Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om dit bestand een patiëntenbestand aan te maken in TetraHIS voert u de volgende stappen uit:

  • Gebruik Typ in de commandoregel [zie hoe] om het commando EXPVZ31 uit te voeren.: EXPVZ31 met vervolgens toetsencombinatie “TAB” – “Enter”;
  • Selecteer de arts(en) waarvoor de patiënten moeten worden geëxporteerd. (Het is niet mogelijk om meerdere zorgverleners in één bestand op te nemen)Druk op 'Maak bestandgeëxporteerd dienen te worden in een bestand;
  • Klik op “Maak bestand”;
  • Selecteer de goede locatie, bijvoorbeeld Bureaublad.Voer : “Bureaublad”;
  • Geef het patiëntenbestand een naam van het bestand in, bijvoorbeeld JANSEN.VZ31 voor Dr. Jansen.: “Patiëntenbestand Jansen 01-01- 2017.VZ31”(belangrijk is om “.vz31” achter het bestand te zetten);
  • Druk op Opslaan.
  • Het bestand patiëntenbestand staat nu opgeslagen op de geselecteerde locatie . Met bijvoorbeeld Outlook kunt u deze versturenop uw computer.

 

Indien van toepassing (bijvoorbeeld voor de Declaratieservice):

Het patiëntenbestand kan nu worden verzonden naar Calculus via e-mail of bestandsoverdracht op VIPLive. Bestandoverdracht is een beveiligde omgeving.
Bestandoverdracht werkt als volgt: u logt in op VIPLive en rechtsboven ziet u de naam van de huisartsenpraktijk staan.
Wanneer u op deze tekst klikt opent een nieuw venster en ziet u “bestandsoverdracht” staan.
Hier kunt u het patiëntenbestand uploaden en hoeven de patiëntgegevens niet over het web verstuurd te worden.