Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden. Deze oproepagenda bevat per zorgstraat de patienten die voldoen aan de DBC-criteria. De oproepagenda heeft als doel inzicht te geven in welke patiƫnten opgeroepen moeten worden voor een algemene of specifieke controle. Om te bepalen of een patiƫnt opgeroepen moet worden, wordt er gekeken naar:

...