Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Uitspoelen bestand voor ION via

...

VIP


• Ga naar ‘Financieel’ links in het scherm
• Kies voor ‘Financieel’ in de menubalk
• Kies voor ‘Controle verzekeringsrecht’
• ‘Bestandsvergelijking’
• ‘Maken bestand’

...