Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In VIPLive werkt u met privacygevoelige gegevens. Calculus neemt alle maatregelen die noodzakelijk zijn om gegevens veilig te verwerken. Zo is het transport van gegevens versleuteld en beveiligd, worden er geen gegevens opgeslagen op mobiele apparaten zelf en wordt gebruik gemaakt van twee factor (SMS) authenticatie om toegang te krijgen tot VIPLive.
Zie voor meer informatie bij Handleidingen: Beveiliging gegevens in VIPLive (https://calculus-software.atlassian.net/wiki/spaces/VIP/pages/90416991/Beveiliging+gegevens+in+VIPLive).

Wie in de huisartsenpraktijk toegang heeft tot welke gegevens in VIPLive wordt geregeld met een rollenformulier.
Door middel van dit rollenformulier kunt u gebruiksrechten toewijzen aan uw medewerkers. Onderstaande rollen zijn beschikbaar:

...