Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  • Download de overeenkomst.
  • Als u dit heeft gedaan, kunt u ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ aanvinken. 
  • Een overeenkomst kan ook onderdelen bevatten waarvoor u de overeenkomst wilt ondertekenen. In geval van de Calculus verwerkersovereenkomst kunt u bijvoorbeeld aanvinken waarop de overeenkomst van toepassing is. U moet minimaal één onderdeel aanvinken.
  • Vink ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ aan.
  • Klik vervolgens op opslaan. Na opslaan is de ondertekening voltooid.

Uitleg over de verwerkingsdoelen, d.w.z. waarvoor Calculus uw gegevens verwerkt

 • Declaratieproces zelf declareren met behulp van VIPLive
  U gebruikt VIPLive voor het declareren van de verrichtingen en inschrijvingen van uw praktijk en u bestuurt dat declaratieproces zelf
 • Declaratieservice
  U gebruikt VIPLive voor het declareren van de verrichten en inschrijvingen van uw praktijk en houdt het overzicht maar iemand van Calculus voert dat proces voor u uit en rapporteert aan u
 • Declaratieservice Quickscan
  Calculus voert een eenmalige controle uit op uw declaratieproces over een bepaalde periode in het verleden
 • Administratieservice en IB aangifte
  Calculus doet uw administratie, boekhouding, jaarrekening en/of persoonlijke IB aangifte
 • Virtueel KIS; samenwerken in de zorggroep rondom het HIS
  U maakt via uw zorggroep gebruik van het virtuele Keten Informatie Systeem van Calculus dat het proces van declareren, samenwerken en rapporteren ondersteunt dat de zorggroep nodig heeft om aan haar verplichting richting de zorgverzekeraar te voldoen inzake de ketenzorg
 • Declareren voor de zorggroep of GEZ groep of POHGGZ groep
  Calculus voert het declaratieproces voor uw zorggroep uit voor de DBC’s, POH-GGZ of GEZ en heeft daarvoor uw gegevens nodig
 • Inzicht in de praktijk, financiële en zorgmanagementrapporten en benchmarking t.b.v de verantwoordelijke
  Deze optie in VIPLive biedt u de mogelijkheid om diverse rapportages te gebruiken in uw dagelijkse zorg (bv oproeplijsten, controle lijsten detailpopulaties en praktijkorganisatie (bv declaratierapportages, NPA rapportages). Gegevens uit uw HIS en/of declaratieproces en boekhouding worden hierbij vertaald naar rapportages. De optie inzicht is gekoppeld aan het declaratieproces en het virtuele KIS maar voor de duidelijkheid specificeren we dit als apart doel
 • Inzage in Parnassia Groep portaal
  U kunt via de patiëntenkaart inzicht krijgen in de status van de patiënt bij Parnassia Groep, een verwijzing doen, E-Health aanvragen. Hiervoor worden de gegevens van de betreffende patiënt verwerkt.
 • Data doorlevering aan onderzoeksinstituten
  U levert uw data door aan een universiteit ten behoeve van academisch onderzoek. Met hen heeft u een overeenkomst gesloten waarbij wij uw gegevens namens u aan hen doorsturen. U kunt controleren of u dit doet door op uw naam in het portaal te klikken en dan op onderzoeksdata te klikken. Als daar een universiteit staat, heeft u zich daarvoor aangemeld.
 • SBOH AIOS dashboard
  U heeft een huisarts in opleiding en u maakt gebruik van het dashboard onder inzicht om de voortgang van de opleiding te kunnen bespreken.  Deze optie wordt u geboden door de SBOH maar uw gegevens worden verwerkt.
 • Afstemmen van zorg rondom een patiënt met andere zorgverleners, mantelzorgers en de patiënt zelf
  U maakt gebruik van de patientkaart en/of de app om te kunnen communiceren met en over een patiënt. Hiervoor worden op dat moment persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt vaak in combinatie met het virtuele KIS gebruikt maar voor de duidelijkheid hebben we hem hier apart als doel opgenomen.