Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Stap 1 Commando uitvoeren in TetraHis

Voer in de Commando-balk in TetraHis de tekst 'stuurextractie' in. De Commando-balk is een witte balk die helemaal onderin uw scherm te vinden is.
Image Removed

Stap 2 Uitspoel versturen vanuit TetraHis

Er opent zich een nieuw scherm. Vink hierin 'Vrijgeven' aan en klik vervolgens op de knop 'Proigia-uitspoel naar Calculus'.
Image Removed
Na ongeveer 20 minuten is de extractie gemaakt en wordt de uitspoel verstuurd. Bovenstaand scherm zal dan de melding 'Klaar' geven. De uitspoel zal vervolgens verwerkt worden in VIPLive. Wanneer de verwerking gereed is, kunt u de rapportages in VIPLive aanvragen.

 

NB. Als u tijdens het maken van de extractie verder wilt werken in TetraHis, dan dient u TetraHis opnieuw op te starten in een nieuw scherm. U kunt namelijk niet verder werken in hetzelfde scherm waar de extractie wordt gemaakt.TetraHis zet de HIS extractie automatisch iedere maand klaar, en stuurt deze naar VIPLive. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.

Om gebruik te maken van deze automatische extractiemethode, heeft TetraHis een ondertekende toestemmingsverklaring van u nodig. Mocht u deze niet ontvangen of getekend hebben, neem dan contact op met Calculus: 088 528 1020