Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KolomnaamDefinitieCodes
patient_id

patientnummer

bsn

aanschrijfnaam

samengestelde_naam

straatnaam

huisnummer

huisnummer_toevoeging

postcode

woonplaats

achterstandswijkPt wonend in achterstandswijk (ja/nee)HIS codes 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108.
inschrijfdatumInschrijfdatum in de praktijk
naam_zorgverzekeraar

uzovinummer

huisartsHuisarts van inschrijving
geboortedatum

leeftijd

leeftijdscategorieLeeftijd verdeeld in groepen van 5 jaar
geslacht

burgerlijke_status

episodes_actief_ooitAlle episodes van pt, die op peildatum nog actief zijn
deelpopulatieDeelpopulatie waar pt in valtZie tabel Definities deelpopulaties
kwetsbare_patientPt of omgeving kwetsbaar (life event, gezinslid met hoge zorgconsumptie, gezinslid chronisch of psychisch ziek, mantelzorger)


zelf_kwetsbaarPt zelf kwetsbaar (life event)
omgeving_kwetsbaarPt woont in kwetsbare omgeving (gezinslid met hoge zorgconsumptie, gezinslid chronisch of psychisch ziek, mantelzorger)
life_eventPt heeft life event gehad
aantal_gezinsledenAantal ptn in woonverbandAlle ptn op hetzelfde adres (postcode-huisnummer-huisnummertoevoeging combinatie)
gezinslid_hoge_zorgconsumptie_20_of_meerPt in woonverband met ≥20 contacten <12mnd
aantal_contacten_gezinslid_afgelopen_jaarSom van aantal contacten alle ptn in woonverband
gezinslid_chronisch_ziekPt in woonverband met chronische aandoeningZie tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_chronisch_zieke_gezinsledenAantal ptn in woonverbvand met chronische aandoening
gezinslid_psychisch_ziekPt in woonverband met psychische aandoeningZie tabel Psychische aandoening gezinslid ICPC codes
aantal_psychisch_zieke_gezinsledenAantal ptn in woonverbvand met psychische aandoening
gezinslid_overleden_afgelopen_jaarPt in woonverband overleden <12mndUitschrijfdatum <12mnd en uitschrijfreden = O
mantelzorgerPt is zelf mantelzorger2848, BLMZ AQ
aantal_verschillende_medicatie_afgelopen_jaarAantal verschillende medicatievoorschriften <12mnd
aantal_dagen_met_contact_afgelopen_jaarAantal dagen waarop contact geweest is <12mnd
aantal_dagen_met_contact_2jaar_tot_1jaarAantal dagen waarop contact geweest is <24mnd tot <12mnd
aantal_dagen_met_contact_3jaar_tot_2jaarAantal dagen waarop contact geweest is <36mnd tot <24mnd
gem_aantal_deelcontacten_afgelopen_jaarGemiddeld aantal deelcontacten bij een contact <12mnd
aantal_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd
aantal_contacten_2jaar_tot_1jaarAantal contacten <24mnd tot <12mnd
aantal_contacten_3jaar_tot_2jaarAantal contacten <36mnd tot <24mnd
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekAantal contacten <12mnd op week-dag
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_cAantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Consult
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_vAantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Visite
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_tAantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Tel. consult
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_eAantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Email consult
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekendAantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_cAantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Consult
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_vAantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Visite
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_tAantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Tel. consult
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_eAantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Email consult
laatste_contact_datum_ooitDatum van laatste contact
aantal_basis_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin basiszorg verleend isContact met ICPC code NIET in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_psychosociaal_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin psychosociale basiszorg verleend isZie tabel Psychoscociaal ICPC codes
aantal_lichamelijke_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin lichamelijke basiszorg verleend isContact met ICPC code NIET in tabel Chronische patient ICPC codes en NIET in tabel Psychoscociaal ICPC codes
aantal_chronische_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin chronische zorg verleend isZie tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_hvz_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin HVZ zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_dm_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin DM zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_luchtwegen_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin luchtwegen zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_maligniteit_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin maligniteit zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_psychiatrisch_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin psychiatrische zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_aangeboren_afwijking_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin aangeboren afwijking zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_overig_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin overig chronische zorg verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
laatste_contact_langer_1_jaar_geledenLaatste contact langer dan 1 jaar geleden
laatste_contact_langer_3_jaar_geledenLaatste contact langer dan 3 jaar geleden
inschrijfdatum_afgelopen_jaar_geen_contactPt met inschrijfdatum <12mnd, maar geen contact <12mnd
gezondheidsrisicoPt met fysiek gezondheidsrisico
genetische_aanlegPt met genetische aanleg voor chronische ziekte
laatste_rrsyLaatste bloeddruk1744, RRSY KA > 140 OF 2055, RRSY KA MH > 140
laatste_rrsy_laatste_ddDatum laatste bloeddruk
laatste_chol_hdl_ratioLaatste cholesterol HDL ratio181, CHHD B MI > 5.0 OF (192, CHOL B MT / 446, HDL B)
laatste_chol_hdl_ratio_laatste_ddDatum laatste cholesterol HDL ratio
bmiLaatste BMI1272, QUET AO > 30 OF (BMI o.b.v. 357, GEW AO en 560 LNGP AO)
bmi_laatste_ddDatum laatste BMI
rook_aqLaatste rookstatus1739, ROOK AQ
rook_aq_laatste_ddDatum laatste rookstatus
lichamelijk_inactiefPt lichamelijk inactief (ja/nee)3239, NNGB AQ, antw. ('minder dan norm' OF 'inactief') OF 1705, LIBW AQ, antw. ('minder dan adl' OF 'ADL' of 'meer dan ADL') nngb_aqOF 3958, BWRL AQ, antw. 'minder dan richtlijn'
laatste_lichaamsbewegingLaatste Nedelandse Norm Gezond Bewegen3239, NNGB AQ OF 3958, BWRL AQ
nngblaatste_aqlichaamsbeweging_laatste_ddDatum laatste Nedelandse Norm Gezond Bewegen
alcoholgebruikAlcoholgebruik (ja/nee)1591, ALCO PQ > 2 OF 2423, 5SHT PQ, antw. 2,5
alco_pqLaatste alcoholgebruik1591, ALCO PQ
alco_pq_laatste_ddDatum laatste alcoholgebruik
fivesht_pqLaatste FiveShot2423, 5SHT PQ
fivesht_pq_laatste_ddDatum laatste FiveShot
drug_aqLaatste drugsgebruik3022, DRUG AQ
drug_aq_laatste_ddDatum laatste drugsgebruik
dm2_naaste_familieDM type 2 in naaste familie1648, DMFM TQ
hvz_naaste_familieHVZ in naaste familie
longaandoening_naaste_familieLongaandoeningen in naaste familie2131, HVZF KQ OF 3238, HF65 KQ
coloncarcinoom_naaste_familieColoncarcinoom in naaste familie2869, CCFM DQ
ovariumcarcinoom_naaste_familieOvariumcarcinoom in naaste familie2868, OCFM XQ
chronische_episodesChronische aandoeningenZie tabel Chronische patient ICPC codes
soort_chronische_aandoeningSoort chronische aandoeningZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
hvzPt heeft actieve HVZ epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
luchtwegenPt heeft actieve luchtweg epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
dmPt heeft actieve DM epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
maligniteitPt heeft actieve maligniteit epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aangeboren_afwijkingPt heeft actieve aangeboren afwijking (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
psychiatrischPt heeft actieve psychiatrische epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
overigPt heeft actieve overige chronische epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
hoofdbehandelaar_dmHoofdbehandelaar diabetes2206, DMHB TZ
hoofdbehandelaar_copdHoofdbehandelaar COPD2407, COHB RZ
hoofdbehandelaar_astmaHoofdbehandelaar Astma2406, ASHB RZ
hoofdbehandelaar_cvrmHoofdbehandelaar CVRM2815, CVHB KZ
hoofdbehandelaar_ggzHoofdbehandelaar GGZ2714, GZHB PZ
zorgweigeraar_dmZorgweigeraar DM1789, DMRZ of 1775, DMCB TZ, antw. 55/500
zorgweigeraar_copdZorgweigeraar COPD1818, CORZ RZ of 1785, COCB RZ , antw. 55/500
zorgweigeraar_astmaZorgweigeraar Astma1788, ASRZ of 1776, ASCB RZ, antw. 55/500
zorgweigeraar_cvrmZorgweigeraar CVRM2414, HVRZ KZ of 2413, HVCB KZ, antw. 55/500
zorgweigeraar_ggzZorgweigeraar GGZ3476, GGRZ PZ of 3475, GGCB PZ, antw. 55/500

...