Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Een controlefrequentie van 1x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 12 maanden geleden op controle mag zijn geweest. Als de controle in dit geval langer geleden is dan 12 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. 
Om te bepalen wanneer een patiënt moet worden opgeroepen, wordt er per zorgstraat gekeken naar de laatste uitslag van meerdere meetwaarden (zie tabel). Voor alle zorgstraten geldt dat er gekeken wordt naar het ontbreken van tenminste één van de volgende vier indicatoren binnen het termijn van de controlefrequentie. 
De laatste datum van deze meetwaarden vergeleken met de controlefrequentie. Is een van de data langer geleden dan de controlefrequentie vereist of ontbreekt de meetwaarde, dan krijgt deze patiënt een roodgekleurde ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen’. De datum van de laatste uitslag van deze meetwaarden wordt getoond in de kolom ‘Laatste datum controle DM/COPD/ASTMA/CVRM/AF’.


Zorgstraat

Controle

Controlefrequentie

Meetwaarden

DM

Algemene Controle

1x per jaar 
Tenzij het controlebeleid (1775, DMCB TZ) 1x per twee jaar staat

Systolische bloeddruk (1744

,

(RRSY KA

of

) OF 2055

,

(RRSY KA MH

of 2668, RRDS

) OF 3326 (RRS7 KA MH

of

) OF 2659

,

(RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA) EN

eGFR (1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC O FB) EN

HbA1c (2816, HBA CB of 3266, HBAP B of 3754, HBAP B PO) EN

Rookgedrag (1739, ROOK AQ)

COPD

Algemene Controle

1x per jaar 
Tenzij het controlebeleid (1785, COCB RZ) 1x per twee jaar staat:

Gewicht (357, GEW AO) EN

Rookgedrag (1739, ROOK AQ) EN

Inhalatietechniek (1608, ASIT RQ) EN

Gemiddelde score CCQ (2402, CCQT RQ).

ASTMAAlgemene Controle

1x per jaar
Tenzij het controlebeleid (1776, ASCB KZ) 1x per twee jaar staat:

Score astma control questionnaire (ACQ) (2762, ACQT RQ) EN 

Gewicht (357, GEW AO) EN

Inhalatietechniek (1608, ASIT RQ) EN

Rookgedrag (1739, ROOK AQ)

CVRM

Algemene Controle

1x per jaar 
Tenzij het controlebeleid (2413, HVCB KZ) 1x per twee jaar staat:

Systolische bloeddruk (1744

,

(RRSY KA

of

) OF 2055

,

(RRSY KA MH

of 2668, RRDS

) OF 3326 (RRS7 KA MH

of

) OF 2659

,

(RRGS KA MH) OF 3336 (RR3S KA)) EN

Rookgedrag (1739, ROOK AQ) EN

eGFR (1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC O FB) EN

Gewicht (357, GEW AO)


Waar is de oproepagenda te vinden in VIPLive?

...