Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Klik linksboven rechts boven op de oranje knop, Declaraties indienen. Daarna kunt u op, Bestanden uploaden klikken.


Declareren1.pngImage RemovedImage Added


U bladert naar de map op uw computer waar uw HIS de declaratiebestanden heeft opgeslagen die u normaal inleest in het VIP Classic programma of upload via VeCoZo.


Declareren2.pngImage RemovedHierna verschijnen ze in uw declaratieoverzicht.


Declareren3.pngImage RemovedImage Added

 

VIPLive zal deze bestanden dezelfde nacht automatisch voor u indienen bij VeCoZo.