TetraHIS

Om een patiëntenbestand aan te maken in TetraHIS voert u de volgende stappen uit:

  • Typ in de commandoregel: EXPVZ31 met vervolgens toetsencombinatie “TAB” – “Enter”;
  • Selecteer de arts(en) waarvoor de patiënten geëxporteerd dienen te worden in een bestand;
  • Klik op “Maak bestand”;
  • Selecteer de goede locatie, bijvoorbeeld: “Bureaublad”;
  • Geef het patiëntenbestand een naam, bijvoorbeeld: “Patiëntenbestand Jansen 01-01- 2017.VZ31”(belangrijk is om “.vz31” achter het bestand te zetten);
  • Druk op Opslaan.
  • Het patiëntenbestand staat nu opgeslagen op de geselecteerde locatie op uw computer.

 

Indien van toepassing (bijvoorbeeld voor de Declaratieservice):

Het patiëntenbestand kan nu worden verzonden naar Calculus via e-mail of bestandsoverdracht op VIPLive. Bestandoverdracht is een beveiligde omgeving.
Bestandoverdracht werkt als volgt: u logt in op VIPLive en rechtsboven ziet u de naam van de huisartsenpraktijk staan.
Wanneer u op deze tekst klikt opent een nieuw venster en ziet u “bestandsoverdracht” staan.
Hier kunt u het patiëntenbestand uploaden en hoeven de patiëntgegevens niet over het web verstuurd te worden.