Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Procesindicator
Labcode
Uitkomstindicator(en)
Individueel zorgplan (IZP)3882 IZP AZ
MDO3982 DMDO AZ
Medicatiebeoordeling4021 MBO AZ
eGFR524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

Verdeling eGFR

 • < 30 
 • 30-60
 • >60
 • Ongeldige uitslag
GFI2793 GFIT AQ B

Verdeling GFI

 • ≤4
 • ≥4
 • Ongeldige uitslag
Diastolische bloeddruk

1740, RRDI KA of

2056, RRDI KA MH of

2669, RRDD KA MH of

3327 RRD7 KA MH of

3337 RR3D_KA

Verdeling diastolische bloeddruk

 • ≤90
 • >90
 • Ongeldige uitslag
Systolische bloeddruk

1744 RRSY KA of

3326, RRS7 KA MH of

2659, RRGS KA MH of

3336, RR3S KA of

2055 RRSY KA MH

Verdeling systolische bloeddruk

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: ←135
 • Ongeldige uitslag
Klachten van vergeetachtigheid2778 KLVG PQ B

Verdeling klachten vergeetachtigheid

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
MMSE2435 MMST PQ B

Verdeling MMSE

 • ≤18
 • 18-28
 • ≥28
 • Ongeldige uitslag
Polsfrequentie1875 POLS AO
Polsritme2102 POLR AO

Verdeling  polsritme

 • Regulair
 • Irregulair
 • Ongeldige uitslag
Voedingsproblemen

ICPC T91 of
ICPC T05 of
2842 SN65 TQ

Verdeling SNAQ 65+

 • Niet ondervoed
 • Risico op ondervoeding
 • Ondervoed
 • Ongeldige uitslag
Visusproblemen

ICPC F05 of
ICPC F99 of
1760 VIPB FQ

Verdeling visusklachten

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
GehoorproblemenICPC H02 of
ICPC H86 of
2776 GHPB HQ

Verdeling gehoorklachten

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
3IQ vragenlijst urine incontinentie3894 3IQI UA

Verdeling frequentie urineverlies

 • Nooit
 • <1x per maand
 • Enkele keren per maand
 • 1x per week
 • Elke dag/ nacht
 • Ongeldige uitslag

Verdeling hoeveelheid urineverlies

 • Geen
 • Druppels
 • Kleine plasjes
 • Meer
 • Ongeldige uitslag

Verdeling ernst urineverlies

 • Geen
 • Licht
 • Matig
 • Ernstig
 • Zeer ernstig
 • Ongeldige uitslag
Belasting mantelzorg2848 BLMZ AQ

Verdeling ervaren druk informele zorg

 • Geen of weinig belasting
 • Matige belasting
 • Ernstige belasting
 • Ongeldige uitslag
Aantal maal gevallen2773 AVAL AQ

Verdeling aantal maal gevallen

 • Niet gevallen
 • Eenmaal gevallen
 • Meerdere malen gevallen
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
Ongewenst gewichtsverlies2673 GEWV AA

Verdeling ongewenst gewichtsverlies

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag 

≥5% gewichtsverlies in 1 maand of ≥10% in 6 maanden

Aanvullende gegevens plan ouderenzorg2789 OZP AZ
Sociale Contacten2783 VLSC AQ

Verdeling Sociale Contacten

 • Voldoende
 • Onvoldoende
 • Onduidelijk
 • Ongeldig

3.9 Hartfalen

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

ECG

2202, ECG KH


BNP

1966, BNP B


NTProBNP

1968, NTPR B


Echografie hart (echocardiogram)

3001, ECHO KH


Natrium-Kalium-Creatinine

624, NA B EN
513, K B EN
523, KREA B


Systolische bloeddruk

1744, RRSY KA of

3326, RRS7 KA MH of

2659, RRGS KA MH of

3336, RR3S KA of

2055, RRSY KA MH

Verdeling systolische bloeddruk alle leeftijden & <70 jaar

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <-135
 • Ongeldige uitslag
LDL

542, LDL B of
2683, LDLD B of
3854, LDL B PO of

3826, NHDL B

Verdeling LDL

 • 542, 2683 en 3854: <2,6
 • 3826: <3,4
 • Ongeldige uitslag

Gewicht

357, GEW AO


Spirometrie

(3651, FRNZ RL MI of

3693, FREZ RL MI of

3650, FRPZ RL MI)

EN

(3690, FVEM RL MP of
1671, FVBE RL MP of

1678, FVNB RL MP of

1680, FVNS RL MP of

2070, FVSB RL MP of

1682, FVPB RL MP of

1684 FVPS RL MP)


Polsritme

2102, POLR AO

Verdeling polsritme

 • Regulair
 • Irregulair
 • Ongeldige uitslag   

Hb

412, HB B

Verdeling Hb

 • Laag (M < 8,5; V < 7,5)
 • Hoog (M ≥ 8,5; V ≥ 7,5)
 • Ongeldige uitslag

TSH

1385, TSH B

Verdeling TSH

 • <3
 • ≥3
 • Ongeldige uitslag

Nuchtere glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU


Niet-nuchtere glucose <5jr

371, GLUC B NN of

381, GLUC BC NN of

3209, GLUC BA NN of

3711, GLUP BC NN


Polsfrequentie

1875, POLS AO


eGFR

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB


...