Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Het rapport ‘Contacten per ICPC’ geeft binnen een bepaalde periode inzicht hoe vaak er een contact is geweest bij een patiënt en wat voor soort contact het is geweest. Het rapport bestaat uit twee tabbladen:

...

Kolom

Definitie

Contact ICPC

Is de ICPC in de journaalregel, ICPC in het journaal, episode ICPC of ICPC

Table of Contents

Hoe kunt u met het rapport gebruiken

...