Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uploaden van het MT940 bestand in VIPLive:Upload

Indien u gebruik maakt van onze Declaratie Service kunt u uw MT940 bestand via “bestandsoverdracht” versturen, dit werkt als volgt;

U logt in op uw VIPLive-omgeving waar u rechts bovenin de blauwe balk “bestandsoverdracht” ziet staan. Wanneer u hierop klikt opent een nieuw scherm
waar u desgewenst bestand kunt uploaden en het tekstveld dient in te vullen (bijvoorbeeld voor wie het bestand is) en te uploaden.

Op deze manier wordt het bestand via onze beveiligde omgeving verzonden en hoeft het niet over het webvia de e-mail.