BA05, R03BA08, R03AC19) en geen voorschrift R03D en R03CC02.

Voor 53530231: minimaal 1 voorschrift (R03AL08 en R03AL09) of (combi LABA/ICS en LAMA) of (LAMA en ICS en LABA) en geen voorschrift R03D en R03CC02.

Teller indicator 3

Het terugdringen van triple therapie.

8

Aantal COPD patiënten dat R03AL08 of R03AL09 gebruikt in de groep COPD patiënten die R03 medicatie gebruiken

Aantal COPD patiënten met in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift R03AL08 of R03AL09 en geen voorschrift R03D en R03CC02.

Teller indicator 3


9

Aantal COPD patiënten dat geen SABA medicatie ontvangt in de groep COPD patiënten die R03 medicatie gebruiken

Aantal COPD patiënten met in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 voorschrift ICS die geen SABA medicatie ontvangen in de afgelopen 12 maanden. Voor 53530231 is de indicator leeg

Teller indicator 3

Er wordt voorgeschreven volgens het Formularium Maastricht/Heuvelland (nieuwe / totaal aantal gebruikers).Tabblad VGZ verzekerde patiënten

De doelgroep van de indicatoren zijn patiënten die bij VGZ zijn verzekerd (uzovi nummers 0101 ,0212, 0736, 3334, 3361, 7095). Verder zijn de indicatoren op dit tabblad precies hetzelfde als hierboven beschreven.

Extra toelichting:

Nieuwe gebruiker: Bij een nieuwe gebruiker wordt er gekeken of er in de afgelopen periode(3 maanden of 12 maanden) een voorschrift is geweest en in de 12 maanden daarvoor geen voorschrift is geweest van dezelfde ATCcode.

ATC codes:

  • ICS:R03BA01,R03BA02, R03BA08,R03BA05
  • ICS t.b.v. IND 18: R03BA01, R03BA02, R03BA05, R03BA08, R03AL08, R03BAL09
  • ICS t.b.v. IND 19: R03BA01, R03BA02, R03BA05, R03BA08, R03AC19
  • ICS LABA:R03AK08,R03AK07,R03AK11, R03AK10,R03AK06,R03AK12
  • LABA:R03AC12, R03AC13, R03AC18
  • LAMA: R03BB04, R03BB05, R03BB06, R03BB07

ATC codes 53530231:

  • Combi LABA ICS: R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12
  • LAMA: R03BB04, R03BB05, R03BB06, R03BB07
  • ICS: R03BA
  • LABA: R03AC