Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patiënten die de juiste ICPC codes hebben, met als hoofdbehandelaar huisarts en die geen zorgweigeraar zijn (Een overzicht van de ICPC codes per zorgstraat is te vinden in de handleidingen “Kwartaalrapport indicatoren”).  Alle patiënten die in de zorgstraten DM, CVRM, COPD of COPD ASTMA vallen, zitten ook in de oproepagenda. 

...

ZorgstraatControleControlefrequentieMeetwaarden
DMAlgemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1775, DMCB TZ

Indien controlebeleid leeg: 4x per jaar

Indien controlebeleid overig: 1x per jaar

Gewicht EN Glucose EN Systolische bloeddruk

 • Gewicht: (357, GEW AO)
 • Glucose: (372 (GLUC B NU) OF 382 (GLUC BC NU) OF 3710 (GLUP BC NU) OF 3208 (GLUC BA NU)
 • Systolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

Verplichte  indicator:

Funduscontrole

1x per 36 maanden

Funduscontrole: 2129 (FUFO FA) OF 1638 (DAFU FZ) OF 2717 (FSFU FZ) OF 1652 (DMRP FA LI) OF 1653 (DMRP FA RE) OF 2717(FSFU FZ)='geen funduscontrole meer noodzakelijk' (dan niet noodzakelijk 1x per 36 maanden)


Verplichte  indicator:

Voetonderzoek

1x per 12 maanden

Voetonderzoek: 2196 (RIVU SQ) OF 1710 (MOFV NS LI) OF 1711 (MOFV NS RE) OF 1641 (DBLO LV LI) OF 1642 (DBLO LV RE) OF 1697 (INSP LV LI) OF 1698 (INSP LV RE)


Verplichte  indicator:

eGFR

1x per 12 maanden

eGFR: 1918 (KREA O FB) OF 1919 (KREM O FB) OF 524 (KREA O MK) OF 3583 (KREC O FB)

CVRMAlgemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 2413, HVCB KZ

Indien controlebeid leeg of overig: 1x per jaar

Rookgedrag, Bewegen en Systolische bloeddruk (2 van de 3 meetwaarden moeten gemeten zijn)

 • Rookgedrag: 1739 (ROOK AQ) 
 • Bewegen: 3239 (NNGB AQ) OF 3958 (BWRL AQ)
 • Systolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

Verplichte  indicator:

Rookgedrag

1x per 10 maandenRookgedrag: 1739 (ROOK AQ)

Verplichte  indicator:

Bloeddruk

1x per 10 maandenSystolische bloeddruk: 1744 (RRSY KA) OF 2055 (RRSY KA MH) OF 3326 (RRS7 KA MH) OF 2659 (RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)

Verplichte  indicator:

LDL

1x per 5 jaarLDL: 542 (LDL B) OF 2683 (LDLD B) OF 3854, (LDL B PO) OF 3826, (NHDL B)
COPDAlgemene controle

Afhankelijk van controlebeleid: 1785, COCB RZ

Indien controlebeleid  leeg of overig: 1x per jaar

CCQ: 2402 (CCQT RQ)
ASTMAACQ6, ACQ7, ACQ, ACT1x per jaar

1 van de 4 meetwaarden moet geregistreerd zijn in het afgelopen jaar:

 • 3343 ACQ6 RQ  OF
 • 3344 ACQ7 RQ OF
 • 2762 ACQT RQ  OF
 • 3555 ACT RQ 

Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

...