Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Onderaan het overzicht van de zorgaanbieders kunt u ook kiezen voor de knop nieuwe zorgaanbieder. U krijgt dan onderstaand scherm, hier kunt u de gegevens van de huisarts invoeren en op opslaan drukken. 

Image Added

Het rekeningnummer is slechts van belang als u gebruik maakt van de optie "uitbetalingen".