Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

View file
namePatientflyer-installeren-en-activeren-app.pdf
height250


2. VIP webportaal activeren en metingen invullen op de VIP app (meegeven na consult)

View file
namePatientflyer-installeren-portaal-metingen-doorgeven.pdf
height250

...