Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

U kunt met alle browsers op VIPLive inloggen. Let op: als u kunt niet inloggen met Internet Explorer gebruikt, moet het versie 9 of hoger zijn.


Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in (deze ontvangt u per mail zodra uw VIPLive account aangemaakt is). Daarna word er om een authenticatiecode gevraagd, deze ontvangt u per sms op het door u opgegeven 06-nummer:

...