Oproepagenda - Lijn 2

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. De oproepagenda bevat patiënten per zorgprogramma die bij de huisarts onder behandeling zijn. Alle patiënten die in de zorgprogramma's vallen, zitten ook in de oproepagenda. 

De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiënten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

  1. De controlefrequentie voor specifieke controles 
  2. datum van de laatste controle

Een controlefrequentie van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 7 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. De extra maand dient om enige marge in te bouwen met bijvoorbeeld vakanties. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 7 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle.

Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest, wordt per zorgprogramma gekeken naar een of meerdere meetwaarden (zie tabel). De laatste datum van deze meetwaarden wordt vergeleken met het controlebeleid. Is deze datum langer geleden dan dat het controlebeleid vereist, dan krijgt de patiënt een roodgekleurde 'ja' in de kolom 'Oproepen'. De datum van de laatste uitslag wordt getoond in de datum-kolom van de desbetreffende meetwaarde.

ZorgprogrammaControleControlefrequentieMeetwaarden
DMAlgemene controle2x per jaar (met speling van een maand)

Laatste uitslag systolische bloeddruk: 1744, RRSY KA

Laatste uitslag gewicht: 357, GEW AO

Laatste uitslag HbA1c: 2816, HBAC B

COPDAlgemene controle

1x per jaar (met speling van een maand)

Laatste uitslag mate van dyspneu (MRC-schaal): 2210, MRCD RQ
A91.05 (Gestoorde glucosetolerantie), W84.02 en/of W84.03 (Zwangerschapsdiabetes)
1x per jaar (met speling van een maand)Laatste uitslag van glucose nuchter: 372, GLUC B NU en/of 382, GLUC BC NU

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

De oproepagenda is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).


Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Oproepagenda zorgprogramma's Lijn 2' staan. Als u hier op klikt, komt de oproepagenda bij 'Zoekresultaten' te staan.

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet de oproepagenda nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda'.

Peildatum

Voor de oproepagenda kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-2018. Is het controlebeleid voor de algemene controle voor DM 1x per jaar, dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2017 en 01-01-2018. Is de patiënt voor 01-01-2017 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven dat de patiënt opgeroepen moet worden voor de algemene controle. U kunt de peildatum ook in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2019). Bij een controlebeleid van 1x per jaar wordt dan gekeken of de patiënt tussen 01-01-2018 en 01-01-2019 is langs geweest. Zo niet, dan geeft de oproepagenda aan dat de patiënt opgeroepen moet worden. Dit kan handig zijn als u wilt weten wie u nog voor 01-01-2019 moet oproepen, om voor het einde van het jaar klaar te zijn met alle controles.

Hoe kiest of verandert u de peildatum van de oproepagenda?

Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Als u een andere peildatum wilt voor de oproepagenda, kunt u deze tevens aanpassen. Dit doet u door de Oproepagenda te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie onderstaande afbeelding). De 'Peildatum' in beeld (zie onderstaande afbeelding). De peildatum kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum heeft geselecteerd, klikt u op de knop '1 rapport genereren'.

De Oproepagenda wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u de Oproepagenda downloaden. U ziet onder 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie onderstaande afbeelding).

Hoe is de oproepagenda opgebouwd?

De oproepagenda bevat per zorgprogramma een tabblad (zie onderstaande afbeelding). De patiënten die opgeroepen dienen te worden staan bovenaan en zijn vervolgens op geboortemaand gesorteerd.


Deze handleiding gebruikt het zorgprogramma DM als voorbeeld om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. Voor het andere zorgprogramma (COPD) op het andere tabblad werkt de oproepagenda hetzelfde. Hieronder volgt een voorbeeld van een DM-patiënt die opgeroepen moet worden.


We gaan er vanuit dat de patiënt 2x per jaar opgeroepen moet worden (met speling van een maand). De datum waarop de HbA1c controle heeft plaatsgevonden, is 30-03-2016 (zie afbeelding hierboven). Met een peildatum van 01-01-2017 betekent dit dat de patiënt ongeveer 9 maanden geleden voor het laatst langs is geweest. Dit voldoet niet aan het controlebeleid van 2x per jaar. De patiënt moet dus opgeroepen worden. U ziet daarom dat voor deze patiënt de kolom 'Oproepen' rood gekleurd is en er een 'ja' in staat.

Alle patiënten die binnen een zorgprogramma moeten worden opgeroepen

Het doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden. Om te zien welke patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle kunt u de filterfunctie in Excel gebruiken. We nemen de DM-patiënten weer als voorbeeld. Om te zien welke DM-patiënten opgeroepen moeten worden, klikt u op het pijltje naast de kolom 'Oproepen’ (zie afbeelding hieronder). Dit is de filterknop.

Als u hierop klikt, opent er een filter waarbij u 'nee' uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een 'ja' hebben in de kolom ‘Oproepen’ en dus allen opgeroepen dienen te worden voor DM-controle.