Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

We beginnen de eerste keer bij beheer om de noodzakelijke instellingen in te voeren

 

Voorkeuren:

Als u onder beheer naar voorkeuren gaat krijgt u het volgende scherm:

...