Ouderenzorg Rapport

Inleiding

Calculus verzorgt het rapport Ouderenzorg, bestaande uit de volgende onderdelen:

  • Start
  • Monitoring indicatoren met Monitoring Patientenlijst
  •  ICPC indicatoren
  • Meetwaarden indicatoren
  • ICPC & Meetwaarden patiëntenlijst.

In Start wordt de populatie ouderen zichtbaar gemaakt. Hier is een doorklik naar de bijbehorende patiënten- en indicatorenlijsten mogelijk.In het tabblad ‘Monitoring Indicatoren’  vindt u informatie over patiënten die mogelijk kwetsbaar zijn, opgesplitst naar de leeftijdscategorieën 60-75 en 75+.

De ICPC indicatoren en Meetwaarden indicatoren zijn niet opgesplitst naar leeftijd, maar omvatten de patiënten ≥ 60 jaar.


Deze handleiding beschrijft de definities van de indicatoren. De teller en noemer zijn per indicator vermeld, evenals de codes welke opgevraagd worden.

Ouderenzorg Diagnostische bepalingen

Nr.MemoOmschrijving

3015

OZHB AZ

Hoofdbehandelaar ouderenzorg

3453

OZCB AZ

Controlebeleid ouderenzorg

3454

OZRZ AZ

Reden geen geregelde zorg (ouderenzorg)

2789

OZP AZ

Aanvullende gegevens plan (ouderenzorg)

2787

OZTV AZ

termijn vervolgconsult (ouderenzorg)

2788

OZVC AZ

vervolgconsult ouderenzorg bij

2785

AWKW AZ

aanwijzingen kwetsbaarheid (ouderenzorg)

2808

KWBH AZ

kwetsbaarheid (ouderenzorg)

3686

KWCZ AZ

kwetsbaarheid met complexe zorg(ouderen)

2777

POFA AQ

polyfarmacie

2804

ADME AQ

adequate medicatie-inname

2841

HBMB AQ

hulp nodig bij medicatiebeheer

2773

AVAL AQ

aantal malen gevallen in afgelopen jaar

2799

EMST AQ

 score Eldery Mobility Scale (EMS)

2681

OLDT PQ

totaalscore OLD

2435

MMST PQ

totaalscore MMSE

2839

ORPL AQ

oriëntatie in plaats

2838

ORTD AQ

oriëntatie in tijd

2840

ORPS AQ

oriëntatie in persoon

2783

VLSC AQ

voldoende sociale contacten

2848

BLMZ AQ

belasting mantelzorg

2673

GEWV AA

ongewenst gewichtsverlies

2809

MNAO AQ

score MiniNutritionalAss (MNA) screening

2794

MNAT AQ

 totale score Mini Nutritional Assessment (MNA)

2790

WMPW AQ

 aantal warme maaltijden per week

2802

CIZI AZ

CIZ-indicatie

2803

ZZPV ZA

zorgzwaartepakket verpl.verzorg.(ZZP VV)

2793

GFIT AQ

score Groningen Frailty Indicator (GFI)

3325TFI AQScore Tilburg Frailty Indicator (TFI)

Ouderenzorg ICPC codes

ICPC code

omschrijving

A05

Algehele achteruitgang

A06

Flauwvallen / syncope

A10

Bloeding

A13

Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel

A20

Verzoek/Gesprek over euthanasie

A28

Functiebeperking / handicap

A49

Andere preventieve verrichtingen

A49.01

Ouderenzorg

A49.02

Polyfarmacie-Medicatiebeoordeling

A80

Ongeval / letsel

D17

Incontinentie voor ontlasting

F05

Andere visussymptomen/-klachten

F83

Retinopathie

F84

Maculadegeneratie

F91

Refractie afwijking

F92

Cataract / staar

F93

Glaucoom / verhoogde oogdruk

F94

Blindheid

H02

Gehoorklachten

H82

Vertigosyndroom / labyrinthitis

H84

Presbyacusis

H86

Doofheid / slechthorendheid

K74Angina pectoris
K75Acuut myocardinfarct
K76Andere/chronische ischemische hartziekte
K86Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging
K87Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie

K88

Orthostatische hypotensie

K89 Passagère cerebrale ischemie/TIA
K90.03Cerebraal infarct
K92.01Claudicatio intermittens
K99.01Aneurysma aorta

L02

Rug symptomen / klachten

L03

Lage rugpijn zonder uitstraling

L13

Heup symptomen / klachten

L14

Been / dijbeen symptomen / klachten

L15

Knie symptomen / klachten

L16

Enkel symptomen / klachten

L17

Voet / teen symptomen / klachten

L28

Functiebeperking / handicap bewegingsapparaat

L29

Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat

L72

Fractuur radius / ulna

L73

Fractuur tibia / fibula

L74

Fractuur hand / voet

L75

Fractuur femur

L76

Andere fractuur

L77

Verstuiking / distorsie enkel

L78

Verstuiking / distorsie knie

L79

Andere verstuiking / distorsie

L80

Luxatie / subluxatie

L81

Ander letsel bewegingsapparaat

L86

Lage rugpijn met uitstraling

L96

Acuut letsel meniscus / kniebanden

N17

Vertigo / duizeligheid

N18

Verlamming / krachtsverlies

N79

Hersenschudding

N80

Ander letsel hoofd

P01

Angstig / nerveus / gespannen gevoel

P03

Down / depressief gevoel

P05

Zich oud voelen / gedragen

P06.01

Slaapapnoesyndroom

P20

Geheugen-/concentratie-/orientatiestoornissen

P70

Seniele dementie/Alzheimer

P70.01

Ziekte van Alzheimer

P70.02

Multi-infart dementie

P71

Andere organische psychose

P73

Affectieve psychose

P74

Angststoonis / angsttoestand

P76

Depressie

R95

Emfyseem/COPD

S16

Buil / kneuzing / contusie intacte huid

S17

Schaafwond / schram / blaar

S18

Scheurwond / snijwond

S19

Ander letsel van de huid / subcutis

T05

Ondervoeding

T90.02

Diabetes Mellitus Type 2

T93.01Hypercholesterolemie

U04

Urine-incontinentie

U04.01

Stress-incontinentie

U04.02

Urge-incontinentie

U04.03

Gemende incontinentie

Z01

Armoede / financieel probleem

Z03

Probleem huisvesting / buurt

Z04

Probleem met sociale/culturele achtergrond

Z10

Probleem toegankelijkheid / beschikbaarheid gezondheidszorg

Z11

Probleem met ziek zijn

Z12

Relatieprobleem met partner

Z13

Probleem met gedrag van partner

Z14

Probleem met ziekte van partner

Z15

Verlies / overlijden partner

Z16

Relatieprobleem met kind

Z18

Probleem met ziekte van kind

Z19

Verlies / overlijden van kind

Ouderenzorg ATC codes

ATC code

omschrijving

N07C

Antivertigo preparaten

N05A

Antipsychotica

N06D

Anti-dementie medicatie

G04BD 

Medicatie gerelateerd aan urine (incontinentie)

S01E 

Anti-glaucoom preparaten en miotica

N05B

Anxiolitica

N06A 

Antidepressiva

M01ANSAID'S

Monitoring indicatoren

Nr.

Indicator

Meetwaarde

0

% patiënten met een leeftijd van 60 jaar en ouder


Teller

Aantal patiënten met de leeftijd ≥ 60 jaar in de praktijk


Noemer

Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk


1

% mannen van alle patiënten van 60 jaar en ouder


Teller

Van alle patiënten met de leeftijd ≥ 60 jaar, de mannen


Noemer

Teller indicator 0


2

% vrouwen van alle patiënten van 60 jaar en ouder


Teller

Van alle patiënten met de leeftijd ≥ 60 jaar, de vrouwen


Noemer

Teller indicator 0


3

% patiënten met een leeftijd van 75 jaar en ouder


Teller

Aantal vaste patiënten met de leeftijd ≥ 75 in de praktijk.


Noemer

Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk


4

% mannen van alle patiënten van 75 jaar en ouder


Teller

Van alle patiënten met de leeftijd ≥ 75 , de mannen


Noemer

Teller indicator 3


5

% vrouwen van alle patiënten van 75 jaar en ouder


Teller

Van alle patiënten met de leeftijd ≥ 75, de vrouwen


Noemer

Teller indicator 3


6

% patiënten met een FI UPRIM ≥ 0.08 (vervalt per 01-10-2019)


Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar dat een met een Frailty Index ≥ 0.08 heeft.

In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


6.1% patiënten met een FI UPRIM ≥ 0.2 (geldt per 01-10-2019)
TellerAantal patiënten tussen de 60-75 jaar dat een met een Frailty Index ≥ 0.2 heeft.In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.
NoemerAantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

7

% patiënten met een verandering IN FI UPRIM < 0.08 naar ≥ 0.08 IN de afgelopen 3 maanden (vervalt per 01-10-2019)

In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar waarbij de Frailty Index van < 0.08 gestegen is naar ≥ 0.08, ≤ 3 maanden.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


7.1% patiënten met een verandering IN FI UPRIM < 0.2 naar ≥ 0.2 IN de afgelopen 3 maanden (geldt per 01-10-2019)0
TellerAantal patiënten tussen de 60-75 jaar waarbij de Frailty Index van < 0.2 gestegen is naar ≥ 0.2, ≤ 3 maanden.In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.
NoemerAantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

8

% patiënten met chronisch gebruik van ≥ 5 verschillende medicijnen IN het afgelopen jaar

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 2 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 3 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden1.

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar met ≥ 5 verschillende medicijnen, ≤ 12mnd


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


9

% patiënten met een verandering IN chronisch gebruik van verschillende medicijnen van < 5 naar ≥ 5 IN de afgelopen 3 maanden


Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar waarbij het aantal verschillende medicijnen van < 5 gestegen is naar ≥ 5, ≤ 3 maanden

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: variabele 'chronisch' = 'ja', variabele 'herhaling' ≥ 2, of wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 3 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden1.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


10

% patiënten met chronisch gebruik van ≥ 7 verschillende medicijnen IN het afgelopen jaar


Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar met ≥ 7 verschillende medicijnen, ≤ 12mnd

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 2 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 3 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden1.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


11

% patiënten met een verandering IN chronische gebruik van verschillende medicijnen van < 7 naar ≥ 7 IN de afgelopen 3 maanden


Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar waarbij het aantal verschillende medicijnen van < 7 gestegen is naar ≥ 5, ≤ 3 maanden

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 2 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 3 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden1.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


12

% patiënten met een geregistreerd geriatrisch event IN de afgelopen 3 maanden


Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar  met een geregistreerd geriatrisch event in de afgelopen 3 maanden.

ICPC: A06, A10, A28, A80, F83, F84, F92, F93, F94, H82, H84, H86, K88, L02, L03, L13, L14, L15, L16, L17, L28, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L86, L96, N17, N18, N79, N80, P01, P03, P05, P20, P70, P71, P73, P74, P76, S16, S17, S18, S19, U04, Z01, Z03, Z04, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, Z19 

OF 

ATC: N07C, N05A, N06D, G04BD, S01E, N05B, N06A

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


13

% patiënten met een geregistreerd geriatrisch event IN de afgelopen 3 maanden, met IN de 3 maanden daarvoor geen geregistreerd geriatrisch event


Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar en met geriatrisch event ≤ 3 maanden, zonder geriatrisch event in de afgelopen 3 mdn.

ICPC: A06, A10, A28, A80, F83, F84, F92, F93, F94, H82, H84, H86, K88, L02, L03, L13, L14, L15, L16, L17, L28, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L86, L96, N17, N18, N79, N80, P01, P03, P05, P20, P70, P71, P73, P74, P76, S16, S17, S18, S19, U04, Z01, Z03, Z04, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, Z19 

OF 

ATC: N07C, N05A, N06D, G04BD, S01E, N05B, N06A

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


14

% patiënten met geregistreerde cognitieve achteruitgang IN het gehele leven


Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar, met cognitieve achteruitgang ooit.        

ICPC: P20, P70, P71, P73 
OF 
ATC: N05A, N06D

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


15

% patiënten met cognitieve achteruitgang IN de afgelopen 3 maanden, met IN de 3 maanden daarvoor geen cognitieve achteruitgang


Teller

Aantal patiënten tussen de 60-075 jaar met cognitieve achteruitgang ≤ 3 maanden, en waarbij 3 maanden geleden nog geen cognitieve achteruitgang is geregistreerd

ICPC: P20, P70, P71, P73 
OF 
ATC: N05A, N06D

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


16

% patiënten met een consultation gap van meer dan 1 jaar (≥ 360 dagen)


Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar dat langer dan 1 jaar geen contact met de huisarts heeft gehad. 

Consulten, Visites, Telefonische consulten en E-consulten worden hierbij meegenomen, herhaalrecepten en griepprikken tellen niet mee.

Indien het laatste contact buiten de extractie periode valt, kan de consultation gap niet worden bepaald. We kijken in dat geval voor het laatste contact naar de inschrijfdatum.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


17

% patiënten die IN de afgelopen 3 maanden een consultation gap van meer dan 1 jaar hebben opgelopen (≥ 360 dagen)


Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar waarbij de consultation gap (≥ 360 dagen geen contact met de huisarts) ≤ 3 maanden is ontstaan

Consulten, Visites, Telefonische consulten en E-consulten worden hierbij meegenomen, herhaalrecepten en griepprikken tellen niet mee.

Indien het laatste contact buiten de extractie periode valt, kan de consultation gap niet worden bepaald. We kijken in dat geval voor het laatste contact naar de inschrijfdatum.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


18

% patiënten die IN de afgelopen 3 maanden een nieuw aandachtspunt hebben gekregen


Teller

met een verandering in frailty index (FI) UPRIM van lager dan 0.2 naar 0.2 of hoger ≤ 3 maanden EN/OF met een verandering in chronisch gebruik van verschillende medicijnen van minder dan 5 naar 5 of meer in de afgelopen 3 maanden EN/OF met een geregistreerd geriatrisch event (GE) in de afgelopen 3 maanden, met in de 3 maanden daarvoor geen geregistreerd geriatrisch event (GE) EN/OF met een verandering in geregistreerde cognitieve achteruitgang (CA) van nee naar ja in de afgelopen 3 maanden EN/OF die in de afgelopen 3 maanden een consultation gap (CG) van meer dan 1 jaar hebben opgelopen (≥ 360 dagen).


Noemer

Aantal vaste patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.


19

% patiënten met een FI UPRIM ≥ 0.08 (vervalt per 01-10-2019)


Teller

Aantal patiënten  ≥ 75 jaar dat een Frailty Index ≥ 0.08 heeft

In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.

Noemer

Teller indicator 3 


19.1% patiënten met een FI UPRIM ≥ 0.2 (geldt per 01-10-2019)
TellerAantal patiënten  ≥ 75 jaar dat een Frailty Index ≥ 0.2 heeftIn bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.
NoemerTeller indicator 3 

20

% patiënten met een verandering IN FI UPRIM < 0.08 naar ≥ 0.08 IN de afgelopen 3 maanden (vervalt per 01-10-2019)


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij de Frailty Index van < 0.08 gestegen is naar ≥ 0.08, ≤ 3 maanden

In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.

Noemer

Teller indicator 3 


20.1% patiënten met een verandering IN FI UPRIM < 0.2 naar ≥ 0.2 IN de afgelopen 3 maanden (geldt per 01-10-2019)
TellerAantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij de Frailty Index van < 0.2 gestegen is naar ≥ 0.2, ≤ 3 maandenIn bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.
NoemerTeller indicator 3

21

% patiënten met chronisch gebruik van ≥ 5 verschillende medicijnen IN het afgelopen jaar


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar met ≥ 5 verschillende medicijnen, ≤ 12mnd

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 2 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 3 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden1.

Noemer

Teller indicator 3 


22

% patiënten met een verandering IN chronisch gebruik van verschillende medicijnen van < 5 naar ≥ 5 IN de afgelopen 3 maanden


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij het aantal verschillende medicijnen van < 5 gestegen is naar ≥ 5, ≤ 3 maanden

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: variabele 'chronisch' = 'ja', variabele 'herhaling' ≥ 2, of wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 3 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden1.

Noemer

Teller indicator 3 


23

% patiënten met chronisch gebruik van ≥ 7 verschillende medicijnen IN het afgelopen jaar


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar met ≥ 7 verschillende medicijnen, ≤ 12mnd

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 2 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 3 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden1.

Noemer

Teller indicator 3 


24

% patiënten met een verandering IN chronische gebruik van verschillende medicijnen van < 7 naar ≥ 7 IN de afgelopen 3 maanden


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij het aantal verschillende medicijnen van < 7 gestegen is naar ≥ 5, ≤ 3 maanden

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 2 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 3 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden1.

Noemer

Teller indicator 3 


25

% patiënten met een geregistreerd geriatrisch event IN de afgelopen 3 maanden


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij geriatrisch event is geregistreerd, ≤ 3 maanden

ICPC: A06, A10, A28, A80, F83, F84, F92, F93, F94, H82, H84, H86, K88, L02, L03, L13, L14, L15, L16, L17, L28, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L86, L96, N17, N18, N79, N80, P01, P03, P05, P20, P70, P71, P73, P74, P76, S16, S17, S18, S19, U04, Z01, Z03, Z04, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, Z19 

OF 

ATC: N07C, N05A, N06D, G04BD, S01E, N05B, N06A

Noemer

Teller indicator 3 


26

% patiënten met een geregistreerd geriatrisch event IN de afgelopen 3 maanden, met IN de 3 maanden daarvoor geen geregistreerd geriatrisch event


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar met geriatrisch event ≤ 3 maanden, zonder geriatrisch event in de afgelopen 3 maanden.

ICPC: A06, A10, A28, A80, F83, F84, F92, F93, F94, H82, H84, H86, K88, L02, L03, L13, L14, L15, L16, L17, L28, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L86, L96, N17, N18, N79, N80, P01, P03, P05, P20, P70, P71, P73, P74, P76, S16, S17, S18, S19, U04, Z01, Z03, Z04, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, Z19 

OF 

ATC: N07C, N05A, N06D, G04BD, S01E, N05B, N06A

Noemer

Teller indicator 3 


27

% patiënten met geregistreerde cognitieve achteruitgang IN het gehele leven


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar met cognitieve achteruitgang ooit       

ICPC: P20, P70, P71, P73 
OF 
ATC: N05A, N06D

Noemer

Teller indicator 3 


28

% patiënten met cognitieve achteruitgang IN de afgelopen 3 maanden, met IN de 3 maanden daarvoor geen cognitieve achteruitgang


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar met cognitieve achteruitgang ≤ 3 maanden, en waarbij 3 maanden geleden nog geen cognitieve achteruitgang is geregistreerd

ICPC: P20, P70, P71, P73 
OF 
ATC: N05A, N06D

Noemer

Teller indicator 3 


29

% patiënten met een consultation gap van meer dan 1 jaar (≥ 360 dagen)


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar dat langer dan 1 jaar geen contact heeft gehad met huisarts.   

Consulten, Visites, Telefonische consulten en E-consulten worden hierbij meegenomen, herhaalrecepten en griepprikken tellen niet mee.

Indien het laatste contact buiten de extractie periode valt, kan de consultation gap niet worden bepaald. We kijken in dat geval voor het laatste contact naar de inschrijfdatum.

Noemer

Teller indicator 3 


30

% patiënten die IN de afgelopen 3 maanden een consultation gap van meer dan 1 jaar hebben opgelopen (≥ 360 dagen)


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij de consultation gap (≥ 360 dagen geen contact met de huisarts) ≤ 3 maanden is ontstaan opgelopen.

Consulten, Visites, Telefonische consulten en E-consulten worden hierbij meegenomen, herhaalrecepten en griepprikken tellen niet mee.

Indien het laatste contact buiten de extractie periode valt, kan de consultation gap niet worden bepaald. We kijken in dat geval voor het laatste contact naar de inschrijfdatum.

Noemer

Teller indicator 3 


31

% patiënten die IN de afgelopen 3 maanden een nieuw aandachtspunt hebben gekregen


Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar  met een verandering in FI UPRIM van lager dan 0.2 naar 0.2 of hoger ≤ 3 maanden EN/OF met een verandering in chronisch gebruik van verschillende medicijnen van minder dan 5 naar 5 of meer in de afgelopen 3 maanden EN/OF met een geregistreerd geriatrisch event in de afgelopen 3 maanden, met in de 3 maanden daarvoor geen geregistreerd geriatrisch event EN/OF met een verandering in geregistreerde cognitieve achteruitgang van nee naar ja in de afgelopen 3 maanden EN/OF die in de afgelopen 3 maanden een consultation gap van meer dan 1 jaar hebben opgelopen (≥ 360 dagen).


Noemer

Teller indicator 3 


Patientenlijst: kolom Nieuw aandachtspunt bevat de volgende antwoorden:

  • ca => Cognitieve achteruitgang
  • cg => Consultation gap > 360 dagen
  • fi => Frailty Index UPRIM
  • ge => Geriatrisch event
  • pf => Polyfarmacie

ICPC Indicatoren

Bij de ICPC indicatoren is onderscheid gemaakt tussen leeftijd 60-75 jaar en 75+

Nr.

Indicator

Meetwaarde

1

% patiënten met een episode Algehele achteruitgang (A05)

A05

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met algemene achteruitgang


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


2

% patiënten met een episode Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel (A13)

A13

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met bezorgdheid over de bijwerkingen van een geneesmiddel


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


3

% patiënten met een episode Verzoek/Gesprek over euthanasie (A20)

A20

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een verzoek/gesprek over euthanasie


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


4

% patiënten met een episode Andere preventieve verrichtingen (A49)

A49

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar  met andere preventieve verrichtingen


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


5

% patiënten met een episode Ouderenzorg (A49.01)

A49.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met ouderenzorg


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


6

% patiënten met een episode Polyfarmacie-Medicatiebeoordeling (A49.02)

A49.02

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een polyfarmacie-Medicatiebeoordeling


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


7

% patiënten met een episode functioneren

F05, F83, F84, F91, F92, H02

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een episode functioneren


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


7.1

% patiënten met een episode Andere visussymptomen/-klachten (F05)

F05

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met andere visussymptomen/-klachten.


Noemer

Teller indicator 7


7.2

% patiënten met een episode Retinopathie (F83)

F83

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met retinopathie


Noemer

Teller indicator 7


7.3

% patiënten met een episode Maculadegeneratie (F84)

F84

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met maculadegeneratie


Noemer

Teller indicator 7


7.4

% patiënten met een episode Refractie afwijking(en) (F91)

F91

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met refractie afwijking(en)


Noemer

Teller indicator 7


7.5

% patiënten met een episode Cataract/staar (F92)

F92

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met cataract/staar


Noemer

Teller indicator 7


7.6

% patiënten met een episode Gehoorklachten (H02)

H02

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met gehoorklachten


Noemer

Teller indicator 7


8

% patiënten met een episode incontinentie 

D17, U04.01, U04.02, U04.03

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met incontinentie


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


8.1

% patiënten met een episode Incontinentie voor ontlasting (D17)

D17

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met incontinentie voor ontlasting


Noemer

Teller indicator 8


8.2

% patiënten met een episode Stress-incontinentie (U04.01)

U04.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met stress-incontinentie


Noemer

Teller indicator 8


8.3

% patiënten met een episode Urge-incontinentie (U04.02)

U04.02

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met urge-incontinentie


Noemer

Teller indicator 8


8.4

% patiënten met een episode Gemengde incontinentie (U04.03)

U04.03

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met gemengde incontinentie


Noemer

Teller indicator 8


9

% patiënten met een episode valgevaar

A80, L29,

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij het gevaar is dat ze vallen


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


9.1

% patiënten met een episode Ongeval/letsel (A80)

A80

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een ongeval/letsel


Noemer

Teller indicator 9


9.2

% patiënten met een episode Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat (L29)

L29

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat


Noemer

Teller indicator 9


10

% patienten met een episode cognitieve problemen

P20, P70, P70.01, P70.02, P76

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met cognitieve problemen


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


10.1

% patiënten met een episode Geheugen-/concentratie-/orientatiestoornissen (P20)

P20

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met geheugen/concentratie-/orientatiestroonissen


Noemer

Teller indicator 10


10.2

% patiënten met een episode Seniele dementie/Alzheimer (P70)

P70

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met seniele dementie/alzheimer


Noemer

Teller indicator 10


10.3

% patiënten met een episode Ziekte van Alzheimer (P70.01)

P70.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met de ziekte van Alzheimer


Noemer

Teller indicator 10


10.4

% patiënten met een episode Multi-infart dementie (P70.02)

P70.02

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met multi-infact dementie


Noemer

Teller indicator 10


10.5

% patiënten met een episode Depressie (P76)

P76

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een depressie


Noemer

Teller indicator 10


11

% patiënten met een episode sociale omgeving

P03, Z04, Z14

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een sociale omgeving


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


11.1

% patiënten met een episode Down/depressief gevoel (P03)

P03

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een down/depressief gevoel


Noemer

Teller indicator 11


11.2

% patiënten met een episode Probleem met sociale/culturele achtergrond (Z04 )

Z04

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar dat een probleem heeft met sociale/culturele achtergrond


Noemer

Teller indicator 11


11.3

% patiënten met een episode Probleem met ziekte van partner (Z14)

Z14

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar dat een probleem heeft met ziekte van de partner


Noemer

Teller indicator 11


12

% patiënten met een episode chronische ziekte

T90.02, R95, K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01, K99.01, K86, K87, T93.01

Teller

Het aantal patiënten ≥ 60 jaar met een chronische ziekte


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


12.1

% patienten met een episode Diabetes Mellitus Type 2 (T90.02)

T90.02

Teller

Het aantal patiënten ≥ 60 jaar met Diabetes Mellitus Type 2


Noemer

Teller indicator 12


12.2

% patiënten met een episode Emfyseem/COPD (R95)

R95

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met Emfyseem/COPD


Noemer

Teller indicator 12


12.3

% patiënten met een episode HVZ (K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01, K99.01)

K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01 en/of K99.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een HVZ episode


Noemer

Teller indicator 12


12.4

% patiënten met een episode VVR (K86, K87, T93.01)

K86, K87 en/of T93.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een VVR episode


Noemer

Teller indicator 12


13

% patiënten met een episode Zich oud voelen/gedragen (P05)

P05

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar dat zich oud voelt/gedraagt


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


14

% patiënten met een episode Slaapapnoesyndroom (P06.01)

P06.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met slaapapnoesyndroom


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


15

% patiënten met een episode Ondervoeding (T05)

T05

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar dat ondervoed is


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


16

% patienten met episode A49.01 OF P20 OF P70.00 OF P70.01 OF P70.02

OF L28 OF A80 OF T05 OF A05 OF P03 OF P76 OF A49.02 OF A20


Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een actieve episode A49.01 OF P20 OF P70.00 OF P70.01 OF P70.02

OF L28 OF A80 OF T05 OF A05 OF P03 OF P76 OF A49.02 OF A20

A49.01 OF P20 OF P70.00 OF P70.01 OF P70.02

OF L28 OF A80 OF T05 OF A05 OF P03 OF P76 OF A49.02 OF A20

NoemerAantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

Meetwaarden Indicatoren 

Bij de Meetwaarden indicatoren is onderscheid gemaakt tussen 60-75 jaar en 75+.

Nr.

Indicator

Meetwaarden

1

% patiënten met een hoofdbehandelaar ouderenzorg

3015, OZHB AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar dat een hoofdbehandelaar ouderenzorg heeft.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


2

% patiënten met hoofdbehandelaar ouderenzorg: Huisarts

3015, OZHB AZ, antw. 48

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met hoofdbehandelaar ouderenzorg: huisarts


Noemer

Teller indicator 1


3

% patiënten met hoofdbehandelaar ouderenzorg: Specialist

3015, OZHB AZ, antw. 49

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met hoofdbehandelaar ouderenzorg: specialist


Noemer

Teller indicator 1


4

% patiënten met hoofdbehandelaar ouderenzorg: Overig/Onbekend

3015, OZHB AZ, antw. 212

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met hoofdbehandelaar ouderenzorg: overig/onbekend


Noemer

Teller indicator 1


5

% patiënten met een registratie controlebeleid ouderenzorg

3453, OZCB AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een registratie controlebeleid ouderenzorg


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


6

% patiënten met een registratie reden geen programmatisch ouderenzorg

3453, OZCB AZ, antw. 55 of 3454, OZRZ AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met registratie reden geen programmatische ouderenzorg.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


7

% patiënten met een registratie aanvullende gegevens plan ouderenzorg

2789, OZP AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een registratie aanvullende gegevens plan ouderenzorg


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


8

% patiënten met een registratie termijn vervolgconsult

2787 OZTV AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een registratie termijn vervolgconsult


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


9

% patiënten met een registratie vervolgconsult ouderenzorg bij

2788, OZVC AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een vervolgconsult ouderenzorg bij een praktijkmedewerker.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


10

% patiënten met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Huisarts

2788, OZVC AZ, antw. 48

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Huisarts


Noemer

Teller indicator 9


11

% patiënten met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Praktijkondersteuner

2788, OZVC AZ, antw. 86

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Praktijkondersteuner


Noemer

Teller indicator 9


12

% patiënten met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Praktijkassistente

2788, OZVC AZ, antw. 87

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Praktijkassistente


Noemer

Teller indicator 9


13

% patiënten met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Andere praktijkmedewerker

2788, OZVC AZ, antw. 211

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Andere praktijkmedewerker


Noemer

Teller indicator 9


14

% patiënten met een registratie aanwijzingen kwetsbaarheid

2785, AWKW AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij aanwijzingen kwetsbaarheid is vastgesteld. 


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


15

% patiënten met een registratie kwetsbaarheid

2808, KWBH AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij de kwetsbaarheid is vastgesteld.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


16

% patiënten met een registratie kwetsbaarheid met complexe zorg

3686, KWCZ AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij kwetsbaarheid met complexe zorg geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


17

% patiënten met een registratie polyfarmacie

2777, POFA AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij polyfarmacie is geregistreerd.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


18

% patiënten met een registratie  adequate medicatie-inname

2804, ADME AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij adequate medicatie-inname geregistreerd is


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


19

% patiënten met een registratie hulp nodig bij medicatiebeheer

2841, HBMB AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij hulp bij medicatiebeheer geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


20

% patiënten met een registratie aantal maal gevallen in afgelopen jaar

2773 AVAL AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij aantal keer is gevallen geregistreerd is in het afgelopen jaar.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


21

% patiënten met een registratie Score Eldery Mobility Scale (EMS)

2799, EMST AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met  een score Eldery Mobility Scale (EMS)


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


22

% patiënten met een registratie Totaalscore OLD

2681, OLDT PQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij de Totaalscore ODL geregistreerd is


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


23

% patiënten met een registratie totaalscore MMSE

2435, MMST PQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij de Totaalscore MMSE geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


24

% patiënten met een registratie oriëntatie in plaats

2839, ORPL AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij oriëntatie in plaats geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


25

% patiënten met een registratie oriëntatie in tijd

2838, ORTD AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij de oriëntatie in tijd geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


26

% patiënten met een registratie oriëntatie in persoon

2840, ORPS AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij oriëntatie in persoon geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


27

% patiënten met een registratie voldoende sociale contacten

2783, VLSC AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij voldoende sociale contacten geregistreerd is


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


28

% patiënten met een registratie belasting mantelzorg

2848, BLMZ AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij belasting van mantelzorg geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


29

% patiënten met een registratie ongewenst gewichtsverlies

2673, GEWV AA

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met ongewenst gewichtsverlies


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


30

% patiënten met een registratie score Mini Nutritional Assessment (MNA) screening

2809, MNAO AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een score Mini Nutritional Assessment (MNA) screening.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


31

% patiënten met een registratie Totaalscore Mini Nutritional Assessment (MNA)

2794, MNAT AQ

Teller

Aantal patiënten m≥ 60 jaar et Totaalscore Mini Nutritional Assessment (MNA)


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


32

% patiënten met een registratie aantal warme maaltijden per week

2790, WMPW AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij een aantal warme maaltijden per week geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


33

% patiënten met een registratie CIZ-indicatie

2802, CIZI AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij een CIZ indicatie geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


34

% patiënten met een registratie zorgzwaartepakket verpl.verzorg(ZZP VV)

2803, ZZPV ZA

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij een zorgwaartepakket verpl. Verzorg (ZZP VV) geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


35

% patiënten met een registratie Groninger Frailty Index

2793, GFIT AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij de Groninger Frailty Index geregistreerd is.


Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar


Frailty Index uitleg

De Frailty Index is opgebouwd op basis van zogenaamde deficits (gebreken), zie bijlage A – Codes Frailty Index.
Voor de Frailty Index worden deficits nummers 1 t/m 50 gebruikt. Een deficit scoort positief wanneer tenminste één van de items in de bijbehorende ICPC-, ATC code (medicijn) of metingen aanwezig is in een bepaalde periode vóór de peildatum. Deze periode is gelijk aan het aantal dagen dat in de bijlage naast iedere ICPC-, ATC-code en meting is vermeld.
Alle positieve deficits opgeteld en gedeeld door 50 geeft de Frailty Index. Deze kan dus variëren van 0 tot 1. Hoe meer deficits aanwezig zijn bij een patiënt hoe hoger de Frailty Index is. Wij gaan er op grond van het onderzoek van uit dat een Frailty Index boven 0,2 een relevante toename van de kans op ontregeling geeft.

Bron: De UPRIM rapportage uit het Om-U project, 2013, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde.

Bijlage A – Codes Frailty Index

Deficit nr

Deficit name

ICPC

ATC

Description

period: in the last

comment

1

General signs and symptoms

A01


Pain general/multiple sites

6 months
A03


Fever

6 months
A04


Weakness/tiredness general

6 months
A05


General deterioration

6 months
A29


General symptom/complaint other

6 months
B29


Sympt/Complt lymph/immune other

6 months

N02

Analgesics

6 months


2

Instability / immobility

A06


Fainting/syncope

6 months
A10


Bleeding-haemorrhage NOS

6 months
A28


Limited function/disability NOS

5 years
A80


Trauma/injury NOS

6 months
H82


Vertiginous syndrome / labyrinthitis

5 years
K88


Postural hypotension

5 years
L02


Back symptom/complaint

6 months
L03


Low back symptom/complaint without radiating pain

6 months
L13


Hip symptom/complaint

6 months
L14


Leg/thigh symptom/complaint

6 months
L15


Knee symptom/complaint

6 months
L16


Ankle symptom/complaint

6 months
L17


Foot/toe symptom/complaint

6 months
L28


Limited function/disability

5 years
L72


Fracture: radius/ulna

5 years
L73


Fracture: tibia/fibula

5 years
L74


Fracture: hand/foot bone

5 years
L75


Fracture: femur

5 years
L76


Fracture: other

5 years
L77


Sprain/strain of ankle

6 months
L78


Sprain/strain of knee

6 months
L79


Sprain/strain of joint NOS

6 months
L80


Dislocation/subluxation

5 years
L81


Injury musculoskeletal NOS

6 months
L86


Low back symptom/complaint with radiating pain

6 months
L96


Acute internal damage knee

5 years
N17


Vertigo/dizziness

6 months
N18


Paralysis/weakness

5 years
N79


Concussion

5 years
N80


Head injury other

5 years
S16


Bruise/contusion

6 months
S17


Abrasion/scratch/blister

6 months
S18


Laceration/cut

6 months
S19


Skin injury other

6 months

N07C

Antivertigo drugs

5 years


3

Treatment complications

A13


Concern/fear medical treatment

6 months
A85


Adverse effect medical agent

6 months
A87


Complication of medical treatment

6 months
A89


Effect prosthetic device

6 months


4

Cancer

A79


Malignancy NOS

5 years
B72


Hodgkin's disease

5 years
B73


Leukaemia

5 years
B74


Malignant neoplasm blood other

5 years
D74


Malignant neoplasm stomach

5 years
D75


Malignant neoplasm colon/rectum

5 years
D76


Malignant neoplasm pancreas

5 years
D77


Malig. neoplasm digest other/NOS

5 years
F74


Neoplasm of eye/adnexa

5 years
H75


Neoplasm of ear

5 years
K72


Neoplasm cardiovascular

5 years
L71


Malignant neoplasm musculoskeletal

5 years
N74


Malignant neoplasm nervous system

5 years
R84


Malignant neoplasm bronchus/lung

5 years
S77


Malignant neoplasm of skin

5 years
T71


Malignant neoplasm thyroid

5 years
U75


Malignant neoplasm of kidney

5 years
U76


Malignant neoplasm of bladder

5 years
U77


Malignant neoplasm urinary other

5 years
X75


Malignant neoplasm cervix

5 years
X76


Malignant neoplasm breast female

5 years
X77


Malignant neoplasm genital other (f)

5 years
Y77


Malignant neoplasm prostate

5 years
Y78


Malignant neoplasm male genital / mammae

5 years

L01

Antineoplastic agents

5 years

L02

hormonal agents given in malignant conditions

5 years


5

Anemia

B80


Iron deficiency anaemia

5 years
B81


Anaemia, Vitamin B12/folate def.

5 years
B82


Anaemia other/unspecified

5 years
B03


Antianemic medications

5 years


6

GI tract symptoms

D01


Abdominal pain/cramps general

6 months
D02


Abdominal pain epigastric

6 months
D03


Heartburn

6 months
D06


Abdominal pain localized other

6 months
D09


Nausea

6 months
D10


Vomiting

6 months
D11


Diarrhea

6 months
D12


Constipation

6 months
D14


Haematemesis/vomiting blood

6 months
D15


Melaena

6 months
D16


Rectal bleeding

6 months
D17


Incontinence of bowel

6 months
D18


Change faeces/bowel movements

6 months
D20


Mouth/tongue/lip symptom/complt.

6 months
D29


Digestive symptom/complaint other

6 months

A04

Antiemetics and antinauseants

6 months

A07

Antidiarrheals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents

6 months

A06

Drugs for constipation

6 months


7

Liver / gallbladder disease

D72


Viral hepatitis

5 years
D97


Cirrhosis / liver disease NOS

5 years
D98


Cholecystitis/cholelithiasis

5 years

A05

Bile and liver therapy

5 years


8

Upper GI tract disease / GI tract herniae

D73


Gastroenteritis presumed infection

6 months
D84


Oesophagus disease

5 years
D85


Duodenal ulcer

5 years
D86


Peptic ulcer other

5 years
D87


Stomach function disorder

5 years
D89


Inguinal hernia

5 years
D90


Hiatus hernia

5 years

A02

Drugs for acid related disorders

5 years


9

Lower GI tract disease

D92


Diverticular disease

5 years
D93


Irritable bowel syndrome

5 years
D94


Chronic enteritis/ulcerative colitis

5 years
K96


Haemorrhoids

6 months

A03

Drugs for functional gastrointestinal disorders

5 years


10

Eye symptoms / infections

F02


Red eye

6 months
F03


Eye discharge

6 months
F04


Visual floaters/spots

6 months
F05


Visual disturbance other

6 months
F13


Eye sensation abnormal

6 months
F15


Eye appearance abnormal

6 months
F16


Eyelid symptom/complaint

6 months
F70


Conjunctivitis infectious

6 months
F72


Blepharitis/stye/chalazion

6 months
F85


Corneal ulcer

6 months

S01A

Anti-infectives

6 months

S01X

Other ophthalmologicals 

6 months


11

Visual impairment

F83


Retinopathy

5 years
F84


Macular degeneration

5 years
F92


Cataract

5 years
F93


Glaucoma

5 years
F94


Blindness

5 years

S01E

Antiglaucoma preparations and miotics

5 years


12

Ear symptoms / infection

H02


Hearing complaints

6 months
H03


Tinnitus, ringing/buzzing ear

6 months
H13


Plugged feeling ear

6 months
H70


Otitis externa

6 months
H81


Excessive ear wax

6 months

S02

Otologicals

6 months


13

Hearing impairment

H84


Presbyacusis

5 years
H86


Deafness

5 years


14

Circulatory tract symptoms

K01


Heart pain

6 months
K02


Pressure/tightness of heart

6 months
K04


Palpitations / awareness of heart

6 months
K07


Swollen ankles/oedema

6 months
K29


Cardiovascular sympt./complt. other

6 months


15

Ischemic heart disease

K74


Angina pectoris

5 years
K75


Acute myocardial infarction

5 years
K76


Other / chronic ischaemic heart disease

5 years

C01DA

Organic nitrates

5 years


16

Heart failure

K77


Heart failure

5 years


17

Cardiac arrhythmias / heart valve disease

K78


Atrial fibrillation/flutter

5 years
K79


Paroxysmal tachycardia

5 years
K80


Cardiac arrhythmia NOS

5 years
K83


Heart valve disease NOS

5 years

C01A

Cardiac Glycosides

5 years

C01B

Antiarrythmics class I and III

5 years


18

Hypertension

K85


Elevated blood pressure

5 years
K86


Hypertension uncomplicated

5 years
K87


Hypertension complicated

5 years

C02

Antihypertensives

5 years
RRSY ≥ 140 mm/Hg ****


Systolic blood pressure

5 years

****Neemt recentste bepalingRRDI ≥ 90 mm/Hg****


Diastolic blood pressure

5 years

****Neemt recentste bepaling

19

TIA/CVA

K89


Transient cerebral ischaemia

5 years
K90


Stroke/cerebrovascular accident

5 years


20

Peripheral vascular disease / thrombotic disease

K91


Atherosclerosis

5 years
K92


other PVD

5 years
K93


Pulmonary embolism

5 years
K94


Phlebitis/thrombophlebitis

5 years
K99


Cardiovascular disease other

5 years


21

Locomotor tract symptoms

L01


Neck symptom/complaint

6 months
L04


Chest symptom/complaint

6 months
L05


Flank/axilla symptom/complaint

6 months
L08


Shoulder symptom/complaint

6 months
L09


Arm symptom/complaint

6 months
L10


Elbow symptom/complaint

6 months
L11


Wrist symptom/complaint

6 months
L12


Hand/finger symptom/complaint

6 months
L18


Muscle pain

6 months
L19


Muscle symptom/complaint NOS

6 months
L20


Joint symptom/complaint NOS

6 months
L29


Sympt/complt. Musculoskeletal other

6 months
L92


Shoulder syndrome

6 months


22

Arthritis / Osteoarthrosis

L84


Arthrosis/spondylosis back

5 years
L88


Rheumatoid arthritis / related condition

5 years
L89


Osteoarthrosis of hip

5 years
L90


Osteoarthrosis of knee

5 years
L91


Osteoarthrosis other / related condition

5 years

M01AH

Coxibs

5 years


23

Osteoporosis

L95


Osteoporosis

5 years

M05

Drugs for treatment of bone diseases

5 years


24

Neurologic symptoms

N01


Headache

6 months
N04


Restless legs

6 months
N05


Tingling fingers/feet/toes

6 months
N06


Sensation disturbance other

6 months
N19


Speech disorder

6 months
N86


Multiple sclerosis

5 yearsN87


Parkinsonism, Parkinson's disease

5 years
N88


Epilepsy

5 years
N89


Migraine

5 years
N93


Carpal tunnel syndrome

5 years
N94


Peripheral neuritis/neuropathy

5 years

N03

Antiepileptica

5 years

N04

Anti-parkinson drugs

5 years


26

Mood symptoms

P01


Feeling anxious/nervous/tense

6 months
P03


Feeling depressed

6 months
P05


Senility, feeling/behaving old

6 months


27

Sleep disturbance

P06


Sleep disturbance

6 months

N05C

Hypnotics and sedatives

6 months


28

Substance abuse

P15*


Chronic alcohol abuse

5 years

*kiest van deze 2 het laatst geregistreerde gegevenALCO > 2 EH/dag*


Alcohol use

5 years
P18


Medication abuse

5 years

N07B

Drugs used in substance abuse

5 years
P17**


Tobacco abuse

5 years

**kiest van deze 4 het laatst geregistreerde gegevenROOK = JA**


Smoking

5 years
RSTO**


Stop date smoking

5 years
SRDA**


Stopped smoking since

5 years


29

Cognitive impairment

P20


Memory / concentration / orientation disturbance

6 months
P70


Dementia / Alzheimer's disease

5 years
P71


Organic psychosis other

5 years
P73


Affective psychosis

5 years

N05A

Antipsychotics

5 years

N06D

Anti-dementia medications

5 years


30

Anxiety disorder

P74


Anxiety disorder/anxiety state

5 years

N05B

Anxiolytics

5 years


31

Depression

P76


Depressive disorder

5 years

N06A

Antidepressants

5 years


32

Respiratory tract symptoms

R02


Shortness of breath/dyspnoea w/o K02

6 months
R05


Cough

6 months
R06


Nose bleed/epistaxis

6 months
R08


Nose symptom/complaint other

6 months
R21


Throat symptom/complaint

6 months

R05

Cough and cold preparations

6 months

R01

Nasal preparations

6 months


33

Respiratory infection

R74


Upper respiratory infection acute

6 months
R75


Sinusitis acute/chronic

6 months
R78


Acute bronchitis/bronchiolitis

6 months
R81


Pneumonia

6 months


34

COPD /Asthma

R91


Chronic bronchitis / bronchiectasis

5 years
R95


Chronic obstructive pulmonary disease

5 years
R96


Asthma

5 years

R03

Drugs for obstructive airway diseases

5 years


35

Skin symptoms

S02


Pruritus

6 months
S04


Lump/swelling localized

6 months
S06


Rash localized

6 months
S10


Boil/carbuncle

6 months
S20


Corn/callosity

6 months
S21


Skin texture symptom/complaint

6 months
S03


Warts

6 months
S70


Herpes zoster

6 months
S74


Dermatophytosis

6 months
S75


Moniliasis/candidiasis

6 months
S76


Skin infection other

6 months

D01

Antifungals for dermatological use

6 months

D06

Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use

6 months


37

Eczema, Psoriasis

S87


Dermatitis / atopic eczema

5 years
S88


Dermatitis / contact/allergic

5 years
S91


Psoriasis

5 years

D05

Antipsoriatics

5 years

D07

Corticosteroids, dermatological preparations

5 years


38

Skin ulcus / other skin disease

S97


Chronic ulcer skin

5 years
S99


Skin disease, other

5 years


39

Intake / weight problems - nutritional deficiencies

T03


Loss of appetite

6 months
T11


Dehydration

6 months
T82***


Obesity

5 years

***kiest van deze 4 het laatst geregistreerde gegevenT83***


Overweight

5 years
T91


Vitamin/nutritional deficiency

6 months
T08


Weight loss

6 months

A11

Vitamins

6 months

A12

Mineral supplements

6 months
GEW < 50 kg OF > 90 kg***


Weight

6 months
QUET < 18,5 kg/m2 OF ≥ 25 kg/m2 ***


BMI index

6 months


40

Thyroid disorders

T85


Hyperthyroidism/thyrotoxicosis

5 years
T86


Hypothyroidism/myxoedema

5 years

H03

Thyroid therapy

5 years


41

Diabetes mellitus

T90


Diabetes mellitus

5 years

A10

Drugs used in diabetes

5 years


42

Gout

T92


Gout

5 years

M04

Antigout preparations

5 years


43

Lipid disorders

T93


Lipid disorder

5 years

C10

 Lipid modifying agents

5 years


44

Urinary incontinence

U04


Incontinence urine

5 years

G04BD

Drugs used for urinary frequency and incontinence

5 years


45

Other urinary tract symptoms

U02


Urinary frequency/urgency

6 months
U05


Urination problems other

6 months
U06


Haematuria

6 months
U29


Urinary symptom/complaint other

6 months
Y06


Prostate symptom/complaint

6 months


46

Urinary tract infection

U71


Cystitis/urinary infection other

6 months


47

Other urinary tract disease

U95


Urolithiasis

5 years
U99


Urinary disease, other

5 years
KREM (of GFR) < 60 ml/min/1.73 m2 ****


Glomerular filtration rate according to MDRD formula

5 years

****Neem recentste bepaling

48

Reproductive tract problems

X87


Uterovaginal prolapse

5 years
Y07


Impotence NOS

5 years
Y85


Benign prostatic hypertrophy

5 years

G01

Gynecological antiinfectives and antiseptics

6 months

G03

Sex hormones and modulators of the genital system

5 years

G04BE

Drugs used in erectile dysfunction

5 years

G04C

Drugs used in benign prostatic hypertrophy

5 years


49

Social problems

Z01


Poverty / financial problem

5 years
Z03


Housing / neighbourhood problem

5 years
Z04


Social cultural problem

5 years
Z10


Health care system problem

5 years
Z11


Compliance / being ill problem

5 years
Z12


Relationship problem with partner

5 years
Z13


Partner's behaviour problem

5 years
Z14


Partner illness problem

5 years
Z15


Loss/death of partner problem

5 years
Z16


Relationship problem with child

5 years
Z18


Illness problem with child

5 years
Z19


Loss / death of child problem

5 years


50

Medication

*****


number of medicins prescribed as "chronical" in patient file

1 year

*****Telt het aantal medicijnen bij elkaar op, indien het aantal 5 of meer dan is deze Deficit positief*****


number of medicins prescribed as " 2 or more repeats" in patient file

1 year
*****


number of medicins prescribed at least 3 times in last year of which at least 1 prescription in last 6 months

1 year