Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Inleiding

In het rapport 'Patiëntenlijst ACP' (Advanced Care Planning) wordt inzicht gegeven in patiënten die kwetsbaar zijn of ernstig ziek. Op basis van deze patiëntenlijst kunt u patiënten oproepen voor een ACP-gesprek. Dit document beschrijft de ICPC-episodes en Vektis-codes die in het rapport worden gebruikt.

ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

A20

Gesprek levenseinde/behandelwensen

A89.01

Aanwezigheid pacemaker/interne defibrillator

N87

Ziekte van Parkinson

P70

Seniele dementie/Alzheimer

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken. 

Vektis codes

Vektis code

Omschrijving

13034

Intensieve zorg, dag

13036

Intensieve zorg, ANW

Patientenlijst:

De patiëntenlijst bevat patiënten:

  • Met een actieve A20 (Gesprek levenseinde/behandelwensen)
  • Of patiënten met een ICPC code A89.01 (Aanwezigheid pacemaker/interne defibrillator)
  • Of patiënten waarbij de verrichting 13034 of 13036 (intensieve zorg) <12mnd
  • Of patiënten met cognitieve problemen (N87 of P70)
  • Of ouder dan 85 jaar

Enkele kolommen uitgelicht:

  • In de kolom 'ICPC' wordt gekeken naar de actieve ICPC's.
  • Voor de kolom 'Datum laatste contact ICPC A20' wordt gekeken naar de laatste datum over een periode van 5 jaar waarbij de ICPC A20 is.
  • No labels