Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Als de huisartsen hun extracties inleveren via hun eigen VIPLive account, kunt u dit zien bij het verzamelpunt:

Image Added

Als u op details klikt, kunt u zien welke huisartsen er nog niet aangeleverd hebben:

Image Added

Zodra er nieuwe extracties door praktijken zijn aangeleverd, verschijnt de optie "bundelen".

Door op de knop bundelen te drukken, maakt u de declaraties aan:

Image Added