Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents

Aanvragen van financiële rapporten

In het bundeloverzicht kunt u verschillende overzichten en bestanden downloaden:Image Removed

...

Zodra u deze overzichten aanklikt, worden deze gedownload beschikbaar gesteld onder het kopje Downloaden rapportages:Image Removed‘inzicht’- Financiële rapporten

...

Hier komen de rapportages klaar te staan en blijven ze 5 dagen voor u beschikbaar, later kunt u ze natuurlijk altijd opnieuw nog een keer opvragen. Image Removed

...

...

Verschillende rapporten:

Overzicht

...

Is een .xls excel overzicht per kwartaal waarin per praktijk staat vermeld hoeveel patiënten zijn ingelezen, gedeclareerd, afgehandeld, afgekeurd en welk bedrag is gedeclareerd, goedgekeurd en eventueel is betaald aan de praktijk.

...

 

...

Patiëntenrapport

Is een .xls excel overzicht per kwartaal waarin alle patiënten staan vermeld die in een kwartaal gedeclareerd zijn over eventueel meerdere bundels. Hierin is ook te zien of de regel van de patiënt is toegezegd of afgekeurd door de zorgverzekeraar.

...

Facturen

...

Deze bestanden kunt u downloaden en importeren in uw boekhoudpakket. Als u gebruik maakt van het boekhoudpakket Twinfield, gaat dit automatisch. (mits u dit heeft ingevuld onder Voorkeuren) 

Betalingsopdrachten:

Deze bestanden kunt u downloaden en inlezen bij uw bank voor de uitbetalingen aan de aangesloten huisartsen. (mits het tarief huisarts is gevuld onder uitbetalingen en bankrekeningnummers bij onderliggende zorgaanbieders met koppeling van zorgactiviteit)