Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Selecteer de selectie bv ‘VIP Uitspoel’ en klik op rechtermuisknop en kies voor ‘Download Resultaat’

Vul de bestandsgegevens als volgt in

Open Bestandstype en kies voor                            Door Karakter Gescheiden
Scheidingsteken                                                     Eigen scheidingsteken
Eigen scheidingsteken                                           , (komma)
Scheiding decimalen                                              . (punt)
Opslaan in                                                              Kies zelf gekozen directory

En klik op OK

Het bestand wordt gedownload.