Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Uitspoelen bestand voor ION via Vip


• Ga naar ‘Financieel’ links in het scherm
• Kies voor ‘Financieel’ in de menubalk
• Kies voor ‘Controle verzekeringsrecht’
• ‘Bestandsvergelijking’
• ‘Maken bestand’

Het scherm ‘Maken vergelijkings- of controlebestand’ verschijnt in het scherm:


• Haal het vinkje weg bij ‘Geen specifieke verzekeraar vermelden (o.a. VIP)’
• Zet het vinkje bij ‘Geen specifieke verzekeraar vermelden (o.a. VIP)’, de button ‘Ok’ wordt nu actief
• Druk op de ‘Ok’ button
• Selecteer een plek op de lokale schrijf
• Druk op de ‘Ok’ button, het bestand wordt nu aangemaakt
• De melding ‘Uw gegevens zijn geplaast in …’ verschijnt, deze melding kan met de ‘Ok’ button worden weggeklikt

Het bestand kan nu via VIP worden ingediend bij ION.

  • No labels