Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Open de folder waar de XML files zijn opgeslagen. Selecteer alle XML-files (CTRL+A) en klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden. Kies de optie "Kopiëren naar" en vervolgens "Gecomprimeerde (gezipte) map" (zie screenshot volgende pagina).
De bestanden worden gekopieerd naar een zip file in dezelfde folder (let op: het kan soms enige minuten duren tot het kopiëren en comprimeren begint). Het comprimeren (het aanmaken van de zip file) kan tussen de 10 en 30 minuten duren, afhankelijk van het aantal XML files en de snelheid en belasting van uw computer. Nadat de zip file is aangemaakt, kunt u de file nog een duidelijke naam geven (bijv. "export_praktijknaam_datum").

*Als u bovenstaande niet werkt kunt u het zip bestand maken door gebruik te maken van het (gratis) programma 7Zip. Download deze hier: https://www.7-zip.org/download.html.

Selecteer alle bestanden, klik op de rechtermuisknop en kies bij ''7-Zip'' te klikken en dan te kiezen voor de optie ''Toevoegen aan Extractie Data.zip'' (zie screenshot). 

Image Added

De bestanden worden gekopieerd naar een zip file in dezelfde folder (let op: het kan soms enige minuten duren tot het kopiëren en comprimeren begint). Het comprimeren (het aanmaken van de zip file) kan tussen de 10 en 30 minuten duren, afhankelijk van het aantal XML files en de snelheid en belasting van uw computer. Nadat de zip file is aangemaakt, kunt u de file nog een duidelijke naam geven (bijv. "export_praktijknaam_datum").

Image RemovedIndien u niet de keuze heeft om voor 7-ZIP te kiezen met de rechtermuisknop en u heeft het programma wel geïnstalleerd, dan kunt u het alsnog ZIP-pen door het 7-ZIP programma te openen, naar de map te gaan waar de bestanden staan. Selecteer vervolgens alle bestanden (m.b.v. CTRL + A) en klik op Toevoegen. 

Image Added

Er verschijnt een scherm, waarbij de instellingen als volgt behoren te zijn:
Image Added

U kunt de bestandsnaam aanpassen in het veld Archief (bijv. "export_praktijknaam_datum").

Klik op OK om het inpakken te starten. Stap 9: Verwijderen losse files

...