Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In dit voorbeeld gaan we het Kwetsbare Ouderen rapport Ouderenrapport aanvragen. De stappen die beschreven staan, gelden echter ook voor alle andere rapporten.

...

Wanneer het rapport nog niet eerder aangevraagd is, ziet u een leeg veld met de tekst 'peildatum' en een blauwe knop 'Aanvragen'. Wanneer u het rapport wilt aanvragen, dient u een peildatum in te voeren. klikt u op het vierkantje, zie onderstaande afbeelding. 

Image Added

Voer de gewenste peildatum in, en klik op Aanvragen 1 rapport genereren (zie onderstaande afbeelding). U krijgt dan de De status wordt 'Bezigbezig met aanvragen' te zien.
Image RemovedImage Added


Druk af en toe op de knop F5 om het scherm te verversen. Wanneer het rapport klaar is, ziet u dat de blauwe knop Aanvragen 'bezig met aanvragen' is veranderd naar een groene knop DownloadenDownload rapport.
Image RemovedImage Added

Stap 4.2: Een rapport opnieuw aanvragen

Het kan ook voorkomen dat het rapport al is aangevraagd. Als dit is gebeurd, ziet u onderstaand scherm. Hier is te zien dat het rapport Kwetsbare Ouderen Ouderenrapport reeds is aangevraagd met peildatum 01-0407-20162018.Image Removed

 Image Added
Wanneer u het rapport opnieuw wilt aanvragen, dient u een peildatum in te voeren. Dit doet u door op het potloodje te klikken. U krijgt dan de melding 'Wilt u het rapport opnieuw aanvragen?' Klik dan op OK. U kunt nu een peildatum invoeren, en op Aanvragen klikkenvierkantje te klikken, en volgt dezelfde stappen als bij het aanvragen van een rapport (stap 4.1) U voegt een nieuwe peildatum in en kiest voor 1 rapport genereren. U krijgt dan de status 'Bezigbezig met aanvragen' te zien. Druk af en toe op de knop F5 om het scherm te verversen. Wanneer het rapport klaar is, ziet u dat de blauwe knop Aanvragen 'bezig met aanvragen' is veranderd naar een groene knop Downloaden'download rapport'.

Stap 5: Het rapport downloaden

Wanneer een rapport aangevraagd is, krijgt u onderstaand scherm te zien, herkenbaar aan de groene Download rapport knop Downloaden.
Image RemovedImage Added
U kunt het rapport inzien door op Downloaden te klikken. Het rapport wordt direct opgeslagen op uw PC, of onderin uw scherm verschijnt een balk waar u op Opslaan kunt klikken. Sla het rapport dan eerst op, voordat u het opent.
Na opslaan van het rapport kunt u het openen in Excel.

...