Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Inleiding

Calculus verzorgt de rapportage Atriumfibrilleren gebaseerd op het rapport Atriumfibrilleren waarin patiënten met een actieve episode Atriumfibrilleren (K78) inzichtelijk worden gemaakt. Dit rapport is een hulpmiddel om de behandeling van atriumfibrilleren optimaal uit te voeren volgens de huidige richtlijnen.
Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren. De teller en noemer is per indicator vermeld, evenals de codes.

...