Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aanmaken vz31 bestand in MIRA

...

Patiëntenbestand aanmaken Mira

Na het  inloggen in MIRA gaat u naar

...

“Stamgegevens”. In het uitrolmenu kiest u

...

“Praktijken”.

Onder

...

“Zoekresultaat” ziet u uw praktijk (indien meerdere praktijken 1x klikken op eigen praktijk)

...

In het menu links kiest u

...

“VIP” .

Onder

...

“Selectie arts code” kiest u uw eigen inlogcode

...

( of alle ) en dan “Opslaan”.

U ziet nu een bericht dat batch

...

(nummer) wordt aangemaakt

 

Vanuit het hoofdmenu kiest u Systeembeheer “Systeembeheer” en vervolgens Batchprocessen“Batchprocessen”.

Onder het genoemde batchnummer ziet u de VIPselectie, datum, tijd en de status (100% voltooid) Na 1x klikken op dit batchnummer ziet u op regel 2 in de onderste helft van uw scherm een melding, waaruit blijkt waar u het patiëntenbestand (vz31) met de VIPselectie kunt vinden : Mirasrc, dan het nummer van uw organisatie, Extract Bijv: E: \Data\Mirasrc\Org4\Extract\VIP5.ASC Let op: Op uw systeem kan dat een andere bestandsnaam zijn.

...

U gaat naar het menu <praktijk -> Mira-inlezen patiëntenbestand> en Kies Patientenbestand.
Hier vindt u via "Bureaublad", "Deze computer" , "Mirasrc" in de betreffende Org onder Extract het VIP5.ASC bestand

...

Het scherm Maken vergelijking- of controlebestand verschijnt in het scherm:

Image Removed

 

  • Haal het vinkje weg bij ‘Geen specifieke verzekeraar vermelden (o.a. VIP)’. 
  • Zet het vinkje bij ‘Geen specifieke verzekeraar vermelden (o.a. VIP)’, de button ‘Ok’ wordt nu actief.
  • Druk op de ‘Ok’ button
  • Selecteer een plek op de lokale schrijf
  • Druk op de ‘Ok’ button, het bestand wordt nu aangemaakt 
  • De melding ‘Uw gegevens zijn geplaatst in …’ verschijnt, deze melding kan met de ‘Ok’ button worden weggeklikt 

Het zojuist aangemaakte en opgeslagen bestand kunt u in VIPLive uploaden

Het bestand zal na het uitspoelen in de (e-zorg)mail terecht komen.


Wanneer het email-adres nog niet is ingevuld, kunt u dit op de volgende manier instellen:

 

MIRA: Stamgegevens - Praktijken het mailadres tbv extracties invult, zullen de bestanden welke aangemaakt worden door een extractie gemaild worden naar het ingevulde mailadres.

Dit is de enige manier om over de extractie bestanden te kunnen beschikken.