Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Gedeclareerde patiënten ten opzichte van vorig kwartaal: Hierin kunt u de gedeclareerde patiënten van het huidige kwartaal vergelijken met het vorige kwartaal.
  • Vorig kwartaal wel gedeclareerd, dit kwartaal niet: Hier kunt u zien welke patiënten u vorig kwartaal wel heeft gedeclareerd, maar het huidige kwartaal niet meer.
  • Vorig kwartaal niet gedeclareerd, dit kwartaal wel: Hier kunt u zien welke patiënten u dit kwartaal wel heeft gedeclareerd, maar vorig kwartaal niet.
  • Dit kwartaal gedeclareerd, maar voldoet niet (meer) aan DBC criteria: Hier kunt u zien welke patiënten u het huidige kwartaal heeft gedeclareerd, maar die voor een volgend kwartaal niet (meer) volledig voldoen aan de DBC criteria. Denk hierbij aan patiënten die u tijdens declaratie van ‘bepaal’ naar ‘inclusie’ heeft gezet.  Het is vooral interessant om hier naar te kijken naarmate het kwartaal vordert. Zo kunnen bijv. VVR patiënten er vanwege medicatie uit gaan vallen, via deze indicator kunt u snel inzien om welke patiënten dit gaat.
 • Reden geen deelname Ketenzorg bij patiënten met hoofdbehandelaar huisarts: geeft van DM patiënten waarbij hoofdbehandelaar huisarts en deelname Ketenzorg ‘nee’ is geregistreerd met labcode 1789 reden geen ketenzorg (DM2) wat de reden geen ketenzorg is.
  Image Removed

Image Added

 • Geslacht: geeft van de gedeclareerde patiënten de verdeling naar geslacht weer.

...

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

eGFR

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

Verdeling eGFR

 • <30
 • 30-60
 • ≥60
 • Ongeldige uitslag

Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

<70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer (C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO

3826, NHDL B

LDL gereguleerd alle leeftijden en <70 jaar:

 • 542, 2683 en 3854: <2,6
 • 3826: <3,4
 • Ongeldige uitslag

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

HbA1c

3266, HBAP B of

2816, HBAC B of

3754, HBAP B PO

Verdeling HbA1c i.c.m. leeftijd

 • ≤53
 • 54-58
 • 59-64
 • >64
 • Ongeldige uitslag

HbA1c i.c.m. behandeling:

 • Alleen dieet (GEEN A10A of A10B)
 • Orale middelen (A10B en GEEN A10A)
 • Orale middelen + insuline (A10A EN A10B)
 • Insuline (A10A en GEEN  A10B)

HbA1c ≤53 en ≥80 jaar met glucoseverlagende middelen

Voorschrift A10BD

OF voorschrift A10A of A10BA of A10BB of A10BF of A10BG of A10BH of A10BX

Fundus controle < 3jr

1638, DAFU FZ of
2129, FUFO FA of
1652, DMRP FA LI of
1653, DMRP FA RE of
3923, DMR7 FA LI of
3924, DMR7 FA RE of
3925, DMMA FA LI of
3926, DMMA FA RE of
2717, FSFU FZ <24mnd of
2717,FSFU FZ='geen funduscontrole meer noodzakelijk'

Retinopathie <3jr

 • Geen
 • Gering/Matig
 • (Zeer) ernstig
 • Onduidelijk/niet te bepalen
 • Ongeldige uitslag

Maculopathie geregistreerd <3jr

 • Aantal patiënten (3925, DMMA FA LI of 3926, DMMA FA RE)

Verdeling maculopathie

 • Geen zichtbare maculopathie
 • Maculopathie
 • Niet te bepalen
 • Ongeldige uitslag

Voetonderzoek

1641, DBLO LV LI of
1642, DBLO LV RE of
1697, INSP LV LI of
1698, INSP LV RE of
1710, MOFV NS LI of
1711, MOFV NS RE of
2196, RIVU SQ

SIMM’s gemeten

 • Aantal patiënten (2196, RIVU SQ)

Zorgprofiel gemeten

 • Aantal patiënten (3609, ZVPU SQ)

Verdeling SIMM’s (2196, RIVU SQ)

 • SIMM’s 0
 • SIMM’s 1
 • SIMM’s 2
 • SIMM’s 3
 • Ongeldige uitslag

Verdeling zorgprofiel (3609, ZVPU SQ)

 • Zorgprofiel 0
 • Zorgprofiel 1
 • Zorgprofiel 2
 • Zorgprofiel 3
 • Zorgprofiel 4
 • Ongeldige uitslag

Diabetische voetafwijking

 • Aantal patiënten (1641, DBLO LV LI, antw. 13 of 1642, DBLO LV RE,
  antw. 13 of 1697, INSP LV LI, antw. 13 of 1698, INSP LV RE,
  antw. 13 of 1710, MOFV NS LI, antw. 13 of 1711, MOFV NS RE, antw. 13)

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk <70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055<2055: <=135
 • Ongeldige uitslag

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

Verdeling systolische bloeddruk praktijk - thuismeting

 • Praktijkmeting (1744, RRSY KA)
 • 24-u meting (2659, RRGS KA MH)
 • 5-7 dg thuismeting (3326, RRS7 KA MH)
 • 30 min. meting (3336, RR3S KA)
 • Thuismeting (2055, RRSY KA MH)
 • Ongeldige uitslag

BMI

1272, QUET AO of 

(560, LNGP AO én 357, GEW AO,

berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Voedingspatroon

2138, BYVD AA of

2718, BZVD AA of

1764, VOED TZ

 

Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ of

3446, AUDC PQ

 

Griepprik

Episode R44 of

Ruiter G+ of

Medicatie J07BB

 

Totaal controlebeleid

 • eGFR (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB) en
 • Urineonderzoek (ACR) (40, ALBK U MI) en 
 • HbA1c (2816, HBAC B of 3754, HBAP B PO) en
 • Fundus controle <3jr (1638, DAFU FZ of 2129, FUFO FA of 1652, DMRP FA LI of 1653, DMRP FA RE of 3923, DMR7 FA LI of
  3924, DMR7 FA RE of 3925, DMMA FA LI of 3926, DMMA FA RE of 2717, FSFU FZ <24mnd of 2717,FSFU FZ) en 
 • Voetonderzoek (1710, MOFV NS LI en 1711, MOFV NS RE en 2196, RIVU SQ of 3609 ZPVU SQ) en
 • Bloeddruk (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326 RRS7 KA MH of 2659 RRGS KA MH of 3336 RR3S KA) en
 • BMI (1272, QUET AO) en 
 • Rookgedrag (1739, ROOK AQ) en
 • Lichaamsbeweging (3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ) en
 • Voedingspatroon (2138, BYVD AA of 2718, BZVD AA of 1764, VOED TZ) en
 • Alcoholgebruik <5jr (1591, ALCO PQ of 2423, 5SHT PQ of 3446, AUDC PQ)...

BehandelingUitkomst/ATC code(s)

Behandeling met insuline of orale middelen

 • Alleen dieet (GEEN A10A en A10B)
 • Orale middelen (A10B en GEEN A10A)
 • Orale middelen + insuline (A10A EN A10B)
 • Insuline (A10A en GEEN A10B)

Lipidenverlagers ongeacht LDL uitslag

 • Wel: aantal patiënten met C10
 • Geen: aantal patiënten zonder C10

Metforminegebruik alle patiënten

 • Aantal patiënten (A10BA02)

Metforminegebruik bij insuline

 • Aantal patiënten (A10BA02 EN A10A)

Metforminegebruik en eGFR

 • Aantal patiënten (A10BA02 EN (524, KREA O MK OF 1918, KREA O FB OF 1919, KREM O FB OF 3583, KREC O FB))

GLP-1 analogen

 • Wel: aantal patiënten met A10BJ
 • Geen: aantal patiënten zonder A10BJ

...

Procesindicator

Labcode

Uitkomst indicator

eGFR <5jr

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB


Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

<70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer 

(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO of

3826, NHDL B PO 

LDL gereguleerd alle leeftijden en <70 jaar:

 • 542 en 2683: <2,6
 • 3826: <3,4

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

Nuchtere glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU

 

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk <70 jaar

1744:

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055<2055: <=135

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

Verdeling systolische bloeddruk praktijk - thuismeting

 • Praktijkmeting (1744, RRSY KA)
 • 24-u meting (2659, RRGS KA MH)
 • 5-7 dg thuismeting (3326, RRS7 KA MH)
 • 30 min. meting (3336, RR3S KA)
 • Thuismeting (2055, RRSY KA MH)
 • Ongeldige uitslag

BMI

1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Voedingspatroon besproken

2718, BZVD AA of

2138, BYVD AA


Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ of

3446, AUDC PQ

 

Griepprik

Episode R44 of

Ruiter G+ of

Medicatie J07BB

 

Compleet risicoprofiel

eGFR <5jr en

Urineonderzoek (ACR) en

Nuchtere glucose en

Bloeddruk en

BMI en

Rookgedrag en

Lichaamsbeweging en

Voedingspatroon besproken en

Alcoholgebruik <5jr

                                               

 

...

Procesindicator

Labcode

Uitkomst indicator

eGFR <5jr

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB


Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

<70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer 

(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO of

3826, NHDL B PO

LDL gereguleerd alle leeftijden en <70 jaar:

 • 542 en 2683: <2,6
 • 3826: <3,4

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

Nuchtere glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU


Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk <70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055<2055: <=135

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

  , C09)

  • Geen antihypertensiva
  • 1 soort antihypertensivum
  • 2 soorten antihypertensiva
  • 3 soorten antihypertensiva

  Verdeling systolische bloeddruk praktijk - thuismeting

  • Praktijkmeting (1744, RRSY KA)
  • 24-u meting (2659, RRGS KA MH)
  • 5-7 dg thuismeting (3326, RRS7 KA MH)
  • 30 min. meting (3336, RR3S KA)
  • Thuismeting (2055, RRSY KA MH)
  • Ongeldige uitslag

  BMI

  1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

  Verdeling BMI

  • <25
  • 25-30
  • ≥30
  • Ongeldige uitslag

  Rookgedrag

  1739, ROOK AQ

  Verdeling rookgedrag

  • Ja
  • Voorheen
  • Nooit
  • Ongeldige uitslag

  Lichaamsbeweging

  3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ

  Verdeling lichaamsbeweging

  • Voldoet aan norm
  • Voldoet niet aan norm
  • Onduidelijk
  • Ongeldige uitslag

  Alcoholgebruik <5jr

  1591, ALCO PQ of

  2423, 5SHT PQ


  Voedingspatroon besproken

  2718, BZVD AA of

  2138, BYVD AA


  Familieanamnestisch risico op HVZ <5jr

  3238, HF65 KQ

  Verdeling HVZ in naaste familie <65 jaar

  • Ja
  • Nee
  • Onduidelijk
  • Ongeldige uitslag

  Compleet risicoprofiel

  eGFR <5jr en
  Urineonderzoek (ACR) en
  Nuchtere glucose en
  Bloeddruk en
  BMI en
  Rookgedrag en
  Lichaamsbeweging en
  Voedingspatroon besproken en
  Alcoholgebruik <5jr en
  Familieanamnetisch risico op HVR <5jr                                               

   

  ...

  Procesindicator

  Labcode

  Uitkomstindicator(en)

  Mate van astmacontrole (bij patienten die roken of ICS gebruiken)

  3608, ASOC RQ of

  4025, ASCO RQ of

  2762, ACQT RQ of

  3555, ACT RQ, of

  3602 ACQK RQ


  1739, ROOK AQ of

  R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12

  Verdeling mate van controle

  • Goed
  • Gedeeltelijk/slechtOnvoldoende
  • Ongeldige uitslag 

  Functioneren vastgelegd (ACQ/ACT)

  Verdeling ACQ

  • <0.75
  • 75-1.5
  • >1.5
  • Ongeldige uitslag

  Verdeling ACT

  • <20
  • ≥20
  • Ongeldige uitslag

  Inhalatietechniek met inhalatiemed.

  R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

  Verdeling inhalatietechniek

  • Voldoende
  • Onvoldoende
  • Onduidelijk
  • Ongeldige uitslag

  Rookgedrag

  1739, ROOK AQ

  Verdeling rookgedrag

  • Ja
  • Voorheen
  • Nooit
  • Ongeldige uitslag

  SMR advies

  • Ja
  • Nee

  Aantal longaanvallen geregistreerd

  3549, COAE RQ

  Verdeling aantal longaanvallen <12mnd

  ·         0

  ·         1

  ·         ≥2

  ·         Ongeldige uitslag

  Griepprik

  Episode R44

  Ruiter G+

  Medicatie J07BB

   

  ...

  Procesindicator

  Labcode

  Uitkomstindicator(en)

  Bloeddruk

  1744, RRSY KA of

  3326, RRS7 KA MH of

  2659, RRGS KA MH of

  3336, RR3S KA of

  2055, RRSY KA MH 

  Verdeling bloeddruk - Bloeddruk gereguleerd adequaat gereguleerd

  Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

   • 1744: <=140
   • 3326: <=135
   • 2659: <=130
   • 3336: <=135
   • 2055<2055: <=135
  Systolische bloeddruk

  1744, RRSY KA of

  3326, RRS7 KA MH of

  2659, RRGS KA MH of

  3336, RR3S KA of

  2055, RRSY KA MH 

  Verdeling bloeddruk

  • <100 mm Hg
  • 100-140 mm Hg
  • 140-160 mmHg
  • > 160 mmhg

  ECG hartfrequentie

  3320, ECGF KH

  Verdeling ECG hartfrequentie

  • <50
  • 50-100
  • 100-110
  • ≥110
  • Ontbreekt  CHADSVASC score

  3657, CHVA AZ FB


  eGFR

  524, KREA O MK of
  1919, KREM O FB of
  3583, KREC O FB of
  3907, EGFC O FB of 
  3908, EGCC O FB

  Verdeling eGFR

  • <30
  • 30-50
  • ≥50
  • Ongeldige uitslag

  Auscultatie hart

  2060, AUSC KH

  Afwijking

  • Aantal patiënten (2061, AFAU KH)

  Auscultatie longen

  1868, AUSC RL

  Afwijking

  • Aantal patiënten (2026, AFAU RL)

  Tekenen hartfalen

  1644, DETK KQ

  Verdeling tekenen hartfalen

  • Ja
  • Nee
  • Onduidelijk
  • Ongeldige uitslag

  Alcoholgebruik <5jr

  1591, ALCO PQ


  Rookgedrag

  1739, ROOK AQ

  Verdeling rookgedrag

  • Ja
  • Voorheen
  • Nooit
  • Ongeldige uitslag

  SMR advies

  • Ja
  • Nee

  Glucose nuchter <5jr

  372, GLUC B NU of

  382, GLUC BC NU of

  3208, GLUC BA NU of

  3710, GLUP BC NU


  Ventrikelfrequentie / ECG hartfrequentie

  3320, ECGF KH of

  3694, VFRQ KH


  Perifeer oedeem, pitting

  3007, POED LE

  Verdeling perifeer oedeem

  • Ja
  • Nee
  • Onduidelijk
  • Ongeldige uitslag

  Polsfrequentie

  1875, POLS AO


  Polsritme

  2102, POLR AO

  Verdeling polsritme

  • Irregulair
  • Regulair
  • Ongeldige uitslag

  Creatinine

  523, KREA B


  Hemoglobine

  412, HB B


  Voedingspatroon

  2138, BYVD AA en/of 2718, BZVD AA


  Cafeïnegebruik <5jr

  3658, CAFA AQ


  Drugsgebruik <5jr

  3022, DRUG AQ


  ...

  Procesindicator

  Labcode

  Uitkomstindicator(en)

  Angineuze bezwaren

  1595, ANGK KQ


  Tekenen hartfalen

  1644, DETK KQ


  Perifeer oedeem, pitting

  3007, POED LE


  Auscultatie hart

  2060, AUSC KH


  ECG hartfrequentie

  3320, ECGF KH


  Systolische bloeddruk

  1744, RRSY KA of

  3326, RRS7 KA MH of

  2659, RRGS KA MH of

  3336, RR3S KA of

  2055, RRSY KA MH 

  Verdeling systolische bloeddruk Bloeddruk adequaat gereguleerd

  Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

  • 1744: <=140
  • 3326: <=135
  • 2659: <=130
  • 3336: <=135
  • 2055: <-=135
  • Ongeldige uitslag

  Diastolische bloeddruk

  1740, RRDI KA of

  2056, RRDI KA MH of

  2669, RRDD KA MH of

  3327 RRD7 KA MH of

  3337 RR3D_KA

  Verdeling diastolische bloeddruk

  • ≤90
  • >90
  • Ongeldige uitslag

  LDL

  542, LDL B of
  2683, LDLD B of
  3854, LDL B PO of 

  3826, NHDL B

  Verdeling LDL

  • 542, 2683 en 3854: <2,6
  • 3826: <3,4
  • Ongeldige uitslag

  eGFR

  524, KREA O MK of
  1919, KREM O FB of
  3583, KREC O FB of
  3907, EGFC O FB of 
  3908, EGCC O FB


  4DKL angst ooit

  2811, 4DAN PQ


  4DKL depressie ooit

  2812, 4DDE PQ


  ...

  Procesindicator
  Labcode
  Uitkomstindicator(en)
  Individueel zorgplan (IZP)3882 IZP AZ
  MDO3982 DMDO AZ
  Medicatiebeoordeling4021 MBO AZ
  eGFR524, KREA O MK of
  1919, KREM O FB of
  3583, KREC O FB of
  3907, EGFC O FB of 
  3908, EGCC O FB

  Verdeling eGFR

  • < 30 
  • 30-60
  • >60
  • Ongeldige uitslag
  GFI2793 GFIT AQ B

  Verdeling GFI

  • ≤4
  • ≥4
  • Ongeldige uitslag
  Diastolische bloeddruk

  1740, RRDI KA of

  2056, RRDI KA MH of

  2669, RRDD KA MH of

  3327 RRD7 KA MH of

  3337 RR3D_KA

  Verdeling diastolische bloeddruk

  • ≤90
  • >90
  • Ongeldige uitslag
  Systolische bloeddruk

  1744 RRSY KA of

  3326, RRS7 KA MH of

  2659, RRGS KA MH of

  3336, RR3S KA of

  2055 RRSY KA MH

  Verdeling systolische bloeddrukbloeddruk - Bloeddruk adequaat gereguleerd

  Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

  • 1744: <=140
  • 3326: <=135
  • 2659: <=130
  • 3336: <=135
  • 2055:  ←135<=135
  • Ongeldige uitslag
  Klachten van vergeetachtigheid2778 KLVG PQ B

  Verdeling klachten vergeetachtigheid

  • Ja
  • Nee
  • Onduidelijk
  • Ongeldige uitslag
  MMSE2435 MMST PQ B

  Verdeling MMSE

  • ≤18
  • 18-28
  • ≥28
  • Ongeldige uitslag
  Polsfrequentie1875 POLS AO
  Polsritme2102 POLR AO

  Verdeling  polsritme

  • Regulair
  • Irregulair
  • Ongeldige uitslag
  Voedingsproblemen

  ICPC T91 of
  ICPC T05 of
  2842 SN65 TQ

  Verdeling SNAQ 65+

  • Niet ondervoed
  • Risico op ondervoeding
  • Ondervoed
  • Ongeldige uitslag
  Visusproblemen

  ICPC F05 of
  ICPC F99 of
  1760 VIPB FQ

  Verdeling visusklachten

  • Ja
  • Nee
  • Onduidelijk
  • Ongeldige uitslag
  GehoorproblemenICPC H02 of
  ICPC H86 of
  2776 GHPB HQ

  Verdeling gehoorklachten

  • Ja
  • Nee
  • Onduidelijk
  • Ongeldige uitslag
  3IQ vragenlijst urine incontinentie3894 3IQI UA

  Verdeling frequentie urineverlies

  • Nooit
  • <1x per maand
  • Enkele keren per maand
  • 1x per week
  • Elke dag/ nacht
  • Ongeldige uitslag

  Verdeling hoeveelheid urineverlies

  • Geen
  • Druppels
  • Kleine plasjes
  • Meer
  • Ongeldige uitslag

  Verdeling ernst urineverlies

  • Geen
  • Licht
  • Matig
  • Ernstig
  • Zeer ernstig
  • Ongeldige uitslag
  Belasting mantelzorg2848 BLMZ AQ

  Verdeling ervaren druk informele zorg

  • Geen of weinig belasting
  • Matige belasting
  • Ernstige belasting
  • Ongeldige uitslag
  Aantal maal gevallen2773 AVAL AQ

  Verdeling aantal maal gevallen

  • Niet gevallen
  • Eenmaal gevallen
  • Meerdere malen gevallen
  • Onduidelijk
  • Ongeldige uitslag
  Ongewenst gewichtsverlies2673 GEWV AA

  Verdeling ongewenst gewichtsverlies

  • Ja
  • Nee
  • Onduidelijk
  • Ongeldige uitslag 

  ≥5% gewichtsverlies in 1 maand of ≥10% in 6 maanden

  Aanvullende gegevens plan ouderenzorg2789 OZP AZ
  Sociale Contacten2783 VLSC AQ

  Verdeling Sociale Contacten

  • Voldoende
  • Onvoldoende
  • Onduidelijk
  • Ongeldig

  3.9 Hartfalen

  Procesindicator

  Labcode

  Uitkomstindicator(en)

  ECG

  2202, ECG KH


  BNP

  1966, BNP B


  NTProBNP

  1968, NTPR B


  Echografie hart (echocardiogram)

  3001, ECHO KH


  Natrium-Kalium-Creatinine

  624, NA B EN
  513, K B EN
  523, KREA B


  Systolische bloeddruk

  1744, RRSY KA of

  3326, RRS7 KA MH of

  2659, RRGS KA MH of

  3336, RR3S KA of

  2055, RRSY KA MH

  Verdeling systolische bloeddruk alle leeftijden & <70 jaar

  • 1744: <=140
  • 3326: <=135
  • 2659: <=130
  • 3336: <=135
  • 2055: <-=135
  • Ongeldige uitslag
  LDL

  542, LDL B of
  2683, LDLD B of
  3854, LDL B PO of

  3826, NHDL B

  Verdeling LDL

  • 542, 2683 en 3854: <2,6
  • 3826: <3,4
  • Ongeldige uitslag

  Gewicht

  357, GEW AO


  Spirometrie

  (3651, FRNZ RL MI of

  3693, FREZ RL MI of

  3650, FRPZ RL MI)

  EN

  (3690, FVEM RL MP of
  1671, FVBE RL MP of

  1678, FVNB RL MP of

  1680, FVNS RL MP of

  2070, FVSB RL MP of

  1682, FVPB RL MP of

  1684 FVPS RL MP)


  Polsritme

  2102, POLR AO

  Verdeling polsritme

  • Regulair
  • Irregulair
  • Ongeldige uitslag   

  Hb

  412, HB B

  Verdeling Hb

  • Laag (M < 8,5; V < 7,5)
  • Hoog (M ≥ 8,5; V ≥ 7,5)
  • Ongeldige uitslag

  TSH

  1385, TSH B

  Verdeling TSH

  • <3
  • ≥3
  • Ongeldige uitslag

  Nuchtere glucose <5jr

  372, GLUC B NU of

  382, GLUC BC NU of

  3208, GLUC BA NU of

  3710, GLUP BC NU


  Niet-nuchtere glucose <5jr

  371, GLUC B NN of

  381, GLUC BC NN of

  3209, GLUC BA NN of

  3711, GLUP BC NN


  Polsfrequentie

  1875, POLS AO


  eGFR

  524, KREA O MK of
  1919, KREM O FB of
  3583, KREC O FB of
  3907, EGFC O FB of 
  3908, EGCC O FB


  ...