Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om te bepalen of een patiënt een leeg dossiers heeft, wordt per zorgstraat gekeken naar InEen meetwaarden (zie onderstaande tabel). Er wordt naar de laatste datum van de meetwaarden gekeken. Is deze bij alle meetwaarden langer dan 12 maanden geleden geregistreerd, dan krijgt de patiënt een ‘nee’ in de kolom ‘Meetwaarden [zorgstraat] geregistreerd’. Is één van de meetwaarden wel binnen een termijn van 12 maanden geregistreerd, dan krijgt de patiënt een ‘ja’ in de kolom ‘Meetwaarden [zorgstraat] geregistreerd’.

ZorgstraatMeetwaarden
DM

·        LDL: (542, LDL B of 2683, LDLD B) OF
·        eGFR: (

1918

524, KREA O

FB of

MK of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB

of 524

of 3907,

KREA O MK of 3583, KREC

EGFC O FB of  3908, EGCC O FB) OF
·        Albumine: (38 ALB U of 40 ALBK U MI) OF
·        Rookgedrag: (1739, ROOK AQ) OF
·        Fundus: (1638, DAFU FZ of 2129, FUFO FA of 1652, DMRP FA LI of 1653, DMRP FA RE of 2717, FSFU FZ of 3923, DMR7 FA LI of 3924, DMR7 FA RE) OF
·        Voetonderzoek: (2196, RIVU SQ of 3609, ZPVU SQ)

COPD·        Inhalatietechniek: (1608, ASIT RQ), alléén bij gebruik van inhalatiemedicatie OF
·        Functioneren: (2210, MRCD RQ of 2402, CCQT RQ) OF
·        Mate van beweging: (3239, NNGB AQ) OF
·        Rookgedrag: (1739, ROOK AQ)
Astma·        Inhalatietechniek: (1608, ASIT RQ), alléén bij gebruik van inhalatiemedicatie OF
·        Functioneren/mate van astmacontrole: (2762, ACQT RQ of 3602, ACQK RQ of 3555, ACT RQ, 3608, ASOC RQ of 4025 ASCO RQ) OF
·        Rookgedrag: (1739, ROOK AQ)
HVZ·        Systolische bloeddruk: (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 2659, RRGS KA MH of 3336, RR3S KA) OF
·        LDL: (542, LDL B of 2683, LDLD B) OF
·        Rookgedrag: (1739, ROOK AQ) OF
·        eGFR: (1918524, KREA O FB of MK of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of  3908, EGCC O FB) OF
·        Mate van beweging: (3239, NNGB AQ OF 3958 BWRL AQ)
VVR·        Systolische bloeddruk: (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 2659, RRGS KA MH of 3336, RR3S KA) OF
·        LDL: (542, LDL B of 2683, LDLD B) OF
·        Rookgedrag: (1739, ROOK AQ) OF
·        eGFR: (1918524, KREA O FB of MK of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of  3908, EGCC O FB) OF
·        Mate van beweging: (3239, NNGB AQ OF 3958 BWRL AQ)

...