Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe u rapporten (met of zonder patiëntgegevens) op kunt vragen en kunt downloaden via het VIPLive portaal.

Stap 1: Inloggen in VIP Live

Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord in VIPLive, via www.viplive.nl Mocht u toegang hebben tot meerdere praktijken, kies dan na inloggen de praktijk waarvoor u de rapporten wilt opvragen.

Stap 2: Start de beveiligde sessie

Om in de rapporten de patiëntgegevens in te kunnen zien, dient u een beveiligde sessie op te starten. Dit doet u door rechts bovenaan op het "slotje" te klikken en uw wachtwoord op te geven. Dit is hetzelfde wachtwoord als waarmee u inlogt. Hierna zal de tekst 'U heeft geen toegang tot patiëntdata' veranderen naar 'U heeft toegang tot patiëntdata'.
NB. Indien u geen toegang heeft tot patiëntgegevens, dan zult u geen "slotje" zien. Deze stap kunt u dan overslaan.

Stap 3: Naar de rapporten

Ga in het menu naar 'Inzicht' - 'Rapporten'.

  • Onder de optie 'LHV KMN Dashboard' is het LHV Basisrapport te vinden in grafische weergave in het VIP Live portal.
  • Onder de optie Zorgmanagement rapport kunt u de Correctierapporten, Nierfalen en Osteoporose rapport vinden.
  • Onder de optie NHG accreditatie rapport kunt u alle NHG indicatoren en patiëntenlijsten vinden, evenals het NHG Jaarverslag.
  • Onder de optie Ouderenrapport is het rapport Kwetsbare Ouderen te vinden.
  • Onder de optie Verantwoordingsindicatoren zijn de Achmea / Menzis GEZ rapporten te vinden, evenals de InEen Ketenzorg rapporten. 
  • Onder de optie Voor uw praktijk zijn eventuele maatwerkrapporten voor uw praktijk te vinden.
  • Onder de optie GGZ is het GGZ Basisrapport te vinden.

Afhankelijk van welke rapportages u afneemt, zult u meer of minder opties zien in het menu onder Inzicht.

Stap 4: Een rapport aanvragen

In dit voorbeeld gaan we het Kwetsbare Ouderen rapport aanvragen. De stappen die beschreven staan, gelden echter ook voor alle andere rapporten.

Stap 4.1: Een rapport voor de eerste keer aanvragen

Wanneer het rapport nog niet eerder aangevraagd is, ziet u een leeg veld met de tekst 'peildatum' en een blauwe knop 'Aanvragen'. Wanneer u het rapport wilt aanvragen, dient u een peildatum in te voeren. Voer de gewenste peildatum in, en klik op Aanvragen (zie onderstaande afbeelding). U krijgt dan de status 'Bezig' te zien.


Druk af en toe op de knop F5 om het scherm te verversen. Wanneer het rapport klaar is, ziet u dat de blauwe knop Aanvragen is veranderd naar een groene knop Downloaden.

Stap 4.2: Een rapport opnieuw aanvragen

Het kan ook voorkomen dat het rapport al is aangevraagd. Als dit is gebeurd, ziet u onderstaand scherm. Hier is te zien dat het rapport Kwetsbare Ouderen reeds is aangevraagd met peildatum 01-04-2016.

Wanneer u het rapport opnieuw wilt aanvragen, dient u een peildatum in te voeren. Dit doet u door op het potloodje te klikken. U krijgt dan de melding 'Wilt u het rapport opnieuw aanvragen?' Klik dan op OK. U kunt nu een peildatum invoeren, en op Aanvragen klikken. U krijgt dan de status 'Bezig' te zien. Druk af en toe op de knop F5 om het scherm te verversen. Wanneer het rapport klaar is, ziet u dat de blauwe knop Aanvragen is veranderd naar een groene knop Downloaden.

Stap 5: Het rapport downloaden

Wanneer een rapport aangevraagd is, krijgt u onderstaand scherm te zien, herkenbaar aan de groene knop Downloaden.

U kunt het rapport inzien door op Downloaden te klikken. Het rapport wordt direct opgeslagen op uw PC, of onderin uw scherm verschijnt een balk waar u op Opslaan kunt klikken. Sla het rapport dan eerst op, voordat u het opent.
Na opslaan van het rapport kunt u het openen in Excel.

Stap 6: Uitloggen of beveiligde sessie stoppen

Wanneer u klaar bent in VIP Live, kunt u uitloggen. De beveiligde sessie wordt dan automatisch gestopt. Dit doet u door op de knop 'afmelden' (rechts bovenaan) te klikken.


Wanneer u nog wel in VIP Live wilt werken, maar geen toegang meer nodig heeft tot patiëntgegevens, dan kunt u de beveiligde sessie stoppen. Dit doet u door op het "slotje" rechts bovenaan te klikken. Daarna zal de tekst 'U heeft toegang tot patiëntdata' veranderen naar 'U heeft geen toegang tot patiëntdata'.

  • No labels