Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Op de startpagina van het rapport vindt u de tabel stadiëring van chronische nierschade op basis van eGFR, albumine-creatinineratio (lab) en risicocat. door nierschade (RCNS) en daaraan gekoppelde risicoschatting op cardiovasculaire schade, progressie van nierschade en mortaliteit. Vanuit dit tabblad kunt u verder klikken naar de gewenste patiëntenlijst.

NB 1. Het landelijk gemiddelde percentage met patiënten met een mild (geel), matig (oranje) of sterk verhoogd (rood) risico HVZ op basis van CNS is 12%. Als uw praktijk hier ver onder zit (aantallen geel + oranje + rood * 100 / praktijkpopulatie), dan heeft uw praktijk mogelijk niet voldoende patiënten in beeld. Wij verwijzen u in dit geval naar het blokje "Screenen nierfunctie nodig" wat u kan helpen om patiënten met CNS op te sporen.

NB 2. De cijfers per kleur in de RCNS-tabel zijn geen optelsom van de cijfers in diezelfde kleur in de eGFR/albuminurie-tabel. Voor de RCNS-tabel wordt gekeken naar de meest recente uitslag van het lab óf de RCNS meetwaarde. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat patiënten o.b.v. de lab-uitslag een sterk verhoogd risico (rood) hebben, maar o.b.v. RCNS een matig verhoogd risico (oranje) hebben. Als de RCNS-uitslag dan de meest recente uitslag is, zal de betreffende patiënt in de oranje categorie weergegeven worden.

In de tabel hieronder vindt u de definities terug per patiëntenlijst.

...